Loomio
Wed 24 Feb 2021 9:38PM

Zapewnienie ustawowej (państwowej) ochrony osób dyskryminowanych

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 13

Poszerzenie artykułu 119, 256 i 257 Kodeksu karnego o “orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową lub cechy płciowe”. Zgodność przepisów ze standardami międzynarodowymi oraz unijnymi.


Poniżej możesz:

  • ocenić tę propozycję rozwiązania (odpowiadając na pytanie w ankiecie),

  • skomentować tę propozycję rozwiązania lub zaproponować własne rozwiązanie w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 8:18AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Poszerzenie artykułu 119, 256 i 257 Kodeksu karnego o “orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową lub cechy płciowe”. Zgodność przepisów ze standardami międzynarodowymi oraz unijnymi."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:13PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 8 M S MS M M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

5 of 6 people have participated (83%)

M

Maria Fri 19 Mar 2021 11:15AM

Zdecydowanie dobrze
Zdecydowanie dobrze

Moim zdaniem należy poszerzyć i/lub doprecyzować KAŻDY przepis, w którego przypadku jest to obiektywnie potrzebne i możliwe. Żeby nie było miejsca na wątpliwości czy na dowolne interpretacje.