Loomio

Temat: DOŚĆ REPRESJI WOBEC UCZENNIC, STUDENTEK I NAUCZYCIELI: Pomoc prawna i psychologiczna

MM Marta Malesińska Public Seen by 202

W związku z udziałem w Strajku Kobiet manifestowanym poprzez umieszczenie w zdjęciach profilowych symbolu Strajku lub udział w demonstracjach i innych formach protestu, część uczennic, uczniów, studentek, studentów, a także nauczycielek i nauczycieli jest szykanowanych. Przemysław Czarnek potępia uczestniczki i uczestników protestów i nakazuje kuratoriom zbieranie informacji o pracownikach szkół zachęcających do protestów, co służy zastraszaniu protestujących. Uczelniom, które wspierają protest poprzez np. usprawiedliwianie nieobecności w dniu strajku, grozi odebraniem pieniędzy. Jednocześnie niektórzy dyrektorzy, nauczyciele i wykładowcy, zachęceni wypowiedziami ministra, stosują wobec uczennic, uczniów, studentek i studentów represje w postaci wyrzucania lub niedopuszczania do udziału w zajęciach czy gróźb dotyczących obniżenia oceny z zachowania lub przedmiotu.

Stop zastraszaniu!


Rozwiązanie: 
Strajk Kobiet zapewnia osobom represjonowanym pomoc prawną i psychologiczną oraz możliwość skorzystania z Funduszu Solidarnościowego.


Poniżej możesz:

  • ocenić tę propozycję rozwiązania (odpowiadając na pytanie w ankiecie),

  • skomentować tę propozycję rozwiązania lub zaproponować własne rozwiązanie w tym obszarze(korzystając z opcji "Komentarz").

MM

Poll Created Sat 19 Dec 2020 2:57PM

Jak oceniasz tę propozycję rozwiązania? Closed Fri 15 Jan 2021 10:13PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 95.3% 61 M RS D B I IP JG M KK B T AP A BB M VK M DU WG GK
Raczej dobrze 3.1% 2 R AK
Zdecydowanie źle 1.6% 1 M
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 MM

64 of 65 people have voted (98%)

RF

Renia Franelak Tue 22 Dec 2020 7:18PM

Zdecydowanie dobrze

Trzeba znaleść sposob, jak poinformowac o tym ludzi z malym dostępem do internetu. Boją sie wyjśc, bo nie wiedzą do kogo można sie zwrócić o pomoc, a wieś jak wieś, samosądy i z mównicy zgnoją....

J

Jakub Tue 22 Dec 2020 8:15PM

Zdecydowanie dobrze

Bardzo dobry pomysł. Może warto zastanowić się nad wydaniem i dystrybucją ulotek, powiedzmy "niezbędnik świadomego ucznia", gdzie w skrócie opisane byłyby przepisy chroniące przed prześladowaniem urzędniczym oraz kontakty do współpracujących kancelarii?

A

adam Tue 22 Dec 2020 10:03PM

Zdecydowanie dobrze

Zdecydowanie bardziej realne działanie aktualnie niz postulat drugi (przestrzeganie prawa, czego aktualnie rzad nie rokuje..)

EL

Ewa Lipińska Wed 23 Dec 2020 12:24PM

Zdecydowanie dobrze

Zadaniem Ministra edukacji są ściśle określone i ma on podnosić poziom edukacji do najlepszych form edukacji światowej. Represje nie są żadną formą edukacji, ale przekraczaniem obowiązków przez Ministra i Kuratoria Oświaty podejmujących działania represjonujące uczniów i nauczycieli.

R

Robert Wed 23 Dec 2020 1:20PM

Raczej dobrze

Pomysł b. dobry, reaktywacja idei solidarnościowej z lat 70 i 80. Brakuje konkretu - baza kontaktowa pomocy prawnej i psychologicznej. Czy powstanie taki konkretny dokument/instrukcja?

M

Marina Wed 23 Dec 2020 6:50PM

Zdecydowanie źle

Nie ma żadnych represji. Jak się nie chodzi do szkoły to ma się nieobecności. Dość tej roszczeniowej postawy! Nie można mieć ciastka i go zjeść!

M

Maria Mon 28 Dec 2020 2:13PM

Zdecydowanie dobrze

Myślę, że to jest najważniejszy krok, bo to działanie skierowane bezpośrednio do osób potrzebujących pomocy. Jako następny krok proponowałabym nagłaśnianie wszelkich przypadków dyskryminacji i zastraszania gdzie się da, najlepiej w różnego rodzaju mediach i to nie tylko społecznościowych (część osób z nich nie korzysta, a też powinny o takich sprawach wiedzieć).

MC

Marta Ciesielska Fri 1 Jan 2021 10:53PM

Zdecydowanie dobrze

Jak bardzo jest to istotny postulat, miałam okazję sprawdzić parę dni po rozpoczęciu strajków. Jedna z uczennic szkoły muzycznej w średniej wielkości mieście usłyszała od nauczycieli, że ma wyczyścić swoje prywatne konto z symboli strajkowych. Dziewczyna się przestraszyła, że to odgórne nakazy czarnkowe i pytała, czy jako nauczycielka jakiś prikaz z góry otrzymałam.

Myślę, że jako nauczyciele musimy uświadamiać uczniów, że oni też mają prawa do wyrażania pokojowo swoich poglądów.

T

Tanna Mon 4 Jan 2021 1:50PM

Zdecydowanie dobrze

Represje ze strony osób dzierżących "władzę" nie mogą uchodzić bezkarnie...a uczniom czy studentom należy się ochrona prawna i edukacja obywatelska, oraz pomoc psychologiczna

AK

Adam Kalbarczyk Wed 6 Jan 2021 10:25AM

Raczej dobrze

Należy stworzyć wzór procedury postępowania prawnego w przypadku istnienia w szkołach zakazów - w postaci zarządzeń dyrektorów, zapisów regulaminów lub statutów szkół, ograniczających prawo wyrażania poglądów przez uczniów. W Fundacji Godność w Szkole pracujmey nad taką procedurą. Sprawa nie jest, wbrew pozorom, łatwa.

MW

Maciej Wilkoszewski Fri 8 Jan 2021 11:04AM

Zdecydowanie dobrze

Pomoc prawna w jak najszerszym zakresie, włącznie z likwidacją coraz częstszych represji pozaprawnych, wbrew konstytucji, prawom człowieka i obywatela i prawom unijnym. Trzeba karać pisowskich urzędników, policjantów i funkcjonariuszy, w pełni ujawniać nazwiska i piętnować ich oraz ich durne przepisy i rozporządzenia.

A

adam Tue 22 Dec 2020 10:04PM

Zapomnialem dopisac - wspierac i walczyc o odszkodowanie!

TS

Tom Steck Wed 23 Dec 2020 9:26PM

W wątku "Przestrzeganie prawa" proponuję powołanie do życia stowarzyszenie z lokalnymi oddziałami, którego celem będzie walka o prawa uczniów i ich rodziców.


Osobna i niezależna organizacja pożytku publicznego ze względu na:

  • Kreowanie nowej marki skoncentrowanej na obronie praw (aby uniknąć potencjalnej niechęci części społeczeństwa wobec OSK) i edukacji o przysługujących uczniom i ich rodzicom praw.

  • „Clean slate” może zachęcić więcej osób do zaangażowania się w działanie organizacji (bo będzie ona a wolna od historii protestów i wulgaryzmów, które mogą przeszkadzać niektórym prawnikom w budowaniu ich marki osobistej zgodnie z ich własnymi wyobrażeniami).

  • Nazwa organizacji jak i jej statut nastawione na długofalową działalność prospołeczną („strajk” sugeruje coś tymczasowego).

KG

Katarzyna Gumowska Sat 26 Dec 2020 4:28PM

Zakłada Pan, że represje będą długoterminowe? Potrzebne są działania tu i teraz, a wielu prawników lokalnie deklaruje i faktycznie już udziela bezpłatnej pomocy prawnej dla młodzieży i osób dorosłych represjonowanych za udział w zgromadzeniach lub oskarżanych o organizowanie zgromadzeń/akcji protestacyjnych. Można szukać pomocy u rzeczników praw ucznia w szkołach. Co do uprzedzeń, które mogą stać na przeszkodzie decyzji o zwrócenie się o pomoc do OSK, KOD, Antify, itp....Z uprzedzeniami należy walczyć.

TS

Tom Steck Sat 26 Dec 2020 7:37PM

Strategia Kremla dot. destabilizacji Europy jest długoterminowa. I na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, aby ta strategia, polegająca m.in. na wspieraniu organizacji ultra-prawicowych, miała się zmienić. Dlatego też, im szybciej stworzymy niezależne organizacje nastawione na długofalową walkę o prawa człowieka i o praworządność, tym lepiej będziemy przygotowani na przyszłość.

Taką organizację można stworzyć tu i teraz – zakładając, że znajdą się osoby chętne do podjęcia takiego wyzwania. Należy mieć na uwadze to, że kluczowymi działaczami takiej organizacji są prawnicy, którzy, tak jak większość przedsiębiorców, nie mogą pozwolić sobie na oficjalne opowiadanie się po jakiejkolwiek stronie „światopoglądowego sporu” (czym aktualnie ryzykują działając z ramienia OSK). Za to, działalność charytatywna na rzecz praw człowieka i praworządności tworzy pozytywny wizerunek przyzwoitego adwokata, który broni tych, których prawa są łamane, bez względu na osobiste poglądy adwokatów i klientów.

M

Maria Tue 29 Dec 2020 1:25PM

Myślę, że główny pomysł jest bardzo dobry, ale nie odcinałabym nowej organizacji od Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. W końcu nam wszystkim chodzi o to samo, niezależnie od sposobu, w jaki protestujemy. A jeżeli prawnicy nie będą potrafili dostrzec czegoś ważniejszego niż ich własne wyobrażenia na temat marki osobistej, to ja bym miała wątpliwości, czy naprawdę będą umieli skupić się na losie osób pokrzywdzonych. Zresztą jeśli dla kogoś ważniejsze od celu protestów są ich formy, jeśli w uznaniu dla organizacji przeszkadzają mu wulgaryzmy - tak jakby podczas protestów wolno było używać tylko słów eleganckich - to nie wiem, czy mu można zaufać. Bo najprawdopodobniej skupi się zbytnio na formie i zgubi treść, co może przynieść bardzo niedobre konsekwencje w praktyce.

TS

Tom Steck Wed 30 Dec 2020 3:20AM

> A jeżeli prawnicy nie będą potrafili dostrzec czegoś ważniejszego niż ich własne wyobrażenia na temat marki osobistej, to ja bym miała wątpliwości, czy naprawdę będą umieli skupić się na losie osób pokrzywdzonych.

- Prawnicy, tak jak wszyscy inni freelancerzy, muszą ciągle szukać nowych klientów i bazować na rekomendacjach – w tym biznesie, tak jak w każdym innym, mało kto może sobie pozwolić na to, aby zaryzykować utratę połowy potencjalnych klientów ze względu na publiczną deklarację swoich poglądów, o których wiadomo, że dzielą społeczeństwo.

> Zresztą jeśli dla kogoś ważniejsze od celu protestów są ich formy, jeśli w uznaniu dla organizacji przeszkadzają mu wulgaryzmy to nie wiem, czy mu można zaufać. Bo najprawdopodobniej skupi się zbytnio na formie i zgubi treść, co może przynieść bardzo niedobre konsekwencje w praktyce.

- Proszę się postawić w roli osoby, która ciągle musi szukać nowych klientów po to, aby utrzymać siebie i swoją rodzinę. - Czy zaryzykowałaby Pani los własnej rodziny poprzez nie przejmowanie się tym, jak potencjalni klienci mogą ocenić Pani działania w organizacji, której część z nich potępia?

Sugeruję powołanie odrębnej, niezależnej organizacji po to, aby zmaksymalizować szanse na zachęcenie prawników do dołączenia do niej i do udzielania pomocy w jej ramach, bez przejmowania się ryzykiem utraty potencjalnych klientów. A jeszcze lepiej: organizacji, o której będą mogli z dumą opowiadać, bez ryzyka aktywowania czyichś uprzedzeń.

M

Maria Wed 30 Dec 2020 1:26PM

Staram się zrozumieć i po części podzielam Pańskie wątpliwości. Niemniej jednak proszę zauważyć, że podziały i uprzedzenia to nie jest zjawisko nowe; istniało najprawdopodobniej od bardzo dawna i przypuszczam, że niestety nie zniknie nigdy. Byli, są i będą tacy, którzy wciąż będą krytykować wszystko i wszystkich; do nich dochodzą jeszcze miłośnicy teorii spiskowych, no i problem gotowy. "Jeszcze się taki nie narodził, co by każdemu dogodził", gdyby więc członkowie danej organizacji zważali tylko na to, co (czasem bez żadnych dowodów, ot tak, żeby dokuczyć) powie na temat ich działalności każda pojedyncza osoba z zewnątrz, organizacja ta w życiu nie zrobiłaby kroku do przodu, a w końcu by się rozpadła. Niewykluczone zresztą, że z podejrzeniami, uprzedzeniami i teoriami spiskowymi mogłaby się spotkać również ta niezależna organizacja, której powołanie Pan proponuje - bo istnieje doprawdy spora grupa ludzi wyjątkowo nieufnych wobec każdego, o kim wcześniej nie słyszeli, tak jak wobec jakiegoś nowo odkrytego zjawiska czy wynalazku. I zaraz zaczęłoby się wyszukiwanie "haków", zaraz powstałyby jakieś domysły, a może nawet doszłoby do działań mających tej nowej organizacji utrudnić działanie.

TS

Tom Steck Wed 30 Dec 2020 4:31PM

Bez względu na to, czy będziemy tutaj się ze sobą zgadzać, czy nie, to i tak wszystko zależy od tego, czy znajdą się osoby chętne do podjęcia działań w kierunku realizacji celów – czyli wymuszania przestrzegania prawa.

Jak takie osoby się znajdą, to jednym ze strategicznych celów powinno być zbadanie tego jak przyciągnąć prawników chętnych do udzielania pomocy pro-bono i identyfikacja potencjalnych przeszkód w takiej rekrutacji. A w kolejnym etapie zbadanie tego, jak osoby poszkodowane postrzegają ofertę pomocy OSK, i czy nowa niezależna organizacja cokolwiek by tutaj zmieniła.

KK

Katarzyna Kolbowska Tue 29 Dec 2020 12:15PM

Dzień Dobry, mam pytanie, do kogo powinnam napisać w sprawie łamania praw dziecka w szkole? Zastraszaniu, za symbole strajku kobiet i lgbt przy ikonce w internecie? Jest to złamanie par.15 i 16 konwencji o prawach dziecka, a także regulamin szkoły przyznaje dziecku prawo do wyrażania swoich poglądów i przekonań. Napisaliśmy jako rodzice list do tej nauczycielki, że nie może tępić dziecka za odmienne poglady, ona wycofała groźbę przyznania 10 punktów "karnych." Nie robiłam w szkole afery, bo szkoła to beton i tylko można zaszkodzić dziecku, a wiele się nie zmieni. Mam jednak poczucie, że to nie powinno tak zostać, może trzeba to nagłaśniać w mediach, itd.

PB

Piotr Borczyński Wed 30 Dec 2020 2:10PM

Dzień dobry, Pani Katarzyno, w którym mieście lub miejscowości mieści się szkoła, o której Pani pisze?

Prawniczki Strajku Kobiet przygotowały Wzór pisma do Dyrekcji szkoły z prośbą o reakcję w takiej sytuacji. Mogę przesłać je na Pani adres mailowy. Ponadto zachęcam do kontaktu z organem prowadzącym szkoły (zwykle jest to samorząd powiatowy lub gminny) w czym również mogę pomóc.

Pozdrawiam
Piotr Borczyński

KK

Katarzyna Kolbowska Wed 30 Dec 2020 3:17PM

Dzień Dobry,

Dziękuję za odpowiedź. W takim razie poproszę o wzór takiego pisma.

Pozdrawiam,
Katarzyna Kolbowska

PB

Piotr Borczyński Wed 30 Dec 2020 3:31PM

Udało mi się załączyć je tutaj, dlatego też przesyłam je poniżej. Mam nadzieję, że będą pomocne

Item removed

Item removed

AK

Adam Kalbarczyk Wed 6 Jan 2021 10:26AM

Należy stworzyć wzór procedury postępowania prawnego w przypadku istnienia w szkołach zakazów - w postaci zarządzeń dyrektorów, zapisów regulaminów lub statutów szkół, ograniczających prawo wyrażania poglądów przez uczniów. W Fundacji Godność w Szkole pracujemy nad taką procedurą. Sprawa nie jest, wbrew pozorom, łatwa. Po opracowaniu wzoru postępowania, udostępnimy go oczywiście.