Loomio

Temat: PRECZ Z PSEUDO-WYROKIEM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JULII PRZYŁĘBSKIEJ. Petycje do Parlamentu Europejskiego

O oskmp Public Seen by 322

Komunikat z dnia 22 października 2020 r. wydany przez tzw. Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej (TK JP) stwierdził niekonstytucyjność art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, co w praktyce oznacza prawie całkowity zakaz aborcji w Polsce.

Należy jednak pamiętać, że to nie jest wyrok, bo został wydany przez osoby niebędące sędziami. To quasi - orzeczenie stoi w sprzeczności z międzynarodowymi i regionalnymi zobowiązaniami Polski. Prowadzi do naruszeń praw kobiet i dziewcząt do zdrowia, życia, wolności od tortur i innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania lub karania. Narusza prawa do niedyskryminacji, prawa do równości, prywatności, poszanowania życia rodzinnego i informacji. 


Rozwiązanie:Petycje do Parlamentu Europejskiego o naruszenie art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPCz).

Każda Polka ma prawo wnieść skargę do ETPCz, z uwagi na naruszenie praw podstawowych, takich jak:
- prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8),
- wolność myśli sumienia i wyznania (art. 9),
- wyrażania opinii (art. 10)
- wolność zgromadzeń i stowarzyszania się (art. 11).

W podobnych sprawach ETPCz wyrażał już swoje wątpliwości co do restrykcyjnego prawa aborcyjnego (zob. Tysiąc przeciwko Polsce, RR przeciwko Polsce, ABC przeciwko Irlandii).    


Poniżej możesz:

  • ocenić tę propozycję rozwiązania(odpowiedz na pytanie w ankiecie)

  • skomentować tę propozycję rozwiązania lub zaproponować własne rozwiązanie w tym obszarze(użyj opcji "Komentarz")

O

Poll Created Thu 17 Dec 2020 5:09PM

Jak oceniasz tę propozycję rozwiązania? Closed Fri 15 Jan 2021 10:12PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 88.2% 67 JK M MS A KH RS S B IP M AO BF JV DS E A BB L DU M
Raczej dobrze 9.2% 7 AO AK SG Z A H R
Ani dobrze, ani źle 2.6% 2 AC B
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 7 O O S N O AR EF

76 of 83 people have participated (91%)

AC

Anna Czarnota Tue 22 Dec 2020 2:19PM

Ani dobrze, ani źle

raczej nic to nie da

A

Agnieszka Tue 22 Dec 2020 11:34PM

Raczej dobrze

"Petycja" do ETPC nie jest dobrym instrumentem. Zadziała tylko skarga. Należy znaleźć osobę która jest bezpośrednio poszkodowana wyrokiem TK (odmówiono jej aborcji mimo spełniania przepisów ustawy) a następnie pomóc jej przejść całą drogę sądową w której ostatnim szczeblem jest ETPC.

Aby skutek był szybszy, takich skarg powinno być wiele w tym samym czasie (większe oddziaływanie wielokrotnego wyroku ETPC)

EP

Ewa Piekarska Wed 23 Dec 2020 7:48AM

Zdecydowanie dobrze

Warto wykorzystać każdą możliwość.

M

Marzena Fri 25 Dec 2020 6:38PM

Zdecydowanie dobrze

W pelni sie zgadzam, ale warto uogólnić temat. Czym Polka (rodzaj żeński) różni się od Polaka (rodzaj męski). Człowiek nie powinien mieć mniejszych praw, tylko dlatego że urodził się z macicą.. Każdy czlowiek powinien mieć te prawo, niezależnie od płci, wyznania, seksualności itd.. Jeżeli do takiego podzialu dochodzi, a w przypadku zakazu aborcji tak włąsnie jest (zwlaszcza w przypadku wad płodu)-To jak najbardziej taka petycja powinna zostac złozona.

MO

Marta Osinska Sun 27 Dec 2020 6:12PM

Zdecydowanie dobrze

Gdzie mogę znaleźć info jak powinno wyglądać takie pismo oraz na jakie dane/jaką drogą powinno zostać wysłane?

AO

Agnieszka Ochocka Tue 22 Dec 2020 2:05PM

"Petycje o naruszenie"? Petycje składa się o jakieś pożądane działanie. Proponuję parafrazę, na przykład "Petycje w sprawie".

O

Oliwia Wed 23 Dec 2020 1:03AM

Uważam że brakuje rozwiązania "zebranie miliona podpisów pod ustawą liberujaca prawo aborcyjne" oczywiście nie gwarantuje to przejscia ustawy jednak trudno byłoby odrzucić projekt z dużym poparciem w pierwszym czytaniu i koalicja obywatelska musiałaby projekt poprzec