Loomio

Ogólnopolski Strajk Kobiet - PRAWA KOBIET

Kliknij w tytuł rozwiązania aby przejść do szczegółów.


Żeby zacząć oceniać rozwiązania lub dodawać swoje kliknij "dołącz do grupy" lub "join group" poniżej.


Każdy obszar będzie uzupełniany o kolejne tematy. Możecie je zgłaszać do Rady Konsultacyjnej OSK na adres: [email protected] lub za pośrednictwem formularza https://forms.gle/h3qPrKPkQ2qWaQZu7


LEGALNA ABORCJA BEZ KOMPROMISÓW

Chcemy dostępu do najnowszych i bezpiecznych metod przerywania ciąży

Żądamy pełnego dostępu do aborcji farmakologicznej

Postulujemy demedykalizację wczesnej aborcji farmakologicznej

Domagamy się neutralnych światopoglądowo szkoleń studentów i studentek medycyny

Żądamy całkowitego usunięcia zapisów ograniczających dostęp do aborcji

Żądamy wprowadzenia zakazu dezinformacji aborcyjnej

Żądamy całkowitej likwidacji możliwości powołania się na klauzulę sumienia

Rozwiązania:

Propozycje rozwiązań “na teraz”

PRZEMOC

Tak dla konwencji, nie dla przemocy

Nie zgadzamy się na wypowiedzenie konwencji antyprzemocowej 

Domagamy się pełnego wdrożenia i stosowania konwencji stambulskiej

Rozwiązania:

Propozycje rozwiązań “na teraz”

Propozycje rozwiązań prawnych

ANTYKONCEPCJA

Za stosowanie antykoncepcji, w tym również finansowo, odpowiedzialne są wszystkie strony uczestniczące w akcie seksualnym

Żądamy dostępu do darmowej i dobranej indywidualnie antykoncepcji, w tym awaryjnej

Dostęp do antykoncepcji obecnie wymaga zbędnych i kosztownych wizyt w gabinecie lekarskim

Każda osoba ma prawo do odmowy antykoncepcji bez podawania przyczyny i bez stygmatyzacji

Chcemy lepszego i neutralnego światopoglądowo szkolenia studentów i studentek medycyny w zakresie najnowszych metod antykoncepcji

Domagamy się dekryminalizacji, depenalizacji i pełnej refundacji zabiegów sterylizacji antykoncepcyjnej

Domagamy się bezwarunkowej i natychmiastowej dostępności antykoncepcji awaryjnej w momencie zgłoszenia gwałtu i innych czynów zabronionych prawnie mogących skutkować niechcianą ciążą

Rozwiązania:

Propozycje rozwiązań “na teraz”

Propozycje rozwiązań długoterminowych

MATKI

Chcemy rodzić po ludzku!

Dostęp do zaawansowanych, bezpłatnych badań prenatalnych

Wzmocnienie roli położnych przy prowadzeniu ciąży i porodzie

Realna dostępność łagodzenia bólu porodowego

Upodmiotowienie rodzącej

Poporodowa roczna rehabilitacja kręgosłupa i uroginekologiczna

Zagwarantowanie wsparcia w karmieniu piersią

Dostosowanie oddziałów położniczych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Profilaktyka okołoporodowych zaburzeń psychicznych

Poszanowanie prawa do kontaktu z dzieckiem

Nic o nas bez nas!

In-vitro

Praca opiekuńcza i emocjonalna

Uznanie nieodpłatnej pracy opiekuńczej kobiet za pracę i wartość społeczną

Równość w opiece nad dziećmi: obligatoryjne urlopy tacierzyńskie

Żłobki, przedszkola i opiekunki

Pomoc w opiece nad dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnościami, chorymi i seniorami

Równościowe programy edukacyjne

Przemoc domowa

Przemoc domowa to nie konflikt

Zniesienie obowiązku kontaktowania się dziecka z rodzicem i obowiązkowe wysłuchanie dziecka

Zniesienie kar finansowych w prawie rodzinnym

Zakaz powoływania się na tzw. alienację rodzicielską

Nie dla tuszowania molestowania seksualnego w rodzinach

Zaprzestanie arbitralnego odbierania dzieci matkom, nie dla obowiązkowej opieki naprzemiennej

Likwidacja OZSS

Podwyższenie progu dochodowego uprawniającego do korzystania z funduszu alimentacyjnego

RÓWNOŚĆ PŁCI

Gender mainstreaming

Równe płace

Parytety

PRZEMOC SEKSUALNA

Zmiana definicji gwałtu

Edukacja antyprzemocowa

Wsparcie osób po gwałcie

(Re)edukacja seksualna

S
Propozycje rozwiązań “na teraz”
%{count} replies Last active %{time_ago}
S
Domagamy się neutralnych światopoglądowo szkoleń studentów i studentek medycyny
%{count} replies Last active %{time_ago}
S
Żądamy pełnego dostępu do aborcji farmakologicznej
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Chcemy lepszego i neutralnego światopoglądowo szkolenia studentów i studentek medycyny w zakresie najnowszych metod antykoncepcji
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Każda osoba ma prawo do odmowy antykoncepcji bez podawania przyczyny i bez stygmatyzacji
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Antykoncepcja: propozycje rozwiązań “na teraz”
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Antykoncepcja: propozycje rozwiązań długoterminowych
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Za stosowanie antykoncepcji, w tym również finansowo, odpowiedzialne są wszystkie strony uczestniczące w akcie seksualnym
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Domagamy się bezwarunkowej i natychmiastowej dostępności antykoncepcji awaryjnej
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Dostęp do antykoncepcji obecnie wymaga zbędnych i kosztownych wizyt w gabinecie lekarskim
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Żądamy dostępu do darmowej i dobranej indywidualnie antykoncepcji, w tym awaryjnej
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Domagamy się dekryminalizacji, depenalizacji i pełnej refundacji zabiegów sterylizacji antykoncepcyjnej
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Antykoncepcja
%{count} replies Last active %{time_ago}
S
Żądamy całkowitej likwidacji możliwości powołania się na klauzulę sumienia.
%{count} replies Last active %{time_ago}
S
Żądamy wprowadzenia zakazu dezinformacji aborcyjnej
%{count} replies Last active %{time_ago}
S
Żądamy całkowitego usunięcia zapisów ograniczających dostęp do aborcji
%{count} replies Last active %{time_ago}
S
Postulujemy demedykalizację wczesnej aborcji farmakologicznej
%{count} replies Last active %{time_ago}
S
Chcemy mieć dostęp do najnowszych i bezpiecznych metod przerywania ciąży
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Temat: PRECZ Z PSEUDO-WYROKIEM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. Przerwanie ciąży ze względu na zagrożenie życia matki
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Temat: POMOC W OTRZYMYWANIU ALIMENTÓW. Stosowanie art. 209 Kodeksu Karnego
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Temat: PRAWIDŁOWA IMPLEMENTACJA ZAPISÓW KONWENCJI STAMBULSKIEJ. Definicja gwałtu
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Temat: PRECZ Z PSEUD-WYROKIEM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JULII PRZYŁĘBSKIEJ. Szpitale muszą informować o placówkach, gdzie można dokonać aborcji
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Temat: NIE DLA WYJŚCIA Z KONWENCJI STAMBULSKIEJ. Mobilizacja opozycji w Sejmie i Senacie
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Temat: PARLAMENTARNY ZESPÓŁ ds. OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ. Utworzenie przez parlamentarzystki alternatywnego zespołu
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Temat: POMOC W OTRZYMYWANIU ALIMENTÓW. Rozszerzenie katalogu spraw pilnych o sprawy dotyczące alimentów
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Temat: POMOC W OTRZYMYWANIU ALIMENTÓW. Alimenty natychmiastowe i tabele alimentacyjne
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Temat: PARLAMENTARNY ZESPÓŁ ds. OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ. Dołączenie do zespołu jak największej liczby parlamentarzystek
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Temat: NIE DLA WYJŚCIA Z KONWENCJI STAMBULSKIEJ. Śledztwo na temat Ordo Iuris
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Temat: PRECZ Z PSEUDO-WYROKIEM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JULII PRZYŁĘBSKIEJ. Wszczęcie przez Komisję Europejską sprawy o bezprawne zniszczenie TK
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Temat: PRECZ Z PSEUDO-WYROKIEM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JULII PRZYŁĘBSKIEJ. Lekarze nie muszą wykonywać pseudo-wyroku
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Temat: POMOC W OTRZYMYWANIU ALIMENTÓW. Objęcie wszystkich rodzin samodzielnych rodziców pomocą z Funduszu Alimentacyjnego
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Temat: PRAWIDŁOWA IMPLEMENTACJA ZAPISÓW KONWENCJI STAMBULSKIEJ. Wsparcie wyboru na nowego RPO
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Temat: PRECZ Z PSEUDO-WYROKIEM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JULII PRZYŁĘBSKIEJ. Skarga do Komitetu Praw Człowieka
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Temat: PRECZ Z PSEUDO-WYROKIEM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JULII PRZYŁĘBSKIEJ. Skarga do Komitetu Przeciwko Torturom
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Temat: PRECZ Z PSEUD-WYROKIEM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JULII PRZYŁĘBSKIEJ. Ochrona lekarzy i sędziów
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Temat: NIE DLA WYJŚCIA Z KONWENCJI STAMBULSKIEJ. Dymisja Ziobry
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Temat: PRECZ Z PSEUDO-WYROKIEM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JULII PRZYŁĘBSKIEJ. Sędziowie nie muszą wykonywać pseudo-wyroku
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Temat: PRAWIDŁOWA IMPLEMENTACJA ZAPISÓW KONWENCJI STAMBULSKIEJ. Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Temat: PRAWIDŁOWA IMPLEMENTACJA ZAPISÓW KONWENCJI STAMBULSKIEJ: Środki na granty w ramach Funduszu Sprawiedliwości
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Temat: PRECZ Z PSEUDO-WYROKIEM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JULII PRZYŁĘBSKIEJ. Petycje do Parlamentu Europejskiego
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Temat: NIE DLA WYJŚCIA Z KONWENCJI STAMBULSKIEJ. Wszczęcie przez Komisję Europejską sprawy o zniszczenie TK
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Temat: NIE DLA WYJŚCIA Z KONWENCJI STAMBULSKIEJ. Przez 16 dni wyrażamy nasze poparcie dla Konwencji
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Postulat 5: POMOC RODZINOM W OTRZYMYWANIU ALIMENTÓW
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Postulat 4: ROZWIĄZANIE PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU ds. OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Postulat 3: ŻĄDAMY PRAWIDŁOWEJ IMPLEMENTACJI ZAPISÓW KONWENCJI STAMBULSKIEJ
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Postulat 2: ZOSTAJEMY W KONWENCJI STAMBULSKIEJ
%{count} replies Last active %{time_ago}
O
Postulat 1: PRECZ Z PSEUDOWYROKIEM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JULII PRZYŁĘBSKIEJ!
%{count} replies Last active %{time_ago}