Loomio

Grup del Dret a Decidir - Continguts - Podem Barcelona

Aquest és el grup per debatre i conèixer més sobre el Dret a Decidir, la independència i el Posicionament, si és que ha de produïrse, de Podem Barcelona sobre aquest assumpte.

XT
Difusión del manifiesto
%{count} replies Last active %{time_ago}
XT
Reacciones al manifiesto
%{count} replies Last active %{time_ago}
XT
Reuniones, órdenes del día y actas
%{count} replies Last active %{time_ago}
CP
Acceso al manifiesto
%{count} replies Last active %{time_ago}
XT
Materiales para la reflexión
%{count} replies Last active %{time_ago}
XT
Propuesta de manifiesto
%{count} replies Last active %{time_ago}
CP
Denuncia de la casta
%{count} replies Last active %{time_ago}
CP
Introducción punto 2
%{count} replies Last active %{time_ago}
CP
Enmienda denuncia de la casta (Daniel)
%{count} replies Last active %{time_ago}
CP
Denuncia de las elecciones plebiscitarias
%{count} replies Last active %{time_ago}
CP
Enmienda de denuncia de la casta (Xavier)
%{count} replies Last active %{time_ago}
CP
Pluralidad de culturas
%{count} replies Last active %{time_ago}
CP
Conclusión punto 3
%{count} replies Last active %{time_ago}
CP
Énfasis de la idea central de Podemos
%{count} replies Last active %{time_ago}
CP
Nueva visión de país
%{count} replies Last active %{time_ago}
CP
Proponer o ocurrírsele
%{count} replies Last active %{time_ago}
CP
Debate en profundidad
%{count} replies Last active %{time_ago}
CP
Importante desafección con el Estado español
%{count} replies Last active %{time_ago}
CP
Introducción punto 4
%{count} replies Last active %{time_ago}
CP
Desarrollo de una democracia deliberativa
%{count} replies Last active %{time_ago}
CP
Aclaración firme a favor del derecho a decidir
%{count} replies Last active %{time_ago}
XT
Guión para el debate y objetivos del grupo
%{count} replies Last active %{time_ago}