Loomio
Mon 2 Feb 2015 4:31PM

Foro Compostela Aberta Á Cultura e nova ferramenta de encontro e debate

X xron Public Seen by 21

Este fío é só para avisar de que a partir de hoxe imos focalizar o traballo nun foro a realizar o sábado 21 de febreiro. Para axilizar o debate e facilitar a recollida de conclusións, deixade as vosas achegas neste outro enlace, onde se centralizará todo: http://foro.compostelaaberta.org/

Para rexistrarse só hai que dar un email, poñer nome de usuario e contrasinal. Vémonos alí!!!

M

MariadoMarLopes Mon 2 Feb 2015 9:20PM

Podería contribuír con algo sobre lingua? Non hai nada referente a isto! :-S

X

xron Mon 2 Feb 2015 9:32PM

De momento o que hai é simplemente unha contorna que haberá que encher con contidos, incluído por suposto a lingua. POr exemplo, a situación da lingua en Compostela podería ser parte do diagnóstico, ou sinalala como unha obriga, ou identificar obxectivos de cara a promoción da lingua ou propoñer accións concretas en relación coa lingua...

M

MariadoMarLopes Mon 2 Feb 2015 9:43PM

Eu podo incluir algo a ese respecto...mais en que pestana podería incluila de todas as presentes nese foro externo? Ou creo unha pestana nova que poña directamente "Lingua"?

X

xron Mon 2 Feb 2015 9:51PM

O ideal é respectar a estrutura e decidir ti onde queres ou cres que encaixa mellor a proposta que queiras incluír. Ou facelo doutro xeito, enfrentarse a cada apartado e ir incluíndo neles o que consideres máis importante dicir en relación coa lingua: debuxar un diagnóstico da situación da lingua en Compostela, que nos axudará a tomar medidas para mellorala; incluíla como unha obriga das políticas culturais; sinalar que obxectivos consideras que hai que afrontar con respecto á lingua; e finalmente propoñer accións concretas que hai que levar a cabo no tema da lingua.

X

xron Mon 2 Feb 2015 9:58PM

A parte máis concreta é a das accións, por poñer un exemplo así de primeiras:
-galeguizar a comunicación pública dos actos culturais. Indicadores: folletos, redes sociais e web serán en galego no prazo de dous anos.
-promover a inmersión lingüística dos cativos a través de campamentos de verán. Indicadores: número de campamentos a realizar e número de nenos e nenas participantes.
etc.

HGD

Horacio González Diéguez Tue 3 Feb 2015 7:56AM

Estou dacordo con Xron penso que o apartado de obrigas debe incluír un punto que mencione explicitamente a lingua galega e creo que cando falemos de patrimonio, deberíamos mencionar sempre material e inmaterial e ao probablemente tamén dar exemplos entre parénteses (arquitectónico, artístico, lingüístico, natural, etc.)

HGD

Horacio González Diéguez Tue 3 Feb 2015 7:57AM

Por certo intentei rexistrarme dúas veces con correos diferentes na nova plataforma e non chega o correo electrónico de confirmación para terminar o proceso!?

M

MariadoMarLopes Tue 3 Feb 2015 9:11AM

Ok. Eu vou propor coisas a respeito da língua e se calhar da cultura também.

Enviado de Samsung Mobile

-------- Mensagem original --------
De : "Horacio González Diéguez (Loomio)"

Data:03/02/2015 08:56 (GMT+01:00)
Para: [email protected]
Assunto: [Compostela Aberta - GdT Cultura] Foro Compostela Aberta Á Cultura e nova ferramenta de encontro e debate

Estou dacordo con Xron penso que o apartado de obrigas debe incluír un punto que mencione explicitamente a lingua galega e creo que cando falemos de patrimonio, deberíamos mencionar sempre material e inmaterial e ao probablemente tamén dar exemplos entre
parénteses (arquitectónico, artístico, lingüístico, natural, etc.)

Responda a este e-mail diretamente ou veja-o no Loomio ( http://www.loomio.org/d/r9xtzX4C/foro-compostela-aberta-a-cultura-e-nova-ferramenta-de-encontro-e-debate?utm_campaign=thread_mailer&utm_medium=email&utm_source=new_comment#comment-482480 ).

Deixar de seguir ( http://www.loomio.org/email_actions/unfollow_discussion/68436/T69pR1HRC5SM3P9Q9EKH ) para não receber mais e-mails sobre essa discussão.

Modifique suas preferências de e-mail ( http://www.loomio.org/email_preferences?unsubscribe_token=T69pR1HRC5SM3P9Q9EKH&utm_campaign=thread_mailer&utm_medium=email&utm_source=new_comment ) para cancelar subscrições de e-mails do Loomio.

M

MariadoMarLopes Tue 3 Feb 2015 9:12AM

Eu afirmo...amim também nãoe chegou nenhum correio de confirmação. Acho que há algum problema com a plataforma...alguém que souber pode olhar?

Enviado de Samsung Mobile

-------- Mensagem original --------
De : "Horacio González Diéguez (Loomio)"

Data:03/02/2015 08:57 (GMT+01:00)
Para: [email protected]
Assunto: [Compostela Aberta - GdT Cultura] Foro Compostela Aberta Á Cultura e nova ferramenta de encontro e debate

Por certo intentei rexistrarme dúas veces con correos diferentes na nova plataforma e non chega o correo electrónico de confirmación para terminar o proceso!?

Responda a este e-mail diretamente ou veja-o no Loomio ( http://www.loomio.org/d/r9xtzX4C/foro-compostela-aberta-a-cultura-e-nova-ferramenta-de-encontro-e-debate?utm_campaign=thread_mailer&utm_medium=email&utm_source=new_comment#comment-482484 ).

Deixar de seguir ( http://www.loomio.org/email_actions/unfollow_discussion/68436/T69pR1HRC5SM3P9Q9EKH ) para não receber mais e-mails sobre essa discussão.

Modifique suas preferências de e-mail ( http://www.loomio.org/email_preferences?unsubscribe_token=T69pR1HRC5SM3P9Q9EKH&utm_campaign=thread_mailer&utm_medium=email&utm_source=new_comment ) para cancelar subscrições de e-mails do Loomio.

XD

Xan Duro Tue 3 Feb 2015 10:45AM

@horaciogonzalezdie Xa está solucionado o teu acceso

Load More