Loomio

Temat: ZASIŁEK OPIEKUŃCZY DLA RODZICÓW DZIECI DO 11 R.Ż.: Zmiana artykułu 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

MM Marta Malesińska Public Seen by 154

Obecnie zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci do ukończenia 8 lat. 

Sytuacja długotrwałego zamknięcia szkół i brak zasiłku dla rodziców dzieci starszych sprawia, że jedno z rodziców musi wykorzystywać urlop lub zrezygnować z pracy. Trudno wyobrazić sobie dziewięcio czy dziesięciolatka, który przez kilka tygodni lub miesięcy pozostaje sam w domu na wiele godzin, bez opieki rodziców i wsparcia w zdalnej edukacji.


Rozwiązanie:
Zmiana artykułu 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Propozycja zmiany:

Art. 4 ust 1 c:

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870), do ukończenia 11 lat przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy do dnia ……….2020 r.

 

Art. 4 ust 1d:

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ust. 1c, przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870), do ukończenia 11 lat, również w przypadku otwarcia placówek, o których mowa w tych przepisach, w czasie trwania COVID-19 do dnia ……………… 2020 r.


Poniżej możesz:

  • ocenić tę propozycję rozwiązania (odpowiadając na pytanie w ankiecie),

  • skomentować tę propozycję rozwiązania lub zaproponować własne rozwiązanie w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz")

MM

Poll Created Sat 19 Dec 2020 5:01PM

Jak oceniasz tę propozycję rozwiązania, opracowaną przez Radę Konsultacyjną OSK? Closed Fri 15 Jan 2021 10:14PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 82.1% 23 RS D B A J IP BB DU WG K P N I KK KB BP P M PM B
Raczej dobrze 14.3% 4 WP AK N T
Ani dobrze, ani źle 3.6% 1 PK
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 MM

28 of 29 people have voted (96%)

PK

Paulina Kurowska Wed 23 Dec 2020 1:13PM

Ani dobrze, ani źle

11 lat to za mało, żeby zostawić samo dziecko w domu bez opieki, bo rodzice musza pracować!

WP

Wojtek Podstawka Sat 2 Jan 2021 12:15AM

Raczej dobrze

Potrzeba opieki nad dziećmi do 11-12 lat, gdy nie mogą uczeszczać do szkoły/przedszkola itd jest bezdyskusyjna. Zapis uczyniłbym jedynie bardziej ogólnym tzn. wykreśliłbym COVID19 a wpisał np. "w przypadku choroby zakaźnej". Powinno się tworzyć prawo na tyle ogólnie, aby nie zmieniać go znowu jak przyjdzie kolejna pandemia (co jest prawdopodobne).

I

Izabela Tue 22 Dec 2020 8:15PM

Zdecydowanie za. Dziecko dopiero w wieku 13 lat może zostać, według prawa, samo w domu, ale zasiłek opiekuńczy do 8 r. Ż. Coś tu się nie zgadza. Czyli 5 lat ktoś w domu ma nie pracować czy być zwalniany co chwilę ?