Loomio

Temat: POMOC W OTRZYMYWANIU ALIMENTÓW. Objęcie wszystkich rodzin samodzielnych rodziców pomocą z Funduszu Alimentacyjnego

O oskmp Public Seen by 327

Ponad milion dzieci w Polsce nie otrzymuje alimentów zasądzonych prawomocnymi postanowieniami Sądu. Tylko około ⅕ objęta jest wsparciem ze strony Państwa poprzez wypłacanie maksymalnie 500 zł z Funduszu alimentacyjnego. Pozostałe dzieci tego wsparcia nie otrzymują. Powodem jest przekroczenie kryterium dochodowego, które w bieżącym okresie rozliczeniowym wynosi 900 zł na osobę w rodzinie. 


Rozwiązanie:Natychmiastowe objęcie wszystkich rodzin samodzielnych rodziców pomocą z Funduszu Alimentacyjnego, szczególnie teraz, w czasie pandemii. Wprowadzenie do tarczy antykryzysowej w związku z Covid 19 powszechnego wsparcia dla rodzin samodzielnych rodziców uprawnionych do alimentów na rzecz dzieci.


Poniżej możesz:

  • ocenić tę propozycję rozwiązania (odpowiadając na pytanie w ankiecie),

  • skomentować tę propozycję rozwiązania lub zaproponować własne rozwiązanie w tym obszarze(korzystając z opcji "Komentarz").

O

Poll Created Mon 21 Dec 2020 12:30AM

Jak oceniasz tę propozycję rozwiązania? Closed Fri 15 Jan 2021 10:05PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 50.0% 25 S KH J AM L A AZ SJ PK EM K WB PCK AJ BT DM P M PM AKJ
Raczej dobrze 24.0% 12 B MG DU P G P Z EP BV R P T
Ani dobrze, ani źle 12.0% 6 IP MH A Y M Z
Raczej źle 12.0% 6 M MM MW AS P B
Zdecydowanie źle 2.0% 1 M
Undecided 0% 1 O

50 of 51 people have participated (98%)

M

Melike Tue 22 Dec 2020 2:15PM

Raczej źle

Nie ma sensu obejmować wszystkich samotnych rodziców. Jestem samotną matką i nie dostaję alimentów, ani nie korzystam z funduszu. Oczywiście się nie kwalifikuję (z czego się mogę tylko cieszyć patrząc na ten próg). Po prostu próg powinien być trochę podwyższony, ale też w sposób racjonalny.

MH

Małgorzata Haftaniuk Tue 22 Dec 2020 2:15PM

Ani dobrze, ani źle

Myślę, że to nierealne, skoro przy podwyżkach płacy minimalnej tak trudno było podnieść próg uprawniający do FA. Uważam ,że trzeba zmienić przepisy dotyczące ścigania dłużników alimentacyjnych. W tej chwili tylko dłużnik który zalega do FA jest faktycznie ścigany , bo można mu np. zabrać prawo jazdy. Za zaległość wobec dziecka policja umarza sprawy bo dziecko nie jest narażone na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

M

Mateusz Tue 22 Dec 2020 2:18PM

Zdecydowanie źle

Popieram głosy Pań powyżej.

P

Pola Tue 22 Dec 2020 4:20PM

Raczej dobrze

Byłam dzieckiem, które w wieku 18 lat chciało legalnie dorobić sobie w wolnym czasie i wspomóc swoją samotną matkę finansowo, a nie mogło. Pomoc z FA została odebrana za przekroczenie śmiesznego progu dochodowego o kilkadziesiąt złotych. Próg powinno się przynajmniej podwyższyć do realnej kwoty. Uważam, że jeżeli jeden z rodziców uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, to potrzeby jego dziecka magicznie nie maleją i powinno ono uzyskać wsparcie.

Z

Zuzanna Wed 23 Dec 2020 12:06AM

Raczej dobrze

Powinniśmy dążyć jednocześnie do podwyższenia progu kwalifikującego FA na realny, tak aby wszystkie rodziny samodzielne mogły otrzymać pomoc, nawet gdy pandemia minie.

EP

Ewa Piekarska Wed 23 Dec 2020 8:02AM

Raczej dobrze

Ważne aby wspierać tych, którym jest trudno w pierwszej kolejności.

BT

Beata Trybuła Wed 23 Dec 2020 11:00AM

Zdecydowanie dobrze

Jakiekolwiek alimenty zasądzone przez sądy powinny być wpłacane do instytucji, która przekaże je rodzicowi wychowującemu bez dodatkowych opłat natomiast jeżeli ktoś nie płaci to jego zadłużenie to będzie zadłużenie wobec tej instytucji. Państwo powinno uczestniczyć procesie alimentacyjnym dla dobra dziecka i tyle.

MW

Marta Węglińska Wed 23 Dec 2020 2:22PM

Raczej źle

Problemy finansowe nie istnieją tylko podczas pandemii. Istniały też przed nią i podwyższenie progu dochodowego tak by osoby które faktycznie potrzebują pomocy finansowej mogły ją uzyskać, pomoże rozwiązać problemy wielu rodzin nie tylko podczas pandemii.

DM

Dariusz Magiera Wed 23 Dec 2020 9:32PM

Zdecydowanie dobrze

pełna zgoda z Panią Beatą Trybułą 

Load More