Loomio

Antykoncepcja: propozycje rozwiązań “na teraz”

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 327

Rozwiązania:

 • Przy doborze antykoncepcji stanowczo domagamy się od lekarzy wyczerpującej i rzetelnej informacji na temat wszystkich dostępnych metod antykoncepcji (w tym mniej powszechnych, takich jak implanty, plastry, zastrzyki, krążki…), z uwzględnieniem ich skuteczności, ewentualnych skutków ubocznych, ceny i stopnia refundacji. Jednocześnie przed doborem metody antykoncepcji, chcemy mieć dostęp do refundowanych i zalecanych przez WHO badań diagnostycznych.

 • Po dobraniu antykoncepcji przez ginekologa każda następna recepta powinna być wystawiana przez lekarza dowolnej specjalizacji, w tym POZ, uprawnione położne lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta. Receptę na antykoncepcję długoterminową lub receptę na antykoncepcję awaryjną może wypisać lekarz każdej specjalizacji, nie ma on prawa odmówić wypisania recepty, jeśli nie ma do tego przeciwwskazań medycznych u pacjentki – to stanowisko potwierdza Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Każda odmowa i odsyłanie do lekarzy ginekologów jest w tej sytuacji łamaniem prawa.

  Ponadto, zgodnie z art. 30 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r., lekarz ma obowiązek udzielać pomocy medycznej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki. Obowiązek udzielenia pomocy wynika również z art. 69 Kodeksu Etyki Lekarskiej, zgodnie z którym jest to obowiązkowe, gdy nie ma możliwości uzyskania jej ze strony instytucji powołanych do udzielenia pomocy. Ryzyko zajścia w niechcianą ciążę spełnia przesłankę ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, rozumianym wg definicji WHO jako “pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności”. Jednocześnie antykoncepcja awaryjna powinna być dostępna za pośrednictwem całodobowych e-konsultacji w IKP oraz wizyt w 24-godzinnych gabinetach dyżurnych bez klauzuli sumienia, tworzonych przez samorządy lokalne.

 • Chcemy bezpłatnego dostępu do wkładek wewnątrzmacicznych. Przy wypisywaniu recepty na antykoncepcję i umieszczeniu spirali lekarz nie ma prawa powoływać się na „klauzulę sumienia”. Wszelka odmowa lub odsyłanie pacjentek do gabinetów prywatnych jest niezgodna z prawem.

 • Domagamy się wdrożenia szkoleń dla jednostek medycznych z zakresu opieki ginekologicznej i antykoncepcji dla osób z grup defaworyzowanych: nieheteronormatywnych, niebinarnych, osób z niepełnosprawnościami fizycznymi i psychicznymi lub intelektualnymi, z chorobami genetycznymi, np. z Zespołem Downa, znajdujących się w ośrodkach opiekuńczych, domach dziecka, ośrodkach pomocy społecznej, w trakcie lub po procesie zmiany płci, osób migranckich i uchodźczych.

 • Chcemy lepszego i neutralnego światopoglądowo szkolenia studentów i studentek medycyny w zakresie najnowszych metod antykoncepcji zgodnych z EBM (Evidence Based Medicine, medycyną opartą na dowodach) oraz obowiązku szkoleń aktualizujących wiedzę medyczną w tym zakresie dla lekarzy już praktykujących.  Konieczne jest informowanie osób potrzebujących antykoncepcji zgodne z najnowszą wiedzą medyczną wolną od wszelkiej ideologii i propagandy. W szczególności chodzi o następujące kwestie:

  a) Oprócz funkcji antykoncepcyjnej, tabletki hormonalne mają działanie terapeutyczne, na przykład w sytuacji niezwykle bolesnych miesiączek, trądziku, PCOS jajników, endometriozy i wielu innych schorzeń.

  b) Spirala jest środkiem odpowiednim dla osób w każdym wieku, niezależnie od tego czy rodziły czy nie. Precz z kłamstwami na jej temat!

  c) Tabletka “dzień po” jest tylko i wyłącznie środkiem antykoncepcyjnym i nie ma wpływu na już istniejącą ciążę.

  d) Tak zwana “metoda naturalna” (kalendarzyk, pomiar temperatury i sprawdzanie śluzu, etc.)  i stosunek przerywany nie są metodami antykoncepcji. 

  e) Nie ma skutecznych w 100% środków antykoncepcyjnych.

 • Domagamy się propagowania rzetelnej i opartej na EBM wiedzy na temat antykoncepcji drogą wolnej od wszelkich ideologii edukacji seksualnej w szkołach oraz za pomocą masowych kampanii informacyjnych. Nacisk powinien zostać położony na dotychczas zaniedbany rozwój badań naukowych i propagowanie antykoncepcji dla mężczyzn, w tym wazektomii.

Do aktywistek/aktywistów:

Stwórzmy/wesprzyjmy kampanie informacyjne na temat skutecznych metod antykoncepcji.

Do wszystkich:

Organizujmy sieci samopomocy. Informujmy się nawzajem o możliwościach i metodach antykoncepcji. Nie bójmy się mówić o naszych doświadczeniach.

Zgłaszajmy odmowy wypisania recepty, piszmy z Federacją na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny skargi, nagłaśniajmy to! Wywierajmy presję na lekarzy i lekarki, którzy odmawiają nam dostępu do antykoncepcji, źle nas traktują itd., na przykład za pomocą marketingu szeptanego (portale społecznościowe, portale lekarskie, wśród społeczności lokalnej), wyborów konsumenckich lub presji na lekarskie organizacje zawodowe i władze poszczególnych placówek zdrowia.  Lekarze nie powinni czuć się bezkarni.


Poniżej możesz:

 • ocenić tę propozycję rozwiązania (odpowiadając na pytanie w ankiecie),

 • skomentować tę propozycję rozwiązania lub zaproponować własne rozwiązanie w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

SRO

Poll Created Wed 28 Apr 2021 10:06PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Przy doborze antykoncepcji stanowczo domagamy się od lekarzy wyczerpującej i rzetelnej informacji na temat wszystkich dostępnych metod antykoncepcji"? Closed Sun 30 May 2021 10:03PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 7 JG AJ A P L P M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

7 of 8 people have participated (87%)

SRO

Poll Created Wed 28 Apr 2021 10:07PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Po dobraniu antykoncepcji przez ginekologa każda następna recepta powinna być wystawiana przez lekarza dowolnej specjalizacji, w tym POZ"? Closed Sun 30 May 2021 10:03PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 77.8% 7 JG K A P L PM P
Ani dobrze, ani źle 11.1% 1 M
Raczej dobrze 11.1% 1 AJ
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

9 of 10 people have participated (90%)

M

Maria Fri 30 Apr 2021 8:48PM

Ani dobrze, ani źle

Nie wiem, dlaczego miałby to robić lekarz innej specjalizacji - receptę potrafi wypisać chyba każdy lekarz, ale przecież lekarz niebędący ginekologiem nie zna się na tych konkretnych sprawach.

SRO

Poll Created Wed 28 Apr 2021 10:08PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Chcemy bezpłatnego dostępu do wkładek wewnątrzmacicznych. "? Closed Sun 30 May 2021 10:03PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 75.0% 6 JG AJ K A P L
Raczej dobrze 25.0% 2 P M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

8 of 9 people have participated (88%)

M

Maria Fri 30 Apr 2021 8:49PM

Raczej dobrze

Jeśli to konieczne - to tak. Ale dlaczego dla osób zamożnych cokolwiek miałoby być bezpłatne?

SRO

Poll Created Wed 28 Apr 2021 10:09PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Domagamy się wdrożenia szkoleń dla jednostek medycznych z zakresu opieki ginekologicznej i antykoncepcji dla osób z grup defaworyzowanych"? Closed Sun 30 May 2021 10:03PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 75.0% 6 JG K A P L M
Raczej dobrze 25.0% 2 PM P
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

8 of 9 people have participated (88%)

SRO

Poll Created Wed 28 Apr 2021 10:10PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Chcemy lepszego i neutralnego światopoglądowo szkolenia studentów i studentek medycyny w zakresie najnowszych metod antykoncepcji zgodnych z EBM"? Closed Sun 30 May 2021 10:02PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 8 JG AJ K A P L P M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

8 of 9 people have participated (88%)

P

Piotr Mon 3 May 2021 2:19PM

Zdecydowanie dobrze

Medycyna musi być wolna od propagandy i ideologii

SRO

Poll Created Wed 28 Apr 2021 10:11PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Domagamy się propagowania rzetelnej i opartej na EBM wiedzy na temat antykoncepcji drogą wolnej od wszelkich ideologii edukacji seksualnej"? Closed Sun 30 May 2021 10:02PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 9 JG AJ K A P L PM P M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

9 of 10 people have participated (90%)

SRO

Poll Created Wed 28 Apr 2021 10:12PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Stwórzmy/wesprzyjmy kampanie informacyjne na temat skutecznych metod antykoncepcji."? Closed Sun 30 May 2021 10:02PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 8 JG AJ K A P L P M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

8 of 9 people have participated (88%)

Load More