Loomio
Wed 24 Feb 2021 8:45PM

Usunięcie oznaczenia płci z dokumentów.

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 11

Zredukowanie niepotrzebnych informacji w dokumentach. Kiedyś dowody osobiste zawierały dane dzieci, historię kolejnych meldunków, adnotacje o zmianach stanu cywilnego. We współczesnym świecie oznaczenie płci w dokumencie tożsamości nie jest potrzebne. Więc jeśli jakaś osoba go nie chce, niech ma taką możliwość.

Rozwiązanie długoterminowe:

Nowelizacje ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności. Osoba może wnioskować o usunięcie z dokumentów, którymi się posługuje, informacji o płci — niezależnie od tego, czy przechodziła procedurę uzgodnienia płci, czy nie.


Poniżej możesz:

  • ocenić te propozycje rozwiązań (odpowiadając na pytanie w ankietach),

  • skomentować te propozycje rozwiązań lub zaproponować własne rozwiązania w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 8:46PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Nowelizacje ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:10PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 2 PK M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

2 of 3 people have participated (66%)