Loomio

Temat: POMOC W OTRZYMYWANIU ALIMENTÓW. Rozszerzenie katalogu spraw pilnych o sprawy dotyczące alimentów

O oskmp Public Seen by 380

Ponad milion dzieci w Polsce nie otrzymuje alimentów zasądzonych prawomocnymi postanowieniami Sądu. Tylko około ⅕ objęta jest wsparciem ze strony Państwa poprzez wypłacanie maksymalnie 500 zł z Funduszu alimentacyjnego. Pozostałe dzieci tego wsparcia nie otrzymują. Powodem jest przekroczenie kryterium dochodowego, które w bieżącym okresie rozliczeniowym wynosi 900 zł na osobę w rodzinie. 


Rozwiązanie:Rozszerzenie katalogu spraw pilnych o sprawy dotyczące alimentów. Nie zostały one wymienione w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Należy zmienić tę sytuację i rozszerzyć katalog spraw pilnych o sprawy o zapewnienie dzieciom środków utrzymania.


Poniżej możesz:

  • ocenić tę propozycję rozwiązania (odpowiadając na pytanie w ankiecie),

  • skomentować tę propozycję rozwiązania lub zaproponować własne rozwiązanie w tym obszarze(korzystając z opcji "Komentarz").

O

Poll Created Mon 21 Dec 2020 12:31AM

Jak oceniasz tę propozycję rozwiązania? Closed Fri 15 Jan 2021 10:13PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 88.9% 32 KH B IP AC BB DU A P AM AZ KW SJ K WB Z PCK BV M MW P
Raczej dobrze 5.6% 2 G P
Ani dobrze, ani źle 5.6% 2 DU B
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 O

36 of 37 people have participated (97%)

J

Jan53 Wed 23 Dec 2020 10:30PM

Zdecydowanie dobrze

Kobiety i ich dzieci znów zostali pozostawieni samymi sobie. Od połowy lat 80-tych pracowałem w wymiarze sprawiedliwości. Alimenciarze zawsze pozostawali bezkarni. Pokazowe akcje MS RP były i są zasłoną dymną. Ponadto kobiety - matki alimentowanych są zbyt małą grupą wyborców, aby rząd pochylał się nad ich losem. Podobnie jak dzieci z niepełnosprawnością (od urodzenia i nabytą-powstałą już po urodzeniu) alimentowani są niezauważani przez rząd. Limit średniej przychodów ZAWSZE byl

M

Maria Tue 12 Jan 2021 9:13PM

Zdecydowanie dobrze

Pandemia odbiera wielu ludziom źródła dochodów, pomoc w takiej sytuacji jest czymś oczywistym. A już na pewno wtedy, gdy rzecz dotyczy zaspokajania podstawowych potrzeb osób, które pozostają na czyimś utrzymaniu.

A

Agnes Mon 28 Dec 2020 10:46PM

Nie zapominajmy o dramacie kobiet które z różnych przyczyn nie mogą mieć dzieci. Badania zlecone przez komisję europejską jednoznacznie wykazały, że posiadanie (lub nie) dziecka ma wpływ na kondycje psychiczną i materialną kobiety.

Dlatego powinnyśmy upomnieć się o podstawowe prawa kobiet, które nam się należą. Alimenty powinny być wypłacane niezależnie od stanu matrymonialnego kobiety. Bez zapewnienia podstawowych praw nie możemy nazywać się europejskim krajem który aspiruje do osiągnięcia dobrobytu.