Loomio

Ogólnopolski Strajk Kobiet - LGBT+

Kliknij w tytuł rozwiązania poniżej, by przejść do szczegółów.


Aby zacząć oceniać rozwiązania lub dodawać swoje kliknij "dołącz do grupy" lub "join group" poniżej.


Każdy z obszarów będzie uzupełniany o kolejne tematy.
Swoje propozycje możecie zgłaszać do Rady Konsultacyjnej OSK na adres [email protected] lub za pośrednictwem formularza https://forms.gle/h3qPrKPkQ2qWaQZu7.


Postulat generalny: inkluzywny język - już, tutaj, dla nas wszystkich

Używanie inkluzywnego języka, uwzględniającego różnorodność.

Równe traktowanie

Wypierdalać ze strefami wolnymi od LGBT!

Stop z dyskryminacją we własnym domu! Prawa Człowieka prawami osób LGBT+. Wszyscy jesteśmy tu u siebie! 

Należy respektować głos młodego pokolenia! Szkoła dla wszystkich!

Nie czekaj, aż przyjdą po Ciebie...

Uzgodnienie płci

Prawne uzgodnienie płci jako decyzja administracyjna, z procedurą opartą o zasadę samostanowienia, niezależne od medycznej korekty płci, dostępne również dla osób niebinarnych.

Łatwiejsze procedury zmiany imienia i nazwiska bez prawnego uzgodnienia płci.

Zapewnienie możliwości funkcjonowania społecznego pod imieniem i nazwiskiem używanym na co dzień.

Usunięcie oznaczenia płci z dokumentów.

Zdrowie

Zakaz praktyk konwersyjnych.

Łapy precz od transpłciowych i interpłciowych ciał!

Pomoc dla młodzieży identyfikującej się jako osoby LGBT+

Prawa pacjenta prawami osób LGBT+!

Bezpieczeństwo

Zapewnienie ustawowej (państwowej) ochrony osób dyskryminowanych przez wzgląd na konkretną cechę (orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową lub cechy płciowe).

Wspieranie osób LGBT+ z doświadczeniem przemocy, w tym małoletnich, które doświadczyły prześladowania i w jego efekcie straciły miejsce zamieszkania lub środki do życia.

Przywrócenie prawidłowego działania policji!

Prowadzenie szeroko zakrojonych działań edukacyjnych dotyczących akceptacji osób LGBT+.

NIE przestępstwom z nienawiści!

Rodzina

Żądamy równości małżeńskiej oraz związków partnerskich!

Nasze dzieci mają mieć takie same prawa jak wszystkie inne dzieci.

Dzieci mają prawo do rodziców (i do dobrej pieczy zastępczej).

Edukacja

Edukacja antydyskryminacyjna i edukacja seksualna w szkołach.

Edukacja antydyskryminacyjna i antyprzemocowa dla osób pełniących funkcje publiczne.

Kampanie społeczne edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób LGBT+.

SRO
Prawa pacjenta prawami osób LGBT+!
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Zapewnienie ustawowej (państwowej) ochrony osób dyskryminowanych
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Przywrócenie prawidłowego działania policji!
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
NIE przestępstwom z nienawiści!
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Prowadzenie szeroko zakrojonych działań edukacyjnych dotyczących akceptacji osób LGBT+.
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Zapewnienie możliwości funkcjonowania społecznego pod imieniem i nazwiskiem używanym na co dzień.
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Kampanie społeczne edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób LGBT+.
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Wypierdalać ze strefami wolnymi od LGBT!
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Nasze dzieci mają mieć takie same prawa jak wszystkie inne dzieci.
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Edukacja antydyskryminacyjna i edukacja seksualna w szkołach.
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Dzieci mają prawo do rodziców (i do dobrej pieczy zastępczej).
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Edukacja antydyskryminacyjna i antyprzemocowa dla osób pełniących funkcje publiczne.
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Żądamy równości małżeńskiej oraz związków partnerskich!
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Pomoc dla młodzieży identyfikującej się jako osoby LGBT+
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Łapy precz od transpłciowych i interpłciowych ciał!
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Stop z dyskryminacją we własnym domu! Prawa Człowieka prawami osób LGBT+. Wszyscy jesteśmy tu u siebie!
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Postulat ponad obszarowy: inkluzywny język - już, tutaj, dla nas wszystkich
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Zakaz praktyk konwersyjnych.
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Należy respektować głos młodego pokolenia! Szkoła dla wszystkich!
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Wspieranie osób LGBT+ z doświadczeniem przemocy
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Usunięcie oznaczenia płci z dokumentów.
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Łatwiejsze procedury zmiany imienia i nazwiska bez prawnego uzgodnienia płci.
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Prawne uzgodnienie płci jako decyzja administracyjna, z procedurą opartą o zasadę samostanowienia
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Nie czekaj, aż przyjdą po Ciebie...
%{count} replies Last active %{time_ago}