Loomio

Ogólnopolski Strajk Kobiet - PRACA

Kliknij w tytuł rozwiązania poniżej, by przejść do szczegółów.


Aby zacząć oceniać rozwiązania lub dodawać swoje kliknij "dołącz do grupy" lub "join group" poniżej.


Każdy z obszarów będzie uzupełniany o kolejne tematy. Możecie je zgłaszać do Rady Konsultacyjnej na adres praca@strajkkobiet.eu.

Dość śmieciówek i niestabilności pracy

Uspołecznienie kontroli pracy

Koniec z darmowymi i półdarmowymi stażami

Równy start

Ochrona przed wyzyskiem

Walka o prawa

Kontrola

Zabezpieczenie na przyszłość

Ochrona matek pokrzywdzonych ustawą covidową

Zmiana ustawy

Dość dyskryminacji kobiet na rynku pracy

Odbudowanie siatki publicznych instytucji opiekuńczo-wychowawczych

Jawne płace

Wprowadzenie obowiązku jawności płac

Postulaty opiekuńcze

Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach miejskich oraz obniżenie opłat za ich usługi

Skrócenie długości tygodniowego czasu pracy do 7 godzin dziennie bez obniżenia płacy dla wszystkich pracownic i pracowników

Dodatkowe 12 dni wolne w roku dla każdego z rodziców dzieci lat 0-14

Obowiązkowy urlop rodzicielski dla ojców

SRO
Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach miejskich oraz obniżenie opłat za ich usługi
%{count} replies Last active July 19th, 2021 17:57
SRO
Obowiązkowy urlop rodzicielski dla ojców
%{count} replies Last active May 24th, 2021 18:53
O
Temat: KONIEC Z DARMOWYMI STAŻAMI: Równy start
%{count} replies Last active May 22nd, 2021 15:05
O
Temat: DOŚĆ ŚMIECIÓWEK: Uspołecznienie kontroli pracy
%{count} replies Last active May 22nd, 2021 09:49
SRO
Dodatkowe 12 dni wolne w roku dla każdego z rodziców dzieci lat 0-14
%{count} replies Last active May 2nd, 2021 12:56
SRO
Skrócenie długości tygodniowego czasu pracy do 7 godzin dziennie bez obniżenia płacy dla wszystkich pracownic i pracowników
%{count} replies Last active May 2nd, 2021 12:48
O
Temat: OBOWIĄZEK JAWNOŚCI PŁAC: Wprowadzenie jawności płac
%{count} replies Last active March 5th, 2021 20:49
O
Temat: KONIEC Z DARMOWYMI STAŻAMI: Walka o prawa
%{count} replies Last active February 18th, 2021 16:25
O
Temat: KONIEC Z DARMOWYMI STAŻAMI: Zabezpieczenie na przyszłość
%{count} replies Last active January 5th, 2021 01:41
O
Temat: DOŚĆ DYSKRYMINACJI KOBIET NA RYNKU PRACY: Odbudowanie siatki publicznych instytucji opiekuńczo-wychowawczych
%{count} replies Last active January 4th, 2021 13:41
O
Temat: KONIEC Z DARMOWYMI STAŻAMI: Kontrola
%{count} replies Last active January 4th, 2021 12:57
O
Temat: KONIEC Z DARMOWYMI STAŻAMI: Ochrona przed wyzyskiem
%{count} replies Last active December 30th, 2020 14:23
O
Temat: OCHRONA MATEK POKRZYWDZONYCH USTAWĄ COVIDOWĄ: Zmiana ustawy
%{count} replies Last active December 23rd, 2020 10:24
O
Postulat 4: Dość dyskryminacji kobiet na rynku pracy
%{count} replies Last active December 1st, 2020 18:31
O
Postulat 5: Jawność płac
%{count} replies Last active December 1st, 2020 16:49
O
Postulat 2: Poprawa sytuacji młodych ludzi na rynku pracy
%{count} replies Last active December 1st, 2020 16:28
O
Postulat 3: Ochrona matek pokrzywdzonych ustawą covidową.
%{count} replies Last active December 1st, 2020 16:00
O
Postulat 1 : Walka ze śmieciowym zatrudnienieniem.
%{count} replies Last active December 1st, 2020 15:32
O
Postulat 1: Walka ze śmieciowym zatrudnienieniem
%{count} replies Last active December 1st, 2020 15:13