Loomio

Pensum - czas pracy nauczycieli

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 111

Postulaty obywatelskie

zróżnicowanie czasu pracy z uwzględnieniem realnych obowiązków, po analizie czasu potrzebnego na przygotowanie nauczyciela;

wszyscy nauczyciele przedmiotowcy mają 18 godzin pracy przy tablicy, ale nie każdy potrzebuje dokładnie 22 godzin na przygotowanie (które dopełniają 40-godzinny wymiar pracy);

należy uwzględnić specyfikę pracy np. nauczycieli w świetlicach, którzy pracują po 26 godzin zegarowych, a też muszą się przygotować do zajęć i nierzadko przynosić własne materiały;

zróżnicowanie czasu na pracę przy tablicy i przygotowanie do lekcji dla nauczycieli różnych przedmiotów

Jak jest, czyli główne problemy

Etat nauczyciela 18 godzin przy tablicy plus 22 godziny jako dopełnienie do pełnego wymiaru, lecz bez jasnej informacji, w jaki sposób należy te godziny wypracować i jakie jest prawo dyrektora do egzekwowania tych godzin;

Jak powinno być, czyli główny kierunek zmian

  • czas pracy nauczyciela nie powinien przekraczać 40 h

  • szkoła i przedszkole powinny zapewnić warunki do pracy poza godzinami dydaktycznymi i opiekuńczymi

  • nauczycielki i nauczyciele wykonujący takie same obowiązki powinni mieć taki sam wymiar pracy, czyli ujednolicone pensum

  • ewentualne zmiany pensum muszą być poprzedzone rzetelnymi badaniami czasu pracy nauczycielek i nauczycieli.

Czego oczekiwać od władz centralnych?

  • zmiany uregulowań dotyczących liczby godzin pracy nauczyciela oraz ustaw dotyczących finansowania oświaty

  • dialogu w Radzie Dialogu Społecznego


Poniżej możesz:

  • ocenić tę propozycję rozwiązania (odpowiadając na pytanie w ankiecie),

  • skomentować tę propozycję rozwiązania lub zaproponować własne rozwiązanie w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz")