Loomio
Wed 24 Feb 2021 8:38PM

Zapewnienie możliwości funkcjonowania społecznego pod imieniem i nazwiskiem używanym na co dzień.

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 12

Rozwiązania krótkoterminowe:

  • Wypracowanie i promowanie dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania społecznego w kontekście edukacji, służby zdrowia, dostępu do dóbr i usług, obejmujących kwestie dokumentacji wewnętrznej zawierającej dane osobowe (dzienniki szkolne, adresy mailowe, dane w formularzach kontaktowych, zwracanie się imieniem i nazwiskiem używanym, formy grzecznościowe używane w korespondencji i kontaktach na żywo).

  • Współpraca z przyjaznymi podmiotami (szkoły, uczelnie, przedsiębiorstwa) przy budowaniu wzorcowych rozwiązań — szkolenia, wsparcie przy opracowywaniu rozwiązań wewnętrznych.

Oba zadania powinny być obowiązkiem kuratoriów, w obecnej sytuacji zadanie mogą realizować samorządy zarządzające szkołami, we współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób transpłciowych.


Poniżej możesz:

  • ocenić te propozycje rozwiązań (odpowiadając na pytanie w ankietach),

  • skomentować te propozycje rozwiązań lub zaproponować własne rozwiązania w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 8:40PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Wypracowanie i promowanie dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania społecznego..."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:10PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 3 PK M M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

3 of 4 people have voted (75%)

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 8:41PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Współpraca z przyjaznymi podmiotami (szkoły, uczelnie, przedsiębiorstwa) przy budowaniu wzorcowych rozwiązań."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:10PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 3 PK M M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

3 of 4 people have voted (75%)

M

Martyna Tue 16 Mar 2021 3:00PM

Tworzenie kampanii informacyjnych