Loomio
Wed 24 Feb 2021 12:01PM

Wypierdalać ze strefami wolnymi od LGBT!

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 16

Rekomendacje krótkoterminowe:

  • Wzywamy samorządy do uchylania homofobicznych uchwał. Wzywamy polskie sądy administracyjne do stosowania Konstytucji i uznawania skarg Rzecznika Praw Obywatelskich i uchylania homofobicznych uchwał. Wzywamy Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania do podjęcia działań w obliczu ewidentnych aktów dyskryminacji.

  • Edukacja obywateli zamieszkujących tzw. strefy wolne od LGBT, celem mobilizacji społecznej i oddolnego wpłynięcia na władze samorządowe.

Rekomendacje długoterminowe:

  • Organy nadzoru (wojewodowie) powinny uchylać uchwały niezgodne z prawem polskim i unijnym.


Poniżej możesz:

  • ocenić te propozycje rozwiązań (odpowiadając na pytanie w ankietach),

  • skomentować te propozycje rozwiązań lub zaproponować własne rozwiązania w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 12:03PM

Jak oceniasz rekomendację: "Wzywamy samorządy do uchylania homofobicznych uchwał"? Closed Fri 26 Mar 2021 10:04PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 9 KAF JG PK A AW NS MS M M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

9 of 10 people have voted (90%)

M

Maria Wed 10 Mar 2021 12:38PM

Zdecydowanie dobrze

W kraju demokratycznym nie ma miejsca na nietolerancję w odniesieniu do zjawisk zupełnie neutralnych moralnie i do ludzi, którzy nikogo nie krzywdzą.

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 12:04PM

Jak oceniasz rekomendację: "Edukacja obywateli zamieszkujących tzw. strefy wolne od LGBT, celem mobilizacji społecznej i oddolnego wpłynięcia na władze samorządowe."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:04PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 7 KAF JG PK A AW MS M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

7 of 8 people have voted (87%)

M

Maria Wed 10 Mar 2021 12:45PM

Zdecydowanie dobrze

Edukacja to pierwszy i konieczny krok ku wprowadzeniu jakichkolwiek zmian. Jeśli zareaguje ktoś z zewnątrz, władze samorządowe (te z nadania rządu) mogą mieć coś przeciwko "wtrącaniu się"; w przypadku gdy nacisk wywrą mieszkańcy konkretnej okolicy, obywatele - taki argument nie ma racji bytu.

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 12:06PM

Jak oceniasz rekomendację: "Organy nadzoru (wojewodowie) powinny uchylać uchwały niezgodne z prawem polskim i unijnym."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:04PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 6 KAF JG PK A MS M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

6 of 7 people have voted (85%)

PK

Paulina Kurowska Sun 28 Feb 2021 10:09AM

Zdecydowanie dobrze

Takie ustawy z automatu powinny nie miec żadnej sprawczości prawnej! Bez żadnego uchylania! Nielegalne ustawy nie są prawem!

M

Maria Wed 10 Mar 2021 12:46PM

Zdecydowanie dobrze

Skoro jesteśmy w Unii, mamy obowiązek przestrzegać jej praw. Jako część większej całości nie możemy być egocentrykami.

M

Maria Wed 10 Mar 2021 12:40PM

Do "wzywania do uchylania uchwał" dodałabym ostrzeżenie, że w razie odmowy wniesiemy skargę. A najlepiej dać władzom konkretny termin, do którego mają obowiązek taką "uchwałę" uchylić.

M

Maria Thu 11 Mar 2021 10:31AM

To może nie jest najważniejsze, ale zasugerowałabym zmianę języka. Słowa takie jak "precz" czy "wyp..." pasują do innych okoliczności. Nie jesteśmy w tej chwili na demonstracji, tylko na publicznej platformie, na której dyskutujemy na poważne tematy. Obawiam się, że tego typu sformułowania mogą odstraszyć tych, których Loomio zainteresowało i którzy - może po raz pierwszy - chcieliby tu zagłosować.