Loomio

Ogólnopolski Strajk Kobiet - EDUKACJA

Kliknij w rozwiązania poniżej, by przejść do szczegółów.


Aby zacząć oceniać rozwiązania lub dodawać swoje kliknij "dołącz do grupy" lub "join group" poniżej.


Każdy z obszarów będzie uzupełniany o kolejne tematy. Możecie je zgłaszać do Rady Konsultacyjnej na adres: edukacja@strajkkobiet.eu

Przedstawione na początku rozwiązania dotyczą bieżących problemów wywołanych pandemią. To rozwiązania "na już" konieczne, by zapewnić dostęp do edukacji wszystkim uczennicom i uczniom oraz bezpieczeństwo pracy nauczycielkom i nauczycielom.

Dymisja Ministra Edukacji Narodowej i Nauki!

Dość represji wobec uczennic, studentek i nauczycieli

Przestrzeganie prawa

Pomoc prawna i psychologiczna

Równy dostęp do edukacji zdalnej dla wszystkich dzieci

Poprawa sieci internetowej

Środki na zakup sprzętu

Platforma do zdalnego nauczania

Monitoring uczestnictwa uczniów

Dofinansowanie zdalnego nauczania

Wsparcie dydaktyki w nauczaniu zdalnym

Dofinansowanie opieki psychologicznej i psychiatrycznej

Bezpieczne nauczycielki i personel przedszkoli

Wzmocnienie sanepidu

Dyrekcja podejmuje decyzje o pracy w trybie zdalnym

Bezpłatne testy na Covid

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

Dofinansowanie dla lepszej organizacji pracy w szkołach

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 11 r. ż.

Zmiana artykułu 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

NOWE TEMATY:

SZKOŁA OCZAMI UCZENNIC I UCZNIÓW

Prawa uczennicy i ucznia

Wsparcie psychologiczne uczennic i uczniów

Wyrównywanie szans

Demokracja w edukacji

STATUS NAUCZYCIELEK I NAUCZYCIELI

Autonomia nauczycielek i nauczycieli

Zmniejszenie biurokracji

Pensum - czas pracy nauczycieli

Prestiż zawodu nauczyciela

Wynagrodzenia nauczycieli

Szkolenia

Bezpieczeństwo nauczycielek i nauczycieli w pandemii

SYSTEM EDUKACJI

Podstawa programowa kształcenia ogólnego

Egzaminy i system egzaminacyjny

Kuratoria, ich rola i kompetencje

Prezentujemy trzecią część rozwiązań zaproponowanych przez Zespół ds. Edukacji RK. Rozwiązania w 3 pozostałych obszarach będą umieszczane na Loomio w kolejnych tygodniach. Wszystkie rozwiązania z 6 obszarów: szkoła oczami uczennic i uczniów, system edukacji, status nauczycielek i nauczycieli, nowe obszary edukacji, cele edukacyjne, nauka i szkolnictwo wyższe znajdziecie w raporcie poniżej. 

SRO
Zmniejszenie biurokracji
%{count} replies Last active July 15th, 2021 20:41
SRO
Bezpieczeństwo nauczycielek i nauczycieli w pandemii
%{count} replies Last active May 13th, 2021 15:54
SRO
Szkolenia
%{count} replies Last active May 13th, 2021 15:53
SRO
Wynagrodzenia nauczycieli
%{count} replies Last active May 13th, 2021 15:51
SRO
Prestiż zawodu nauczyciela
%{count} replies Last active May 13th, 2021 15:49
SRO
Pensum - czas pracy nauczycieli
%{count} replies Last active May 13th, 2021 15:48
SRO
Pensum - czas pracy nauczycieli
%{count} replies Last active May 13th, 2021 15:47
SRO
Autonomia nauczycielek i nauczycieli
%{count} replies Last active May 13th, 2021 15:43
SRO
Wsparcie psychologiczne uczennic i uczniów
%{count} replies Last active May 9th, 2021 08:17
SRO
Demokracja w edukacji
%{count} replies Last active May 7th, 2021 13:57
SRO
Wyrównanie szans
%{count} replies Last active May 6th, 2021 08:56
SRO
Prawa uczennicy i ucznia
%{count} replies Last active May 6th, 2021 08:41
MM
Temat: RÓWNY DOSTĘP DO EDUKACJI ZDALNEJ: Poprawa sieci internetowej
%{count} replies Last active February 12th, 2021 09:04
MM
Temat: DOŚĆ REPRESJI WOBEC UCZENNIC, STUDENTEK I NAUCZYCIELI: Przestrzeganie prawa
%{count} replies Last active February 6th, 2021 09:17
MM
Temat: DYMISJA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I NAUKI: Dodaj swoje rozwiązanie
%{count} replies Last active January 15th, 2021 18:42
MM
Temat: RÓWNY DOSTĘP DO EDUKACJI ZDALNEJ: Wsparcie dydaktyki w nauczaniu zdalnym
%{count} replies Last active January 11th, 2021 20:06
MM
Temat: BEZPIECZNE NAUCZYCIELKI I PERSONEL PRZEDSZKOLI: Wzmocnienie sanepidu
%{count} replies Last active January 11th, 2021 12:30
MM
Temat: RÓWNY DOSTĘP DO EDUKACJI ZDALNEJ: Dofinansowanie opieki psychologicznej i psychiatrycznej
%{count} replies Last active January 11th, 2021 12:21
MM
Temat: BEZPIECZNE NAUCZYCIELKI I PERSONEL PRZEDSZKOLI: Dyrekcja podejmuje decyzje o pracy w trybie zdalnym lub hybrydowym
%{count} replies Last active January 9th, 2021 17:42
MM
Temat: RÓWNY DOSTĘP DO EDUKACJI ZDALNEJ: Platforma do nauczania zdalnego
%{count} replies Last active January 9th, 2021 11:16
MM
Temat: DOŚĆ REPRESJI WOBEC UCZENNIC, STUDENTEK I NAUCZYCIELI: Pomoc prawna i psychologiczna
%{count} replies Last active January 8th, 2021 11:04
MM
Temat: BEZPIECZNE NAUCZYCIELKI I PERSONEL PRZEDSZKOLI: Bezpłatne testy na Covid
%{count} replies Last active January 8th, 2021 08:31
MM
Temat: ZASIŁEK OPIEKUŃCZY DLA RODZICÓW DZIECI DO 11 R.Ż.: Zmiana artykułu 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
%{count} replies Last active January 2nd, 2021 00:15
MM
Temat: RÓWNY DOSTĘP DO EDUKACJI ZDALNEJ: Monitoring uczestnictwa uczniów.
%{count} replies Last active December 30th, 2020 14:28
MM
Temat: RÓWNY DOSTEP DO EDUKACJI ZDALNEJ: Środki na zakup sprzętu
%{count} replies Last active December 29th, 2020 22:59
MM
Temat: RÓWNY DOSTĘP DO EDUKACJI ZDALNEJ: Dofinansowanie zdalnego nauczania
%{count} replies Last active December 28th, 2020 13:21
MM
Temat: BEZPIECZNE NAUCZYCIELKI I PERSONEL PRZEDSZKOLI: Dofinansowanie dla lepszej organizacji pracy w szkołach
%{count} replies Last active December 27th, 2020 13:39
MM
Temat: BEZPIECZNE NAUCZYCIELKI I PERSONEL PRZEDSZKOLI: Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie
%{count} replies Last active December 27th, 2020 13:33
MM
DOŚĆ REPRESJI WOBEC UCZENNIC_ÓW, STUDENTEK_ÓW I NAUCZYCIELEK_LI: Przestrzeganie prawa
%{count} replies Last active December 15th, 2020 15:50
MM
Postulat 04: Bezpieczne nauczycielki i personel przedszkoli
%{count} replies Last active December 1st, 2020 16:52
MM
Dymisja Ministra Edukacji Narodowej i Nauki wyrażana przez protestujących hasłem: „Czarnek wypierdalaj!”.
%{count} replies Last active December 1st, 2020 16:26