Loomio

Compostela Aberta - GdT Cultura

Grupo de reflexión, debate e concrección de propostas e solucións sobre a política cultural en Santiago de Compostela.

I
COMISIÓN DE ARTES DE RÚA
%{count} replies Last active %{time_ago}
I
GdT de Cultura - FÍO XERAL (presentacións, consultas, etc...)
%{count} replies Last active %{time_ago}
LM
COMISIÓN DE DEMOCRATIZACIÓN DE ESPAZOS CULTURAIS
%{count} replies Last active %{time_ago}
HGD
COMISIÓN DE CATALOGACIÓN DE RECURSOS CULTURAIS
%{count} replies Last active %{time_ago}
HGD
Proposta cambio de nome de "Auditorio de Galicia" para "Auditorio Nacional da Galiza (ou Galicia)"
%{count} replies Last active %{time_ago}
X
Recursos culturais de Compostela
%{count} replies Last active %{time_ago}
HGD
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN E COMUNICACIÓN
%{count} replies Last active %{time_ago}
X
ACTA DO PLENARIO DE CULTURA DO 25 XUÑO
%{count} replies Last active %{time_ago}
I
O papel das institucións.
%{count} replies Last active %{time_ago}
M
Grupo de Traballo de Lingua
%{count} replies Last active %{time_ago}
HGD
Modelos de referencia (Internacionais)
%{count} replies Last active %{time_ago}
X
Foro Compostela Aberta Á Cultura e nova ferramenta de encontro e debate
%{count} replies Last active %{time_ago}
M
Subgrupo de Língua no Grupo de Trabalho de Cultura
%{count} replies Last active %{time_ago}
I
Cultura: ben común irrenunciable.
%{count} replies Last active %{time_ago}
X
Conflitos culturais que afectan á cidade
%{count} replies Last active %{time_ago}
X
Acta sesión do 31/01 e convocatoria do foro compostela aberta á cultura
%{count} replies Last active %{time_ago}
HGD
Programas de cultura das formacións políticas tradicionais
%{count} replies Last active %{time_ago}
HGD
Modelos de referencia (Santiago de Compostela)
%{count} replies Last active %{time_ago}
HGD
Modelos de referencia (Galicia)
%{count} replies Last active %{time_ago}
X
Programas de cultura dos movementos municipalistas cidadáns
%{count} replies Last active %{time_ago}
HGD
Documentación
%{count} replies Last active %{time_ago}