Loomio
Wed 24 Feb 2021 9:13PM

Pomoc dla młodzieży identyfikującej się jako osoby LGBT+

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 14

Młodzież powinna mieć prawo do decydowania o swoim zdrowiu, niezależnie od poglądów rodziców.

Chcemy, by małoletni po ukończeniu 15 roku życia mogli samodzielnie wyrażać zgodę na badanie i udzielenie innych świadczeń zdrowotnych w zakresie poradnictwa ginekologicznego, urologicznego, psychologicznego, psychiatrycznego, endokrynologicznego i seksuologicznego.

Rozwiązania krótkoterminowe:

  • Szkolenia dla lekarzy i psychologów z zakresu wsparcia młodzieży LGBT+ finansowane przez samorządy, prowadzone w porozumieniu ze specjalistami z organizacji działających na rzecz osób LGBT+

  • Dyżury lekarskie i psychologiczne na zasadzie poradnictwa skierowanego do osób LGBT+, w szczególności młodych osób transpłciowych (wymagamy, by osoba lecząca przestrzegała międzynarodowych standardów opieki nad osobami LGBT+, w tym nad osobiami transpłciowymi i niebinarnymi).

Rozwiązania długoterminowe:

  • Nowelizacja Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  • Nowelizacja Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

  • Nowelizacja projektu rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej osób interpłciowych i transpłciowych.


Poniżej możesz:

  • ocenić te propozycje rozwiązań (odpowiadając na pytanie w ankietach),

  • skomentować te propozycje rozwiązań lub zaproponować własne rozwiązania w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 9:14PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Szkolenia dla lekarzy i psychologów z zakresu wsparcia młodzieży LGBT+ finansowane przez samorządy, prowadzone w porozumieniu ze specjalistami z organizacji działających na rzecz osób LGBT+"? Closed Fri 26 Mar 2021 10:12PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 6 M PK MS M KG M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

6 of 7 people have voted (85%)

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 9:15PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Dyżury lekarskie i psychologiczne na zasadzie poradnictwa skierowanego do osób LGBT+..."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:12PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 5 M PK MS M M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

5 of 6 people have voted (83%)

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 9:16PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Nowelizacja Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:12PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 2 PK M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

2 of 3 people have voted (66%)

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 9:17PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Nowelizacja Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:13PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 2 PK M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

2 of 3 people have voted (66%)

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 9:18PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Nowelizacja projektu rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej osób interpłciowych i transpłciowych."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:10PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 2 PK M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

2 of 3 people have voted (66%)

KG

Poll Created Sun 28 Feb 2021 11:08PM

Szkolenia z zakresu wsparcia młodzieży LGBT+ - dla studentów Closed Wed 3 Mar 2021 11:03PM

Szkolenia z zakresu tematyki LGBT+ mogłyby mieć miejsce również na studiach medycznych, psychologicznych, pedagogicznych i innych wymagających wrażliwości na różnorodność klientów/pacjentów a nie tylko wśród lekarzy.

Results

Results Option % of points Voters
Agree 100.0% 2 KG T
Abstain 0.0% 0  
Disagree 0.0% 0  
Block 0.0% 0  
Undecided 0% 0  

2 of 2 people have voted (100%)

T

Teo Łagowska
Agree
Mon 1 Mar 2021 11:56AM

To jest bardzo dobra propozycja do dodania w dziale "Edukacja". Właśnie sprawdziłm, jak tam to wygląda i mamy na pewno szkołę, policję, urzędy, sąd, prokuraturę i osoby tam pracujące. Zdecydowanie warto to poszerzyć o wejście też w programy studiów osób, które dopiero będą wykonywać te zawody. Dzięki @Karolina Grochal, to cenna propozycja, przedstawię ją grupie rady.

M

Maria Wed 10 Mar 2021 1:01PM


"Młodzież powinna mieć prawo do decydowania o swoim zdrowiu, niezależnie od poglądów rodziców." - jakkolwiek w tej sytuacji wiemy, o co chodzi, takie ogólniki mogą prowadzić do nieporozumień i nadużyć, a nawet do tragedii.