Loomio

Prawa uczennicy i ucznia

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 108

W trakcie procesu zbierania postulatów zgłaszaliście propozycje praw uczennic i uczniów, które powinny być przestrzegane w każdej szkole. Zespół ds. edukacji zebrał Wasze propozycje. Co jeszcze powinno zostać dodane do praw osób uczniowskich?

 Prawo do nauki

Prawo do wzięcia udziału w konkursie oraz opieki i wsparcia nauczycielek i nauczycieli w przygotowaniach

Prawo do uzyskania pomocy materialnej

Prawo do informacji i sprawiedliwej oceny

Prawo do rozwijania zainteresowań

Prawo do bezpieczeństwa, wiedzy o bezpieczeństwie i uzyskania pomocy

Prawo do skonsumowania ciepłego posiłku

Prawo do swobody wypowiedzi, myśli, sumienia i wyznania

Prawo do prywatności

Prawo do czasu wolnego (właściwej organizacji życia szkolnego)

Prawo do godności

Prawo do angażowania się w życie szkoły

Prawo do złożenia skargi

Prawo do ekspresji własnej indywidualności

Prawo do tworzenia

Prawo do odmowy udziału działaniach innych niż nakazane prawem

Prawo do opieki psychologiczno-pedagogicznej

Prawo do akceptacji, szacunku i bezpieczeństwa niezależnie od pochodzenia, wyznania, płci, statusu materialnego, orientacji seksualnej, stanu zdrowia czy rodzaju niepełnosprawności

Prawo do pomocy bezstronnego organu w sporach ze szkołą np. rzeczniczki/rzecznika praw ucznia


Poniżej możesz:

  • skomentować tę propozycję rozwiązania lub zaproponować własne rozwiązanie w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz")