Loomio

Chcemy lepszego i neutralnego światopoglądowo szkolenia studentów i studentek medycyny w zakresie najnowszych metod antykoncepcji

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 319

Postulat:

Chcemy lepszego i neutralnego światopoglądowo szkolenia studentów i stu-dentek medycyny w zakresie najnowszych metod antykoncepcji zgodnych z EBM oraz szkoleń aktualizujących wiedzę.


Poniżej możesz:

  • ocenić tę propozycję rozwiązania (odpowiadając na pytanie w ankiecie),

  • skomentować tę propozycję rozwiązania lub zaproponować własne rozwiązanie w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

SRO

Poll Created Wed 28 Apr 2021 9:57PM

Jak oceniasz ten postulat? Closed Mon 31 May 2021 9:02PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 7 JG M AL P PM P M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

7 of 8 people have participated (87%)

P

Piotr Mon 3 May 2021 2:23PM

Medycyna wolna od wszelkiej ideologii - TERAZ!!

M

Maria Tue 4 May 2021 9:54AM

Z naciskiem na "wszelkiej". Niezależnie od tego, z której strony - lewej czy prawej - dana ideologia pochodzi.