Loomio
Thu 22 Jan 2015 10:24AM

Programas de cultura dos movementos municipalistas cidadáns

X xron Public Seen by 120

Documentos xerados desde os movementos cidadáns en relación coas políticas culturais.

X

xron Thu 22 Jan 2015 10:36AM

Guanyem Barcelona ten un primeiro documento de traballo titulado "Guanyar Barcelona recuperant la cultura" no que se fai un diagnóstico das políticas culturais exercidas en Barcelona e se expón unha proposta para o cambio:
http://cultura.guanyembcn.cat/wp-content/uploads/sites/15/2015/01/Document-de-Cultura_CAST.pdf
Aquí en catalán: http://cultura.guanyembcn.cat/wp-content/uploads/sites/15/2015/01/Document-de-Cultura_CAT.pdf

Guanyem Barcelona aposta pola cultura como práctica e dereito da cidadanía e procura a cultura como ben común. Para materializar as súas propostas están realizando un ciclo de tres xornadas de traballo artelladas da seguinte maneira:
1. Economía cooperativa da cultura (xa feita).
2. Xestión pública da cultura (por facer).
3. Xestión comunitaria da cultura (por facer)

Aquí o web de GuanyemCultura: http://cultura.guanyembcn.cat/

X

xron Thu 22 Jan 2015 10:41AM

O Grupo de TRaballo de Políticas Culturais de Ganemos Madrid está integrado como eixo no grupo de Programa e Contidos. Non ten un web propio, pero hai diversos documentos de traballo:

-Como utiliza o teu concello o orzamento de cultura? http://ganemosmadrid.info/como-utiliza-tu-ayuntamiento-el-presupuesto-en-cultura/

-Actas do grupo de cultura (ao final do documento): http://ganemosmadrid.info/category/actas/actas_programa/
http://ganemosmadrid.info/category/actas/actas_programa/page/2/

X

xron Thu 22 Jan 2015 10:48AM

Marea Atlántica ten unhas poucas noticias e documentos sobre a súa Marea da Cultura, que podedes consultar aquí:

http://mareatlantica.org/marea-cultura/
http://mareatlantica.org/cronica-unha-praia-de-futuro/