Loomio
Wed 24 Feb 2021 7:50PM

Stop z dyskryminacją we własnym domu! Prawa Człowieka prawami osób LGBT+. Wszyscy jesteśmy tu u siebie!

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 16

Rozwiązania krótkoterminowe:

● Na poziomie samorządów lokalnych — powołanie pełnomocników ds. równego traktowania przy burmistrzach i prezydentach.

● Stosowanie przez instytucje samorządowe klauzul antydyskryminacyjnych w umowach z kontrahentami.

Rozwiązania długoterminowe:

● Uchwalenie ustawy wprowadzającej obowiązek prowadzenia przez samorządy polityk włączających, uwzględniających prawa człowieka na poziomie lokalnym. 


Poniżej możesz:

  • ocenić te propozycje rozwiązań (odpowiadając na pytanie w ankietach),

  • skomentować te propozycje rozwiązań lub zaproponować własne rozwiązania w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 7:53PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Na poziomie samorządów lokalnych — powołanie pełnomocników ds. równego traktowania przy burmistrzach i prezydentach."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:05PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 50.0% 3 KAF A M
Raczej źle 33.3% 2 PK KG
Ani dobrze, ani źle 16.7% 1 M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

6 of 7 people have participated (85%)

PK

Paulina Kurowska Sun 28 Feb 2021 10:16AM

Raczej źle

Funkcja powinna być wybieralna w wyborach samorządowych, a wszelkie działania jawne, żeby wyborcy mieli możliwość pełnego zapoznania się z działaniami swoich pełnomocników.

M

Maria Wed 10 Mar 2021 12:49PM

Ani dobrze, ani źle

Teoretycznie - potrzebne stanowisko. Ale moim zdaniem znacznie ważniejsze jest uświadamianie burmistrzów i prezydentów, żeby pełnomocnicy nie byli potrzebni. Zresztą tworzenie nowych stanowisk nie zawsze okazuje się czymś dobrym.

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 7:55PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Stosowanie przez instytucje samorządowe klauzul antydyskryminacyjnych w umowach z kontrahentami."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:06PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 3 KAF PK KG
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

3 of 4 people have participated (75%)

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 7:56PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Uchwalenie ustawy wprowadzającej obowiązek prowadzenia przez samorządy polityk włączających, uwzględniających prawa człowieka na poziomie lokalnym."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:06PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 60.0% 3 KAF PK M
Ani dobrze, ani źle 40.0% 2 RR KG
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

5 of 6 people have participated (83%)

KG

Karolina Grochal Sun 28 Feb 2021 10:58PM

Ani dobrze, ani źle

takie inicjatywy powinny być dobrowolne i powinno się do nich jedynie zachęcać

M

Maria Wed 10 Mar 2021 12:51PM

Zdecydowanie dobrze

Uświadamiać, że dyskryminacja jest czymś niedopuszczalnym, trzeba nie tylko obywateli - uświadamianie jest konieczne na każdym szczeblu władzy.