Loomio
Wed 24 Feb 2021 9:59PM

Dzieci mają prawo do rodziców (i do dobrej pieczy zastępczej).

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 13

Dzieci mają prawo do rodziców adopcyjnych — żądamy przejrzystych, sprawiedliwych procedur adopcyjnych, które nie będą dyskryminować osób nieheteronormatywnych jako przyszłych rodziców. Żądamy umożliwienia (na wniosek zainteresowanych) parom osób tej samej płci oraz samodzielnym osobom nieheteronormatywnym dokonania adopcji, czy stania się rodziną zastępczą.


Rozwiązania krótkoterminowe:

  • Wykorzystanie przez Ośrodki Pomocy Rodzinie oraz ośrodki adopcyjne procedur i dobrych praktyk umożliwiających stanie się rodziną zastępczą lub adopcyjną parom jednopłciowym i osobom nieheteronormatywnym, nie pozostającym w związku.

  • Stworzenie rekomendacji dla ośrodków adopcyjnych opierających się na równych i niedyskryminujących kryteriach wydawania opinii kwalifikacyjnej ośrodka adopcyjnego oraz świadectwa ukończenia szkolenia organizowanego przez ten ośrodek (zgodnie kodeksem rodzinnym i opiekuńczym art. 1141 § 1 i 2).

  • Stworzenie listy ośrodków adopcyjnych, które wydają pozytywne opinie również osobom nieheteronormatywnym oraz pozwalają na adopcję przez pary/osoby nieheteronormatywne.

  • Uregulowanie prawne tzw. adopcji wewnętrznej (przysposobienia biologicznego dziecka partnera/partnerki przez rodzica pozostającego z nim w związku).

Rozwiązania długoterminowe:

  • Umożliwienie stania się rodziną zastępczą lub adopcyjną parom jednopłciowym i osobom nieheteronormatywnym, nie pozostającym w związku, na tych samych zasadach — dot. pieczy zastępczej — które spełniać muszą osoby i pary heteronormatywne

  • Projekt ustawy o równości małżeńskiej złożony w Sejmie. Projekt ustawy o związku partnerskim będący podstawą do dalszych prac, złożony w Sejmie (projekt z 24 kwietnia 2018 r. wraz z projektem ustawy wprowadzającej ustawę o związku partnerskim).


Poniżej możesz:

  • ocenić te propozycje rozwiązań (odpowiadając na pytanie w ankietach),

  • skomentować te propozycje rozwiązań lub zaproponować własne rozwiązania w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 9:25AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Wykorzystanie przez Ośrodki Pomocy Rodzinie oraz ośrodki adopcyjne procedur i dobrych praktyk umożliwiających stanie się rodziną zastępczą lub adopcyjną parom jednopłciowym i osobom nieheteronormatywnym..."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:17PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 5 KAF PK MS M KG
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

5 of 6 people have participated (83%)

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 9:27AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Stworzenie rekomendacji dla ośrodków adopcyjnych opierających się na równych i niedyskryminujących kryteriach wydawania opinii kwalifikacyjnej ..."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:18PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 5 KAF PK MS M KG
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

5 of 6 people have participated (83%)

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 9:30AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Stworzenie listy ośrodków adopcyjnych, które wydają pozytywne opinie również osobom nieheteronormatywnym oraz pozwalają na adopcję przez pary/osoby nieheteronormatywne."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:17PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 75.0% 3 KAF PK KG
Raczej dobrze 25.0% 1 M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

4 of 5 people have participated (80%)

M

Maria Wed 10 Mar 2021 1:20PM

Raczej dobrze

Pary, nie osoby niebędące w związkach. Załóżmy, że dana osoba nie ma rodziny ani przyjaciół, no i nagle ulega wypadkowi - kto wtedy zajmie się dzieckiem?

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 9:32AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Uregulowanie prawne tzw. adopcji wewnętrznej (przysposobienia biologicznego dziecka partnera/partnerki przez rodzica pozostającego z nim w związku)."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:18PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 80.0% 4 KAF PK MS KG
Raczej dobrze 20.0% 1 M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

5 of 6 people have participated (83%)

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 9:33AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Umożliwienie stania się rodziną zastępczą lub adopcyjną parom jednopłciowym i osobom nieheteronormatywnym, nie pozostającym w związku, na tych samych zasadach..."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:16PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 50.0% 2 KAF PK
Raczej źle 25.0% 1 M
Raczej dobrze 25.0% 1 KG
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

4 of 5 people have participated (80%)

M

Maria Wed 10 Mar 2021 1:25PM

Raczej źle

Uważam, że osoba niebędąca w związku nie powinna adoptować dziecka/dzieci. Załóżmy, że nie ma na kogo liczyć, a nagle zachoruje lub umrze - co wtedy stanie się z dzieckiem/dziećmi?

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 9:34AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Projekt ustawy o równości małżeńskiej złożony w Sejmie. Projekt ustawy o związku partnerskim będący podstawą do dalszych prac, złożony w Sejmie ..."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:18PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 3 KAF PK M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

3 of 4 people have participated (75%)