Loomio

Temat: RÓWNY DOSTĘP DO EDUKACJI ZDALNEJ: Wsparcie dydaktyki w nauczaniu zdalnym

MM Marta Malesińska Public Seen by 186

W wyniku przejścia na naukę zdalną, podobnie jak wiosną, część uczennic i uczniów ma utrudniony dostęp do edukacji lub została wykluczona z systemu.

  • Dzieci z defaworyzowanych środowisk  nie mają dostępu do sprzętu i internetu, często nie mają również niezbędnego wsparcia w domu, które pozwoliłoby im na korzystanie w pełni z nauki zdalnej. Są także dzieci, które w okresie zdalnej nauki nie nawiązują kontaktu ze szkołą i nie wiadomo co się z nimi dzieje.

  • Rząd przez pół roku nie zrobił nic, aby rozwiązać problemy związane ze zdalną edukacją, które były znane już w kwietniu.

  • Władze nie wypełniają obowiązku, który nakłada na nie Konstytucja.

  • Art. 70 Konstytucji RP Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów.


Rozwiązanie:
Zobowiązanie Ośrodka Rozwoju Edukacji do pilnego opracowania i zaoferowania bezpłatnych szkoleń w zakresie dydaktyk w nauczaniu zdalnym.


Poniżej możesz:

  • ocenić tę propozycję rozwiązania (odpowiadając na pytanie w ankiecie),

  • skomentować tę propozycję rozwiązania lub zaproponować własne rozwiązanie w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz")

MM

Poll Created Sat 19 Dec 2020 4:30PM

Jak oceniasz tę propozycję rozwiązania, opracowaną przez Radę Konsultacyjną OSK? Closed Fri 15 Jan 2021 10:03PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 88.6% 31 WP D B Z IP A BB DU WG KD K P SC AM J PK KB AJ PCK K
Raczej dobrze 5.7% 2 I AS
Ani dobrze, ani źle 5.7% 2 ZF MS
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 MM

35 of 36 people have voted (97%)

AS

Andrzej S. Tue 22 Dec 2020 5:18PM

Raczej dobrze

Szkolenia są konieczne do tego, aby pomóc nauczycielom.

ZF

Zbigniew Finfando Tue 22 Dec 2020 11:10PM

Ani dobrze, ani źle

Nie ma takiej potrzeby. Jeśli szkoły uzyskają swobodę w realizacji planu nauczania mogą też samodzielnie dbać o edukację nauczycieli, aby mogli go realizować. Wszystko sprowadza się do wysokości subwencji oświatowej, bo z niej wynika możliwość szkoły do wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

MS

Małgorzata Stexycka Wed 23 Dec 2020 7:07AM

Ani dobrze, ani źle
  1. Argumentacja opiera się na czasach pandemii - łatwo ją zbić opinią, że jest to przejściowy stan rzeczy. Tymczasem proponowany rozwój edukacji zdalnej powinien być trwałym stanem rzeczy otwierającym zdalny dostęp do edukacji dzieciom nie pewlnosprawnym, chwilowo chorym, pochodzącym z terenów wykluczonych transportowo.

SC

Sebastian Celejewski Thu 24 Dec 2020 1:28PM

Zdecydowanie dobrze

Dodałbym dla tego analizę wpływu nauki zdalnej na psychikę uczniów, np. skutki długotrwałej ekspozycji na bardzo intensywny kontakt za pośrednictwem kamery (wszystko widoczne, duża twarz, możliwość bycia zarejestrowanym przez innych, nowe formy przemocy itd.).

J

Jacek_H Thu 24 Dec 2020 2:29PM

Zdecydowanie dobrze

Metodyka jest bardzo ważna.

Nie wiem, jak sobie radzą teraz nauczyciele.

M

Maria Wed 30 Dec 2020 2:31PM

Zdecydowanie dobrze

Jeśli szkolenia będą bezpłatne, zapewne weźmie w nich udział więcej osób. Nie każdy chce płacić za szkolenie, no i nie każdego na to stać. A byłoby źle, gdyby ktoś nie miał dostępu do niezbędnego w obecnej sytuacji szkolenia tylko dlatego, że za nie nie zapłaci.

WP

Wojtek Podstawka Sat 2 Jan 2021 12:24AM

Zdecydowanie dobrze

Wydaje mi się, że nie chodzi tutaj tylko o sytuację obecną podczas pandemii. Nauka zdalna powinna być już na stale obecna w szkole. Pewne przedmioty np języki w ogóle mogą być uczone zdalnie w sposób bardziej efektywny. Do tego internet jest doskonałym źródłem i narzędziem nauki. Zawiera często doskonałe materiały dużo lepsze niz podręczniki szkolne. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie powinni być szkoleni jak z nich korzystać.

AN

Anka Nadobna Tue 22 Dec 2020 5:24PM

A dla kogo te szkolenia? Bo ja nie chcę i nie mam czasu być nauczycielem. Jednak szkoła sp72 we Wrocławiu wymaga ode mnie logowania się dziecka do różnych programów, których w ogóle nie zostało nauczone. Ja mam teraz tworzyć mu konta, logować się i rozwiązywać problemy techniczne. Prosiłam kilka razy o nr telefonu do nauczycielki aby dziecko mogło poprosić o pomoc, bez efektu. Dyrektor nie chce ze mną rozmawiać. Jestem zbywana i zmuszana do odwalania roboty za nauczyciela.

J

Jacek_H Thu 24 Dec 2020 2:29PM

Tu nawet nie odwalasz pracy nauczyciela, ale pracę helpdesku. Nie wiem, czy nauczyciel informatyki mógłby pomóc, kiedyś pracowałem w helpdesku i pomoc komuś przez telefon założyć konto/rozwiązać prosty problem w rodzaju komunikatu antywirusa - nie zachęcam.

A takiego szkolnego helpdesku nie ma w systemie w całej Polsce, ponieważ "wszyscy wiemy jak założyć konto".

AN

Anka Nadobna Sun 3 Jan 2021 8:03AM

Szkoła wysyła tylko zadania, rodzic ma się martwić jak dziecko to zrobi. W różnych programach komputerowych. Mieli dwa miesiące na przygotowanie dzieci do tego. Niestety, na informatyce grali i oglądali filmiki :( Najbardziej przykro, że nie można dodzwonić się do dyrektora i nauczyciela, a na maile nie odpisują. A potem piszą zażalenie do MOPS, że matka nie pomaga dziecku.

AJ

Anna Juniewicz Tue 22 Dec 2020 10:37PM

Wspieram pomysł (o ile dobrze go zrozumiałam:) szkoleń dla nauczycieli - nikt ich nie uczył metodyki nauczania zdalnego, nie wiedzą, na co zwracać uwagę, w większości nie mieli doświadczenia w tym obszarze ani dostępu do dobrych praktyk. Kolejny temat to poziom zarządzania nauczaniem zdalnym w szkole - jak zapobiegać wspomnianego w komentarzu Anki bałaganowi w narzędziach. To wszystko oczywiście równolegle do poruszonych tu problemów narzędzi (dofinansowanie infrastruktury!), nie zamiast nich - tak żeby uniknąć przerzucania na nauczycieli całej odpowiedzialności za jakość edukacji zdalnej, a po prostu ich wesprzeć.

D

Dorota Łoboda Wed 30 Dec 2020 2:42PM

Tak, chodzi o wsparcie nauczycieli. Część z nich została rzucona na głęboką wodę. Jedną rzeczą jest wyposażenie w sprzęt i dostęp do narzędzi niezbędnych w zdalnym nauczaniu, a drugą - szkolenie jak z tego efektywnie korzystać.

N

Norbert Sun 3 Jan 2021 11:26AM

Popieram panią Annę, która jest szanowaną osobą i ekspertem jeżeli o sprawy e-learningu. Myślę, że warto by było poprzeć kandytaturę pani Anny na planowe ministerstwo do spraw e-learningu. Jest to jedna z niewielu osób, która jest ekspertem w naszym gronie.

Nie możemy pozwolić na to aby nauczyciele, uczniowie i rodzice sami sobie decydowali jakich narzędzi używają. Idąc taką drogą spotkamy się z tym, że jedni uczniowie dostają dużo lepszą edukację niż inni. Dlatego moim zdaniem pani Anna powinna stanąć na stanowisku centralnego zarządcy przeprowadzania e-learningu na terytorium Polski zarówno w szkołach publicznych jak i innych zajęciach takich jak korepetycje. Dzięki temu każdy uczeń będzie musiał używać narzędzi przygotowanych przez naszą ekspertkę.

AJ

Anna Juniewicz Sat 9 Jan 2021 9:14AM

Dziękuję za uznanie dla mojego eksperctwa, rzeczywiście zajmuję się zawodowo edukacją zdalną. Nie wiem, czy jestem "szanowaną osobą", ale jeśli tak, to super ;-) Oczywiście chętnie wesprę swoim doświadczeniem inicjatywy w zakresie zdalnej edukacji - w zakresie, na jaki pozwolą mi inne obowiązki.

MS

Małgorzata Stexycka Wed 23 Dec 2020 7:12AM

Właśnie - w propozycjach są szczegóły rozwiązań, nie ma natomiast poziomu zarządczej. Nasza szkoła rejonowa dopiero teraz (dziecko 9 lat!) zorientowałam się, że nie ma dziecka na liście :D

Problem jest jednak szerszy - nikt w systemie edukacji nie ma odpowiedzialnisci za stan psychiczny dzieci. Nie słyszałam o żadnych sprawach sądowych dotyczących zaniedbań wychowawczych szkoły- a tym jest przecież brak kontaktu w przypadku, kiedy uczeń "znika", czy po prostu nie radzi sobie. Póki nie będzie tej odpowiedzialności, żadne rozwiązania i szkolenia nie zadzialaą systemowi.

AM

Agnieszka Mierzewska Thu 24 Dec 2020 10:00AM

Bardzo ważny głos. Myślę, że to o czym piszesz powinno być uwzględnione jako osobny problem z osobnym rozwiązaniem.

D

Dorota Łoboda Wed 30 Dec 2020 2:40PM

Dlatego w naszych rozwiązaniach na już poruszamy również konieczność wsparcia psychologicznego dla uczennic i uczniów oraz reagowania na sytuację, w której dziecko znika z systemu

M

Maria Mon 11 Jan 2021 1:10PM

Pytanie, jakie działania zostaną podjęte, jeśli Ośrodek Rozwoju Edukacji nie wypełni tego zobowiązania. A jeśli je wypełni, to moim zdaniem przyda się wtedy propagowanie (na przykład za pomocą ulotek) opracowanej przez Ośrodek oferty - bo samo istnienie oferty to za mało, trzeba przekonywać do skorzystania z niej.

N

Norbert Mon 11 Jan 2021 8:06PM

Pani Anna Juniewicz się już za to wzięła o ile mi wiadomo, więc wszystko jest w dobrych rękach.