Loomio
Wed 24 Feb 2021 9:44PM

Przywrócenie prawidłowego działania policji!

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 14

Ochrona obywateli na równych prawach i w zgodzie z przepisami konstytucyjnymi oraz ustawy o Policji oraz Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego i wykroczeń.

Rozwiązania krótkoterminowe:

  • Edukacja dotycząca zachowania bezpieczeństwa podczas legalnych zgromadzeń, aktów obywatelskiego nieposłuszeństwa itp. W obliczu nieprawidłowego działania policji należy stworzyć sieć wsparcia, która umożliwia szybki kontakt z prawnikami oraz umożliwia dostęp do rzetelnej, konkretnej wiedzy w zakresie definicji prawnej czynu zabronionego i jego przesłanek oraz praw, jakie przysługują każdemu z obywateli w momencie zatrzymania lub legitymowania przez policję. Zadanie to należy do obowiązków RPO, zachęcamy również do podjęcia wyzwania organizacje pozarządowe.

  • Wzywamy policjantki i policjantów oraz osoby dowodzące polską Policją do przestrzegania Konstytucji i ustaw. Naruszenie wolności osobistej, ograniczanie prawa do demonstrowania, przemoc, torturowanie i poniżanie są niezgodne z polskim prawem i są przestępstwem.

Rozwiązania długoterminowe:

  • Przepisy prawa są adekwatne. Problemem jest ich niedemokratyczna interpretacja i w konsekwencji stosowanie w sposób opresyjny. Wartościowe jest poszerzenie programu edukacji o prawa obywatelskie oraz ich wykorzystanie w praktyce.


Poniżej możesz:

  • ocenić te propozycje rozwiązań (odpowiadając na pytanie w ankietach),

  • skomentować te propozycje rozwiązań lub zaproponować własne rozwiązania w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 8:21AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Edukacja dotycząca zachowania bezpieczeństwa podczas legalnych zgromadzeń, aktów obywatelskiego nieposłuszeństwa itp. ..."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:03PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 6 PK MS M M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

4 of 5 people have voted (80%)

M

Maria Fri 19 Mar 2021 11:11AM

Zdecydowanie dobrze
Zdecydowanie dobrze

Wszyscy uczestnicy MUSZĄ wiedzieć, jak się w tych sytuacjach zachować! Co mówić, czego nie, kogo i czego na protesty nie zabierać... I moim zdaniem trzeba informować o tym nie tylko za pomocą instrukcji w Internecie. Na YouTube, za pośrednictwem radia, telewizji, gazety, na rozklejanych w przestrzeni publicznej plakatach i grafikach...

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 8:22AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Wzywamy policjantki i policjantów oraz osoby dowodzące polską Policją do przestrzegania Konstytucji i ustaw..."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:14PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 60.0% 3 PK M
Ani dobrze, ani źle 40.0% 2 M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

3 of 4 people have voted (75%)

M

Maria Fri 19 Mar 2021 11:06AM

Ani dobrze, ani źle
Ani dobrze, ani źle

To brzmi dobrze, ale możemy "wzywać", apelować, a i tak zrobią swoje. Przestrzeganie Konstytucji i ustaw powinniśmy wymusić, a nie prosić o nie. Tylko jak to zrobić?

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 8:23AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Przepisy prawa są adekwatne. Problemem jest ich niedemokratyczna interpretacja i w konsekwencji stosowanie w sposób opresyjny..."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:15PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 60.0% 3 PK M
Ani dobrze, ani źle 40.0% 2 M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

3 of 4 people have voted (75%)

M

Maria Fri 19 Mar 2021 11:03AM

Ani dobrze, ani źle
Ani dobrze, ani źle

To nie jest rozwiązanie. To jest (trafna) diagnoza problemu.