Loomio
Wed 24 Feb 2021 8:06PM

Nie czekaj, aż przyjdą po Ciebie...

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 14

Rozwiązanie krótkoterminowe:

Wzywamy przedstawicieli samorządów, partii politycznych, organizacji pozarządowych oraz obywateli i obywatelki — wszystkich, dla których ważne są równość i godność każdego człowieka, do sprzeciwiania się inicjatywom ustawodawczym prowadzącym do ustawowej dyskryminacji określonych grup społecznych.


Poniżej możesz:

  • ocenić te propozycje rozwiązań (odpowiadając na pytanie w ankietach),

  • skomentować te propozycje rozwiązań lub zaproponować własne rozwiązania w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 8:08PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Sprzeciwianie się inicjatywom ustawodawczym prowadzącym do ustawowej dyskryminacji określonych grup społecznych."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:07PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 6 KAF PK NS MS M M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

6 of 7 people have participated (85%)