Loomio
Wed 24 Feb 2021 9:57PM

Nasze dzieci mają mieć takie same prawa jak wszystkie inne dzieci.

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 13

Prawa dzieci z rodzin nieheteronormatywnych powinny być rozpoznane przez polskie prawo. Dzieci urodzone za granicą powinny mieć nadany numer PESEL i mieć możliwość pełnej transkrypcji swojego aktu urodzenia, a także możliwość uwspólnienia nazwiska.


Rozwiązania krótkoterminowe:

  • Korzystanie przez wszystkie Urzędy Stanu Cywilnego z możliwości prawnych ułatwiających zmianę imienia i/lub nazwiska tak, by osoby w rodzinie mogły nosić to samo nazwisko.

  • Wypracowanie procedur, które pozwolą urzędnikom nadać numer PESEL dziecku z tęczowej rodziny.

  • Wypracowanie procedur, które pozwolą urzędnikom na transkrypcję aktu urodzenia dziecka w tęczowych rodzinach.

  • Wypracowanie procedur, które pozwolą urzędnikom na ustalenie treści aktu urodzenia dziecka, którego jeden z rodziców jest osobą transpłciową.

Rozwiązania długoterminowe:

  • Projekt ustawy o równości małżeńskiej złożony w Sejmie. Projekt ustawy o związku partnerskim będący podstawą do dalszych prac, złożony w Sejmie, który w realny sposób spełnia potrzeby osób LGBT+ (dobrym wzorem jest projekt z 24 kwietnia 2018 r. wraz z projektem ustawy wprowadzającej ustawę o związku partnerskim).

  • Dzięki takiej ustawie możliwe jest oznaczenie rodzicielstwa poprzez wskazanie w akcie urodzenia dziecka jako rodziców dwóch osób tej samej płci lub trojga rodziców na wzór rozwiązań brytyjskich.


Poniżej możesz:

  • ocenić te propozycje rozwiązań (odpowiadając na pytanie w ankietach),

  • skomentować te propozycje rozwiązań lub zaproponować własne rozwiązania w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 9:03AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Korzystanie przez wszystkie Urzędy Stanu Cywilnego z możliwości prawnych ułatwiających zmianę imienia i/lub nazwiska tak, by osoby w rodzinie mogły nosić to samo nazwisko."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:17PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 80.0% 4 KAF PK MS M
Raczej dobrze 20.0% 1 KG
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

5 of 6 people have voted (83%)

M

Maria Thu 11 Mar 2021 10:22AM

Zdecydowanie dobrze

Jeśli ktoś chce zmienić imię lub nazwisko, bez względu na powód powinien mieć taką możliwość.

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 9:08AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Wypracowanie procedur, które pozwolą urzędnikom nadać numer PESEL dziecku z tęczowej rodziny."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:15PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 5 KAF PK MS M KG
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

5 of 6 people have voted (83%)

M

Maria Thu 11 Mar 2021 10:23AM

Zdecydowanie dobrze

Dziecko z rodziny tęczowej jest takim samym obywatelem jak wszyscy inni obywatele, a więc musi mieć te same prawa.

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 9:09AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Wypracowanie procedur, które pozwolą urzędnikom na transkrypcję aktu urodzenia dziecka w tęczowych rodzinach."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:17PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 80.0% 4 KAF PK MS KG
Raczej dobrze 20.0% 1 M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

5 of 6 people have voted (83%)

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 9:12AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Wypracowanie procedur, które pozwolą urzędnikom na ustalenie treści aktu urodzenia dziecka, którego jeden z rodziców jest osobą transpłciową."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:17PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 80.0% 4 KAF MS M KG
Raczej dobrze 20.0% 1 PK
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

5 of 6 people have voted (83%)

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 9:14AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Projekt ustawy o równości małżeńskiej złożony w Sejmie. Projekt ustawy o związku partnerskim będący podstawą do dalszych prac, złożony w Sejmie, który w realny sposób spełnia potrzeby osób LGBT+..."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:17PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 5 KAF PK MS M KG
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

5 of 6 people have voted (83%)

KG

Karolina Grochal Sun 28 Feb 2021 11:15PM

Zdecydowanie dobrze

to jest najważniejszy punkt na całym Loomio

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 9:23AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Dzięki takiej ustawie możliwe jest oznaczenie rodzicielstwa poprzez wskazanie w akcie urodzenia dziecka jako rodziców dwóch osób tej samej płci lub trojga rodziców na wzór rozwiązań brytyjskich."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:18PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 80.0% 4 KAF PK MS KG
Ani dobrze, ani źle 20.0% 1 M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

5 of 6 people have voted (83%)

M

Maria Thu 11 Mar 2021 10:25AM

Ani dobrze, ani źle

"Dzięki takiej ustawie" to nie jest rozwiązanie, tylko argument za ustawą.