Loomio
Wed 24 Feb 2021 9:49PM

NIE przestępstwom z nienawiści!

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 14

Przeciwdziałanie celowej dezinformacji, służącej znieważaniu, szerzeniu nienawiści i stygmatyzacji. Brak zgody na obecność na polskich drogach ciężarówek Ordo Iuris oraz plakatów i billboardów intencjonalnie wprowadzających obywateli w błąd.


Rozwiązania krótkoterminowe:

  • Powołanie przy samorządach niezależnych grup eksperckich (np. Pełnomocników ds. Równego Traktowania, Rad Równego Traktowania) reagujących na dezinformację dotyczącą LGBT+, ściśle współpracujących z mediami.

  • Zbudowanie internetowej platformy wiedzy przekazującej ekspercką wiedzę na temat LGBT+ w przystępny sposób — wyzwanie do podjęcia przez organizacje pozarządowe.

  • Współpraca z mediami służąca wypracowaniu poprawnego, inkluzywnego słownictwa dotyczącego kwestii LGBT+.

Rozwiązania długoterminowe:

  • Karanie dezinformacji, która jest świadoma, celowa oraz ma motyw dyskryminacyjny. Zakres takiego prawa, jego zasady, definicja krzywdy oraz ustalenie zakresu karalności powinny, ze względu na niebezpieczeństwo ograniczenia wolności słowa, być przedmiotem debaty publicznej.  Należy jasno rozróżnić wolność słowa od celowego wprowadzania obywateli w błąd z intencją znieważenia, stygmatyzacji i szerzenia nienawiści wobec innych grup społecznych.


Poniżej możesz:

  • ocenić te propozycje rozwiązań (odpowiadając na pytanie w ankietach),

  • skomentować te propozycje rozwiązań lub zaproponować własne rozwiązania w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 8:30AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Powołanie przy samorządach niezależnych grup eksperckich (np. Pełnomocników ds. Równego Traktowania, Rad Równego Traktowania) reagujących na dezinformację dotyczącą LGBT+, ściśle współpracujących z mediami."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:15PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 75.0% 3 M M
Raczej dobrze 25.0% 1 PK
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

3 of 4 people have participated (75%)

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 8:31AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Zbudowanie internetowej platformy wiedzy przekazującej ekspercką wiedzę na temat LGBT+ w przystępny sposób — wyzwanie do podjęcia przez organizacje pozarządowe."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:14PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 80.0% 4 PK MS M
Raczej dobrze 20.0% 1 M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

4 of 5 people have participated (80%)

M

Maria Wed 10 Mar 2021 1:12PM

Raczej dobrze

Dobrze. Ale to połowa sukcesu. W jaki sposób będą się mogli dowiedzieć czegoś o osobach LGBT+ ci obywatele, którzy nie korzystają z Internetu? Skoro przeciwdziałamy wykluczeniu, przeciwdziałajmy każdej jego formie.

M

Martyna Thu 18 Mar 2021 5:47PM

Zdecydowanie dobrze
Zdecydowanie dobrze

Istnieją już rozproszone strony osób, które ta platforma mogłaby również pokazać.

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 8:33AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Współpraca z mediami służąca wypracowaniu poprawnego, inkluzywnego słownictwa dotyczącego kwestii LGBT+."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:15PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 6 M PK MS M M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

5 of 6 people have participated (83%)

M

Maria Wed 10 Mar 2021 1:14PM

Zdecydowanie dobrze

Media to dla obywateli "okno na świat", po części właśnie od języka, jakiego używają, może zależeć sposób traktowania osób LGBT+ przez heteroseksualnych odbiorców mediów.

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 8:35AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Karanie dezinformacji, która jest świadoma, celowa oraz ma motyw dyskryminacyjny..."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:14PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 80.0% 4 PK M M
Raczej dobrze 20.0% 1 M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

4 of 5 people have participated (80%)

M

Maria Wed 10 Mar 2021 1:15PM

Zdecydowanie dobrze

To jest forma krzywdzenia, to jest przestępstwo, a przestępstwa nie mogą pozostać bez kary.