Loomio

Temat: PRECZ Z PSEUDO-WYROKIEM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. Przerwanie ciąży ze względu na zagrożenie życia matki

O oskmp Public Seen by 461

Komunikat z dnia 22 października 2020 r. wydany przez tzw. Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej (TK JP) stwierdził niekonstytucyjność art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, co w praktyce oznacza prawie całkowity zakaz aborcji w Polsce.

Należy jednak pamiętać, że to nie jest wyrok, bo został wydany przez osoby niebędące sędziami. To quasi - orzeczenie stoi w sprzeczności z międzynarodowymi i regionalnymi zobowiązaniami Polski. Prowadzi do naruszeń praw kobiet i dziewcząt do zdrowia, życia, wolności od tortur i innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania lub karania. Narusza prawa do niedyskryminacji, prawa do równości, prywatności, poszanowania życia rodzinnego i informacji. 


Rozwiązanie:Przerwanie ciąży ze względu na zagrożenie życia matki to wciąż w pełni legalny zapis.   


Poniżej możesz:

  • ocenić tę propozycję rozwiązania(odpowiedz na pytanie w ankiecie)

  • skomentować tę propozycję rozwiązania lub zaproponować własne rozwiązanie w tym obszarze(użyj opcji "Komentarz")

O

Poll Created Thu 17 Dec 2020 5:03PM

Jak oceniasz tę propozycję rozwiązania? Closed Fri 15 Jan 2021 10:14PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 61.7% 58 AW AM MS KH RS S B J IP M AO BF KK DU AK AO A K M A
Ani dobrze, ani źle 19.1% 18 K AC DU AK TJ AO AK KWK M Y AG AB MW AM RR IO AS M
Zdecydowanie źle 10.6% 10 NM EK Z A JB N A R NS BT
Raczej dobrze 4.3% 4 DU MK P B
Raczej źle 4.3% 4 K Z A DU
Undecided 0% 7 O O S N O AR EF

94 of 101 people have participated (93%)

K

Karolina Thu 17 Dec 2020 5:32PM

Ani dobrze, ani źle

Punkt jest niezręcznie sformułowany, proponuję zredagowanie.

AC

Anna Czarnota Tue 22 Dec 2020 1:56PM

Ani dobrze, ani źle

A gdzie jakieś konkretny odnośnie liberalizacji tej ustawy?

DU

Deleted account Tue 22 Dec 2020 2:57PM

Ani dobrze, ani źle

Powinno się doprecyzować, że zagrożenie życia matki może mieć też wymiar psychologiczny.

G

Gingeruby Tue 22 Dec 2020 4:40PM

Zdecydowanie dobrze

Tak, ale wciąż w przypadku zagrożenia życia aborcja jest dopuszczalna (podobno) więc ten zapis jest legalny

S

Sandra Tue 22 Dec 2020 5:13PM

Zdecydowanie dobrze

warto byłoby poszerzyć o "zagrożenie życia i ZDROWIA kobiety"

DU

Deleted account Tue 22 Dec 2020 5:27PM

Raczej dobrze

Ta przesłanka jest legalna, jednak może okazać się niewystarczająca do aborcji w przypadku, gdy uszkodzony płód nie zagraża bezpośrednio życiu kobiety. Można tu mówić natomiast o pośrednim zagrożeniu życia, tzn. że ciąża taka i poród spowodować może takie zaburzenia emocjonalne, które w efekcie stanowić będą zagrożenie dla jej życia, tj. w postaci ewentualnych prób samobójczych.

AO

a-pile of-owls Tue 22 Dec 2020 10:18PM

Ani dobrze, ani źle

No, tak. Jest. Teraz mieliśmy rozszerzać to o sytuacje inne niż zagrożenie życia, a nie widzę nigdzie takiego postulatu.

Z

Zuzanna Tue 22 Dec 2020 11:05PM

Zdecydowanie źle

Myślę, że musimy mówić i zabiegać o legalizację aborcji na żądanie do 12 tygodnia ciąży. Teraz, a nie później. Odłożenie tematu liberalizacji ustawy aborcyjnej spowoduje powrót do "kompromisu", który zadowoli Kościół Katolicki, KO oraz Hołownię, a w żadnym wypadku nie da osobom z macicą pełni praw człowieka.

JB

Jakub Barankiewicz Tue 22 Dec 2020 11:30PM

Zdecydowanie źle

Postulat jest zbyt konserwatywny.

Load More