Loomio
Wed 24 Feb 2021 9:42PM

Wspieranie osób LGBT+ z doświadczeniem przemocy

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 14

W tym małoletnich, które doświadczyły prześladowania i w jego efekcie straciły miejsce zamieszkania lub środki do życia.

Rozwiązanie krótkoterminowe:

  • Tworzenie mieszkań interwencyjnych dla osób LGBT+ znajdujących się w  kryzysie bezdomności.

Lokale takie miałyby funkcjonować na podobnych zasadach co domy samotnej matki i być tworzone przez samorządy. Być może rozwiązaniem jest rozszerzenie istniejących domów samotnej matki (aspekty prawne funkcjonowania domów samotnej matki regulują ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży).


Poniżej możesz:

  • ocenić te propozycje rozwiązań (odpowiadając na pytanie w ankietach),

  • skomentować te propozycje rozwiązań lub zaproponować własne rozwiązania w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 8:20AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Tworzenie mieszkań interwencyjnych dla osób LGBT+ znajdujących się w kryzysie bezdomności."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:14PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 83.3% 5 MS M M
Raczej dobrze 16.7% 1 PK
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

4 of 5 people have voted (80%)