Loomio

Grup del Dret a Decidir - Continguts - Podem Barcelona

Aquest és el grup per debatre i conèixer més sobre el Dret a Decidir, la independència i el Posicionament, si és que ha de produïrse, de Podem Barcelona sobre aquest assumpte.

XT
Difusión del manifiesto
%{count} replies Last active January 13th, 2015 20:07
XT
Reacciones al manifiesto
%{count} replies Last active December 23rd, 2014 17:08
XT
Reuniones, órdenes del día y actas
%{count} replies Last active December 14th, 2014 09:38
CP
Acceso al manifiesto
%{count} replies Last active December 11th, 2014 09:15
XT
Materiales para la reflexión
%{count} replies Last active November 22nd, 2014 12:56
XT
Propuesta de manifiesto
%{count} replies Last active November 14th, 2014 06:27
CP
Denuncia de la casta
%{count} replies Last active November 5th, 2014 14:05
CP
Introducción punto 2
%{count} replies Last active November 3rd, 2014 12:42
CP
Enmienda denuncia de la casta (Daniel)
%{count} replies Last active October 30th, 2014 10:13
CP
Denuncia de las elecciones plebiscitarias
%{count} replies Last active October 30th, 2014 09:20
CP
Enmienda de denuncia de la casta (Xavier)
%{count} replies Last active October 29th, 2014 17:38
CP
Pluralidad de culturas
%{count} replies Last active October 29th, 2014 17:26
CP
Conclusión punto 3
%{count} replies Last active October 29th, 2014 09:18
CP
Énfasis de la idea central de Podemos
%{count} replies Last active October 29th, 2014 09:17
CP
Nueva visión de país
%{count} replies Last active October 28th, 2014 16:43
CP
Proponer o ocurrírsele
%{count} replies Last active October 28th, 2014 16:38
CP
Debate en profundidad
%{count} replies Last active October 28th, 2014 16:35
CP
Importante desafección con el Estado español
%{count} replies Last active October 28th, 2014 16:25
CP
Introducción punto 4
%{count} replies Last active October 28th, 2014 16:21
CP
Desarrollo de una democracia deliberativa
%{count} replies Last active October 28th, 2014 16:11
CP
Aclaración firme a favor del derecho a decidir
%{count} replies Last active October 28th, 2014 15:56
XT
Guión para el debate y objetivos del grupo
%{count} replies Last active October 13th, 2014 16:27