Loomio
Fri 6 Feb 2015 10:43AM

DEKA és DEKA-Open - 3.

FZ Ferge Zsuzsa Public Seen by 173

Lassan 2 hete elindult itt valami (egy csoport? egy közösség? egy fórum?), ami lassan fejlődik is (talán) s érthető módon keresi is a helyét, szerepét a DEKA-ban. (Több téma is foglalkozik ezzel.) A DEKA Kezdeményezők nevében 3 Javaslattal állnék elő, amelyeknek a célja az, hogy az itt folyó munkának az egyik lehetséges célját adja. A 3 javaslat egymástól független (egymástól függetlenül is elfogadható vagy elutasítható), de együttesen nem csak keretet adnak a működésnek, hanem lehetővé teszik azt, hogy a DEKA szerves részévé tegyék a DEKA-Opent.

FZ

Ferge Zsuzsa Fri 6 Feb 2015 10:48AM

Ez a javaslat a kapocs a DEKA-Open és a DEKA között. Legitimálja nyilvánosságra hozandó közös döntéseinket és javaslatainkat. A legitimáció annál erősebb lesz, minél többen leszünk a DEKA-Open-ben. Az is legitimáló erősítő lenne, ha nem elégednénk meg "egyszerű többség"-gel. Amennyiben a közösség a későbbiekben jónak látja, ezt a döntést szigoríthatja. Ideiglenesen a DEKA Kezdeményezők azért tartják elfogadhatónak, mert rohamosan közeledik az értékvita lezárása, és kivált a március 15-i Milyen Magyarországot akarunk kiáltvány. Ez a dokumentum a DEKA közösségé kell, hogy legyen.

LG

Lányi Gábor Fri 6 Feb 2015 2:20PM

Mi a kapcsolat a plenáris ülések és a DEKA-Open között? Az előbbin - esetleg hosszadalmas viták lezárásaként - szavazunk, az utóbbin esetleg csak az éppen arra tévedők ötletszerű támogatását látjuk.

GP

György Peng Fri 6 Feb 2015 3:15PM

Nem hiszek a plenáris ülések hatékony és minőségi döntéselőkészítő képességében, az elavult bináris szavazással lezárt viták eredménye pedig nem tükrözi pontosan a plénum véleményét. Mondjuk ez a felület a loomio is csak ezt az elvault szavazási rendszert támogatja a condorcet helyett.

FZ

Ferge Zsuzsa Fri 6 Feb 2015 4:21PM

Kedves @lanyigabor , ismeri a viccet, hogy mi a különbség egy veréb között? (Mind a két szárnya egyforma, különösen a bal.) Vagyis: nem különbség van, hanem hasonlóság. A DEKA Kezdeményezők (Irányítók) számára, mind a kettő fontos, és minden további többé-kevésbé szervezett közösség. A DEKA - miközben emberek alkotják - nem szeretne egy újabb szervezet (pláne párt) lenni. Nem is egy téma foglalkozott ezzel ezen a felületen ezzel a kérdéssel, s ha jól követtem a diskurzust ott a DEKA egyszerre lett műhely, aktivisták közössége és mozgalom. Ebbe belefér sok minden: plenáris, DEKA-Open, szabadság kis körei ... de főleg a párbeszéd, a közös értékek elfogadása, a közös akarat

FS

Ferge Sándor Tue 10 Feb 2015 11:10AM

van név javaslat? DEKA-Online?

D

Depo 2011 Tue 10 Feb 2015 12:11PM

@fergesandor
- DEKA a Hálón
- DEKA Jövő Közösség
- DEKA a Jövőnkért Közössége
(?)
- Miénk itt a tér

G

Gépház Tue 10 Feb 2015 12:12PM

incidens 2015.02.08.

D

Depo 2011 Tue 10 Feb 2015 12:19PM

  • DEKA a Hálón
  • DEKA Jövőnkért Közösség (Közössége)
  • DEKA Nyílt Tér (Műhely)
  • DEKA „Miénk itt a tér” (vigyáz jogvédett lehet)
  • ( DEKA idővel leírás nélkül is „elé hallottá” válhat)
G

Gépház Wed 11 Feb 2015 1:41PM

a három szavazás együtt