Loomio
Wed 24 Feb 2021 10:02PM

Edukacja antydyskryminacyjna i edukacja seksualna w szkołach.

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 18

Rozwiązania krótkoterminowe:

  • Zachęcanie przez organizacje pozarządowe osób nauczycielskich, by wybierały materialy zawierające treści równościowe, różnorodne, bez dyskryminacji i propagandy

  • Edukacja seksualna i antydyskryminacyjna jako dodatkowe zajęcia w szkołach dla chętnych oraz zajęcia prowadzone przez dobrze przeszkolone osoby.

  • Szkolenia dla rodziców — moduły z zakresu edukacji antyprzemocowej, antydyskryminacyjnej, edukacji seksualnej, bezpieczeństwa cyfrowego. Zadania te są obowiązkiem kuratorium, w obecnej sytuacji rekomendujemy prowadzenie ich przez samorządy zarządzające szkołami.

Rozwiązania długoterminowe:

  • Usunięcie homofobicznych, transfobicznych i seksistowskich treści z podręczników szkolnych oraz inkluzywna i równościowa podstawa programowa.

  • Obowiązkowa edukacja antydyskryminacyjna i seksualna w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.


Poniżej możesz:

  • ocenić te propozycje rozwiązań (odpowiadając na pytanie w ankietach),

  • skomentować te propozycje rozwiązań lub zaproponować własne rozwiązania w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

S

Poll Created Thu 25 Feb 2021 9:16AM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Zachęcanie przez organizacje pozarządowe osób nauczycielskich, by wybierały materialy zawierające treści równościowe, różnorodne, bez dyskryminacji i propagandy"? Closed Fri 26 Mar 2021 9:05AM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 87.5% 7 KAF PK R MS U M
Raczej dobrze 12.5% 1 M
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

7 of 8 people have participated (87%)

M

Maria Wed 10 Mar 2021 1:27PM

Raczej dobrze

W tej sprawie nie powinno być "zachęcania", tego powinniśmy żądać. To nie może być "rekomendacja", jak to się niestety dzieje w przypadku noszenia maseczek.

S

Poll Created Thu 25 Feb 2021 9:17AM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Edukacja seksualna i antydyskryminacyjna jako dodatkowe zajęcia w szkołach dla chętnych oraz zajęcia prowadzone przez dobrze przeszkolone osoby"? Closed Fri 26 Mar 2021 9:05AM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 75.0% 6 KAF M MS U M
Raczej dobrze 12.5% 1 M
Ani dobrze, ani źle 12.5% 1 PK
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

7 of 8 people have participated (87%)

PK

Paulina Kurowska Sun 28 Feb 2021 11:21AM

Ani dobrze, ani źle

Takie zajęcia powinny być obowiązkowe a nie tylko dla chętnych.

M

Maria Wed 10 Mar 2021 1:27PM

Raczej dobrze

Tego typu edukacja powinna być obowiązkowa, a nie tylko dla chętnych.

S

Poll Created Thu 25 Feb 2021 9:19AM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Szkolenia dla rodziców — moduły z zakresu edukacji antyprzemocowej, antydyskryminacyjnej, edukacji seksualnej, bezpieczeństwa cyfrowego"? Closed Fri 26 Mar 2021 9:04AM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 7 M PK MS M U M
Raczej dobrze 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

6 of 7 people have participated (85%)

S

Poll Created Thu 25 Feb 2021 9:20AM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Usunięcie homofobicznych, transfobicznych i seksistowskich treści z podręczników szkolnych oraz inkluzywna i równościowa podstawa programowa"? Closed Fri 26 Mar 2021 9:05AM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 7 M PK MS M U M
Raczej dobrze 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

6 of 7 people have participated (85%)

S

Poll Created Thu 25 Feb 2021 9:21AM

Jak oceniasz propozycję rozwiązania pt. "Obowiązkowa edukacja antydyskryminacyjna i seksualna w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych"? Closed Fri 26 Mar 2021 9:05AM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 6 M PK M U M
Raczej dobrze 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 S

5 of 6 people have participated (83%)