Loomio

Temat: PRAWIDŁOWA IMPLEMENTACJA ZAPISÓW KONWENCJI STAMBULSKIEJ. Definicja gwałtu

O oskmp Public Seen by 537

W kwestii ochrony ofiar przemocy polskie prawo jest wciąż bardzo ułomne. Polska ustawa o przeciwdziałaniu przemocy nie uwzględnia przemocy ekonomicznej w taki sposób, by można było ją traktować jako osobną formę przemocy i w związku z tym ścigać. Nie mamy też ochrony świadków przemocy, szczególnie dzieci. Nie mamy ochrony przed byłymi partnerami i mężami. O tym wszystkim, czego nam brakuje, mówi Konwencja, dlatego tak ważna jest jej prawidłowa implementacja zapisów konwencji.


Rozwiązanie:Wprowadzenie nowej definicji gwałtu.

Wg konwencji warunkiem stwierdzenia gwałtu jest brak zgody na seks. Konieczna jest zmiana definicji gwałtu na: „Gwałt to seksualna penetracja waginalna, analna lub oralna ciała innej osoby jakąkolwiek częścią ciała lub przedmiotem bez jej zgody".

Aktualizacja z 29.12.2020:

Podejmujemy próbę zaproponowania Wam projektu zmiany archaicznej definicji gwałtu zawartej w polskim kodeksie karnym - opieramy się na szerokiej definicji przemocy seksualnej zawartej w Konwencji Stambulskiej. Poprzednia nasza propozycja nie obejmowała wielu ważnych aspektów przemocy seksualnej - kolejna uwzględnia Wasze głosy i reakcje w tej sprawie. Dajcie nam znać, co myślicie!

Nowa propozycja definicji:

Gwałtem (zgwałceniem w rozumieniu prawnym) jest dokonanie lub doprowadzenie do stosunku seksualnego lub innej czynności o charakterze seksualnym wobec innej osoby przy braku jej świadomej zgody, w szczególności z użyciem przymusu, podstępu, groźby, zastraszenia, z wykorzystaniem niewiedzy lub wpływu środków psychoaktywnych. 

Przy czym za stosunek seksualny lub czynność o charakterze seksualnym uznajemy: 

  • Penetrację waginalną, analną lub oralną o charakterze seksualnym ciała innej osoby jakąkolwiek częścią ciała lub przedmiotem.

  • Dokonywanie innych czynności o charakterze seksualnym wobec innej osoby lub doprowadzenie innej osoby do poddania się innej czynności o charakterze seksualnym lub dokonania tej czynności (również wobec sprawcy).

  • Doprowadzenie innej osoby do podjęcia stosunku seksualnego lub czynności o charakterze seksualnym wobec osoby trzeciej.

A za zgodę uznajemy dobrowolne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli na każdym etapie stosunku seksualnego lub czynności o charakterze seksualnym, przy czym osoba udzielająca zgody musi być uprawniona do jej udzielenia, a wyrażenie zgody musi być wynikiem swobodnej i świadomej decyzji tej osoby.

Kliknij tutaj i przejdź do głosowania w sprawie poprawionej definicji gwałtu.


Poniżej możesz:

  • ocenić tę propozycję rozwiązania (odpowiadając na pytanie w ankiecie),

  • skomentować tę propozycję rozwiązania lub zaproponować własne rozwiązanie w tym obszarze(korzystając z opcji "Komentarz").

O

Poll Created Mon 21 Dec 2020 12:27AM

Jak oceniasz tę propozycję rozwiązania? Dotyczy pierwszej zaproponowanej definicji gwałtu. Closed Tue 29 Dec 2020 9:09PM

Outcome
by Strajk Tue 29 Dec 2020 9:12PM

Zaproponowana definicja nie obejmowała wielu ważnych aspektów przemocy seksualnej. Została oceniona Zdecydowanie źle przez 146 osób z 208 głosujących. Na podstawie komentarzy od osób została zaproponowana nowa definicja i otwarte nowe głosowanie nad zmienioną i poszerzoną definicją.

Głosowanie dotyczy definicji: „Gwałt to seksualna penetracja waginalna, analna lub oralna ciała innej osoby jakąkolwiek częścią ciała lub przedmiotem bez jej zgody"

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie źle 69.2% 137 AES G KB K M MH JW VK M AZ A AKJ DG J AK ZS A DU MM O
Zdecydowanie dobrze 22.2% 44 KH RS B N IP BM DU M KS DB A BB L DU P G SG A KP SJ
Raczej źle 4.5% 9 A KP A AO AA KW IE JS EM
Raczej dobrze 2.5% 5 K M M PM M
Ani dobrze, ani źle 1.5% 3 PK WB B
Undecided 0% 1 O

198 of 199 people have participated (99%)

M

Mateusz Tue 22 Dec 2020 2:05PM

Zdecydowanie źle

W sytuacji a) kobieta jest w szoku/jest nieasertywna/czuje się zagrożona to się sprawdzi.Będzie pogwałceniem praw w sytuacjach b)kobieta nie wie czego chce i nie hamuje inicjacji, potem to interpretuje jako gwałt i c)kobieta chce seksu, ale wykorzystuje to jako środek manipulacji, że nie wyraziła werbalnej zgody. Czy przez gwałcicieli i ze strachu przed nimi, chcecie zabić magię seksu?Trenować asertywność by powiedzieć "nie" można przez darmowe treningi/terapie organizowane przez gminy.

G

Gingeruby Tue 22 Dec 2020 4:46PM

Zdecydowanie dobrze

Gwałt to też psychiczna przemoc, nie tylko fizyczna. Taki zapis również powinien zostać wprowadzony

SG

Syl Ga Tue 22 Dec 2020 5:18PM

Zdecydowanie dobrze

Z uwzględnieniem w def przemocy psychicznej oraz zaostrzeniem kar za czyn zabroniony i lepszą ochroną ofiar i świadków.

EK

Edward Kasalovitz Tue 22 Dec 2020 7:27PM

Zdecydowanie dobrze

Oczywista oczywistosc, im szybciej zapisana w prawie, tym lepiej dla wszystkich.

WB

wziątek bogdan Tue 22 Dec 2020 9:00PM

Ani dobrze, ani źle

Powinne byc jeszcze dodane inne czynnosci moim zdaniem.Przecież jesli ofiara wykonuje w odniesieniu do sprawcy innczynności seksualne to skutki psychiczne i trauma są identyczne podobnie jak okoliczności.Więc jeśli ofiara jest zmuszona do wykonywaniaczynności seksualnych ręką stopą piersiami to powinno byc to uznawane za gwalt

M

Malina Wed 23 Dec 2020 8:31AM

Raczej dobrze

należy dodać : popełnione wobec ofiary z użyciem przemocy, przymusu, groźby lub zaskoczenia (w tym ostatnim przypadku ofiara zostaje oszukana przez przebiegłość agresora)

K

kamilm119 Wed 23 Dec 2020 11:12AM

Zdecydowanie źle

Skupia się tylko na penetracji, nie uwzględnia ekwiwalentnych czynności

PK

Paulina Kurowska Wed 23 Dec 2020 12:30PM

Ani dobrze, ani źle

To zgoda a nie nie zgoda powinna być wyrażona!

Jeżeli zostaniemy z proponowana definicja, nadal gwalciciel będzie bezkarny bo ofiara nie krzyczała wystarczająco głośno albo nie uciekała wystarczająco szybko.

AA

AS Andrzejewski Wed 23 Dec 2020 1:17PM

Raczej źle

Uważam, że inne czynności seksualne, na które nie wyraża się zgody też powinny kwalifikować się jako gwałt. Na przykład: zmuszenie kogoś do masturbacji, albo ejakulacja na inną osobę.

Load More