Loomio
Wed 24 Feb 2021 8:57PM

Łapy precz od transpłciowych i interpłciowych ciał!

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 13

Żądamy poszanowania prawa osób interpłciowych i transpłciowych do samostanowienia.

Po pierwsze, nie szkodzić: zakazanie nieuzasadnionych ze zdrowotnego punktu widzenia interwencji medycznych na osobach interpłciowych, które nie mogą wyrazić na nie zgody ze względu na wiek.

Po drugie, pomagać: wprowadzenie rzetelnej opieki zdrowotnej (w tym psychologicznej i psychiatrycznej) dla osób interpłciowych i transpłciowych.

Po trzecie, wspierać: finansowanie ze środków publicznych zabiegów medycznych związanych z korektą płci.

Rozwiązania krótkoterminowe:

 • Natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia nieuzasadnionych zdrowotnie zabiegów i operacji na osobach interpłciowych.

 • Przyjęcie przez organizacje lekarskie odpowiednich rekomendacji, na wzór rekomendacji PTS dot. pracy z dorosłymi osobami transpłciowymi, opartych na zasadzie samostanowienia.

 • Refundacja zabiegów medycznych związanych z uzgodnieniem płci z programów samorządowych.

 • Znalezienie ubezpieczycieli prywatnych, którzy mieliby w ofercie refundacje zabiegów umożliwiających osobom transpłciowym punkcjonowanie społeczne (usunięcie zarostu i owłosienia elektrolizą, operacja feminizacji twarzy, chirurgiczna korekta płci).

 • Dążenie do wprowadzenia do obrotu w polskich aptekach leków hormonalnych aktualnie dostępnych tylko za granicą (np. Czechy, Słowacja).

Rozwiązania długoterminowe:

 • Nowelizacja Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 • Nowelizacja Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 • Nowelizacja Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

 • Nowelizacja projektu rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej osób interpłciowych i transpłciowych.


Poniżej możesz:

 • ocenić te propozycje rozwiązań (odpowiadając na pytanie w ankietach),

 • skomentować te propozycje rozwiązań lub zaproponować własne rozwiązania w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 8:58PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia nieuzasadnionych zdrowotnie zabiegów i operacji na osobach interpłciowych."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:07PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 75.0% 3 PK M M
Raczej dobrze 25.0% 1 KAF
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

4 of 5 people have participated (80%)

M

Maria Wed 10 Mar 2021 12:58PM

Ani dobrze, ani źle

Niejasne. Jak miałaby ta nowelizacja wyglądać?

M

Maria Wed 10 Mar 2021 12:58PM

Ani dobrze, ani źle

Niejasne. Co to konkretnie oznacza?

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 9:00PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Przyjęcie przez organizacje lekarskie odpowiednich rekomendacji, na wzór rekomendacji PTS dot. pracy z dorosłymi osobami transpłciowymi, opartych na zasadzie samostanowienia."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:11PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 4 KAF PK M M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

4 of 5 people have participated (80%)

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 9:01PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Refundacja zabiegów medycznych związanych z uzgodnieniem płci z programów samorządowych."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:08PM

Results

Results Option % of points Voters
Raczej dobrze 50.0% 2 KAF PK
Zdecydowanie dobrze 50.0% 2 M M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

4 of 5 people have participated (80%)

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 9:03PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Znalezienie ubezpieczycieli prywatnych, którzy mieliby w ofercie refundacje zabiegów umożliwiających osobom transpłciowym punkcjonowanie społeczne"? Closed Fri 26 Mar 2021 10:09PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 66.7% 2 PK M
Raczej dobrze 33.3% 1 KAF
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

3 of 4 people have participated (75%)

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 9:04PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Dążenie do wprowadzenia do obrotu w polskich aptekach leków hormonalnych aktualnie dostępnych tylko za granicą"? Closed Fri 26 Mar 2021 10:11PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 2 PK M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

2 of 3 people have participated (66%)

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 9:06PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Nowelizacja Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:11PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 2 PK M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

2 of 3 people have participated (66%)

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 9:07PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Nowelizacja Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:07PM

Results

Results Option % of points Voters
Ani dobrze, ani źle 33.3% 1 M
Raczej dobrze 33.3% 1 PK
Zdecydowanie dobrze 33.3% 1 M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

3 of 4 people have participated (75%)

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 9:08PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Nowelizacja Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:12PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 2 PK M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

2 of 3 people have participated (66%)

Load More