Loomio

Temat: PRECZ Z PSEUD-WYROKIEM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JULII PRZYŁĘBSKIEJ. Szpitale muszą informować o placówkach, gdzie można dokonać aborcji

O oskmp Public Seen by 369

Komunikat z dnia 22 października 2020 r. wydany przez tzw. Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej (TK JP) stwierdził niekonstytucyjność art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, co w praktyce oznacza prawie całkowity zakaz aborcji w Polsce.

Należy jednak pamiętać, że to nie jest wyrok, bo został wydany przez osoby niebędące sędziami. To quasi - orzeczenie stoi w sprzeczności z międzynarodowymi i regionalnymi zobowiązaniami Polski. Prowadzi do naruszeń praw kobiet i dziewcząt do zdrowia, życia, wolności od tortur i innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania lub karania. Narusza prawa do niedyskryminacji, prawa do równości, prywatności, poszanowania życia rodzinnego i informacji. 


Rozwiązanie:Obowiązek szpitali do kierowania pacjentek do placówek, które wykonują aborcję.

Szpitale muszą informować swoje pacjentki, czy w placówce wykonuje się aborcję. Jeśli się jej nie wykonuje, to na szpitalu powinien spoczywać obowiązek poinformowania pacjentki, do którego szpitala może się zgłosić na zabieg.    


Poniżej możesz:

  • ocenić tę propozycję rozwiązania(odpowiedz na pytanie w ankiecie)

  • skomentować tę propozycję rozwiązania lub zaproponować własne rozwiązanie w tym obszarze(użyj opcji "Komentarz")

O

Poll Created Thu 17 Dec 2020 5:06PM

Jak oceniasz tę propozycję rozwiązania? Closed Fri 15 Jan 2021 10:13PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 81.9% 77 MS KH RS KB S B J IP M AO BF BM AC KS AO A BB A WB M
Ani dobrze, ani źle 8.5% 8 DU AK AO A OM NS P IO
Raczej dobrze 5.3% 5 K R MO U M
Raczej źle 3.2% 3 Z K DM
Zdecydowanie źle 1.1% 1 EM
Undecided 0% 7 O O S N O AR EF

94 of 101 people have participated (93%)

K

Kasia Tue 22 Dec 2020 11:25AM

Raczej dobrze

uzasadniam

KB

Krzychu Boroń Tue 22 Dec 2020 12:18PM

Zdecydowanie dobrze

uzasadniam

RS

Różena Sychowska Tue 22 Dec 2020 12:20PM

Zdecydowanie dobrze

Szpitale musza obowiązkowo zweryfikować sytuację w szpitalu, do którego odsyłana jest pacjentka, tak aby nie została ona odesłana po raz kolejny.

DU

Deleted account Tue 22 Dec 2020 3:02PM

Ani dobrze, ani źle

Nie, dla klauzuli sumienia w publicznych szpitalach. Tak, dla stworzenia sieci szpitali(nawet dostępnej na stronie NFZ), gdzie aborcja jest wykonywana, tak aby pacjentka sama mogła to sprawdzić.

WB

Weronika Bilinska Tue 22 Dec 2020 3:08PM

Zdecydowanie dobrze

Uważam, że klauzula sumienia powinna zostać usunięta. Jeśli natomiast miałaby pozostać, to niezbędna z mojego punktu widzenia jest ogólnopolska lista-baza danych, z informacją w jakim szpitalu, w jakiej przychodni przestrzega się klauzuli a ponadto odmawiający zabiegu lekarz/lekarka powinna to udokumentować na odpowiednim formularzu, żeby było czarne na białym- dr taki i taki odmawia wykonania prawnie przysługującego mi zabiegu zasłaniając się sumieniem.

ZW

Zosza Warchałowska Tue 22 Dec 2020 6:29PM

Zdecydowanie dobrze

Zdecydowanie tak. Czyjeś sumienie nie może być przyczoną odbierania praw obywatelskich kobietom, które chcą dokonać aborcji. Ale to rozwiazanie powinno być tymczasowe. Docelowo w kazdym szpitalu powinna być wykonywana aborcja, a "kauzula sumienia" powinna być zdelegalizowana. Prwawo wykonywania zawodu ginekologa w szpitalu publicznym powinno być zawieszane dla osób, które nie chcą z powodów wyznaniowych przeprowadzic aborcji.

TJ

Tomek Jędrzejczyk Tue 22 Dec 2020 7:33PM

Zdecydowanie dobrze

Do czasu usunięcia przepisów o klauzuli sumienia niezgodnych z Prawami Człowieka to logiczne rozwiązanie.

AK

Akiro Kurosawa Tue 22 Dec 2020 7:58PM

Zdecydowanie dobrze

Czas kończyć średniowiecze.

AO

a-pile of-owls Tue 22 Dec 2020 10:15PM

Ani dobrze, ani źle

no dobra, ale tych szpitali jest mało a warunki absurdalne, czy nie dajemy się od miesiąca bić i gazować za dostęp do aborcji na żądanie?

Load More