Loomio

Demokratikus Kerekasztal (DEKA-Open)

Ez az oldal a 2015.január végén megalakult Demokratikus Kerekasztal (DEKA) nyilvános közösségi oldala (DEKA -Open). A DEKA azzal a céllal jött létre, hogy közös gondolkodással, szakmai párbeszédek, viták során jobb- és baloldal számára egyaránt elfogadható, illetve további egyeztetésükhöz megfelelő kiinduló alapot dolgozzon ki. A közös(ségi) munka elsődleges célja, hogy a jobb- és baloldali értékek közötti azonosságokat keresse (a demokratizmus és köztársaságiság alapjain), ezek legnagyobb közös "minimumát" találja meg. Természetesnek vesszük, hogy a munka során (vagy folyományaként) külön jobb- és baloldali alternatíva fogalmazódik meg, amely az azonosságokat és különbségeket is világosan mutatja.

A szakmai csoportok csoportok munkájába bárki bekapcsolódhat. A DEKA által kidolgozott, és a szakmai közösség által véglegesnek tekintett javaslatokat ezen a felületen nyilvánosságra kerülnek, ahol bárki véleményt mondhat azokról.
Amennyiben szeretne bekapcsolódni a DEKA munkájára keresse személyesen a szervezőket, vagy írjon rövid bemutatkozó levelet a deka [kukac] deka [pont] org [pont] hu címre. Lehetőség van ezen az oldalon a DEKA fókuszába tartozó témák, javaslatok nyilvános felvetésére is, amely ilyen módon szintén eljut a megfelelő munkacsoportokhoz.
A DEKA munkacsoportjai:
1 Jövőkép (J)
2 Demokrácia, jog (D)
2 D1 alkotmány
2 D2 roma egyenjogúság
3. Igazságos társadalom, társadalompolitika (TP)
3 TP1 esély a megélhetésre, minimum jövedelem
3 TP2 Esély a munkára
3 TP3 Esély a lakhatásra
3 TP4 Fiatalok esélyei
3 TP5 Nők és férfiak
4 Iskola, tanszabadság (IS)
5 Kultúra, művészet (KM)
6. Nyilvánosság, Sajtószabadság, média (NY)
7 Gazdaság talpraállítása (G)
8 Vidéki Magyarország (V)
9 Illeszkedés a külvilághoz, külpolitika (KP)
MINDEN MÁS TÉMA
(A jobboldali menüben az alcsoport név rövidítés miatt nem minden esetben egyezik pontosan ezzel)

Amennyiben olyan javaslata van, amely egyértelműen egy jelzett témakörbe tartozik, javaslatát abban az alcsoportban fogalmazza meg. Ezzel segítheti, hogy a beszélgetés, vita fókuszáltabb legyen.
Hozzászólásaiban törekedjen rövid, lényegre törő megfogalmazásra, a hosszabb kifejtést igénylő érvelést csatolja hozzászólásához fájlként.

JAVASLAT: https://www.loomio.org/d/7j4MrnIW/gephaz-uzen-1