Loomio

Temat: PRAWIDŁOWA IMPLEMENTACJA ZAPISÓW KONWENCJI STAMBULSKIEJ. Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

O oskmp Public Seen by 305

W kwestii ochrony ofiar przemocy polskie prawo jest wciąż bardzo ułomne. Polska ustawa o przeciwdziałaniu przemocy nie uwzględnia przemocy ekonomicznej w taki sposób, by można było ją traktować jako osobną formę przemocy i w związku z tym ścigać. Nie mamy też ochrony świadków przemocy, szczególnie dzieci. Nie mamy ochrony przed byłymi partnerami i mężami. O tym wszystkim, czego nam brakuje, mówi Konwencja, dlatego tak ważna jest jej prawidłowa implementacja zapisów konwencji.


Rozwiązanie:Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.


Poniżej możesz:

  • ocenić tę propozycję rozwiązania (odpowiadając na pytanie w ankiecie),

  • skomentować tę propozycję rozwiązania lub zaproponować własne rozwiązanie w tym obszarze(korzystając z opcji "Komentarz").

O

Poll Created Mon 21 Dec 2020 12:25AM

Jak oceniasz tę propozycję rozwiązania? Closed Fri 15 Jan 2021 10:14PM

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 81.1% 43 KH RS KD B IP A BB DU A G P AM A SJ PK K EK WB KK IG
Ani dobrze, ani źle 13.2% 7 KK Z DM RR NS P M
Raczej dobrze 3.8% 2 KW Z
Raczej źle 1.9% 1 AZ
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 O

53 of 54 people have participated (98%)

AZ

Andrzej Zinkiewicz Tue 22 Dec 2020 1:20PM

Raczej źle

Przemoc ekonomiczna jest już uwzględniona.

KK

Kruszek KW Tue 22 Dec 2020 2:14PM

Ani dobrze, ani źle

Rodzina to rodzice i dzieci ( to taki skrót myślowy). Każde z rodziców powinno mieć równe prawa tak do dzieci jak i do współodpowiedzialności za całą rodzinę. Bez względu na płeć, kolor skóry, wyznanie czy inne elementy samookreślenia.

WB

wziątek bogdan Tue 22 Dec 2020 8:30PM

Zdecydowanie dobrze

Przemoc ekonomiczna jest bardzo poważnym problemem dotykajacym zarówno kobiety jak i mężczyzn zapisy o jej zwalczaniu musza siznaleźć w ustawie

Z

Zuzanna Tue 22 Dec 2020 11:58PM

Ani dobrze, ani źle

Musimy zadbać o prawa kobiet i mężczyzn. Jasne, przemoc fizyczna i psychiczna w związkach wg statystyk ma płeć. Jednak pomoc ofiarom trzeba zapewnić powszechnie.

EP

Ewa Piekarska Wed 23 Dec 2020 7:55AM

Zdecydowanie dobrze

Dobre prawo to podstawa.

PK

Paulina Kurowska Wed 23 Dec 2020 12:24PM

Zdecydowanie dobrze

Zdecydowanie większa ochrona ofiary, czyli odwrócenie dzisiejszej sytuacji!

KW

Krzysiek Woronowicz Wed 23 Dec 2020 12:32PM

Raczej dobrze

Nowelizacja ustawy to jednak tylko część rozwiązania. Prowadziłem sprawy o znęcanie się w rodzinie i największym problemem była znieczulica sędziów, świadków, prokuratorów. Mimo istniejących już środków prawnych, niemożliwością było uzyskać zakaz zbliżania się na czas procesu. Sam proces miał cechy wtórnej wiktymizacji ofiary. Niestety uczestnicy wymiaru sprawiedliwości uznają, że przemoc domowa to nie przemoc, tylko sprawy wewnętrzne. W mojej ocenie potrzeba edukacji dla m.in. sędziów.

RR

Robert Rafałowski Wed 23 Dec 2020 7:12PM

Ani dobrze, ani źle

Musimy zadbać o prawa kobiet i mężczyzn.

DM

Dariusz Magiera Wed 23 Dec 2020 9:19PM

Ani dobrze, ani źle

patrz wypowiedzi pana Mateusza i Pana A.Zinkiweicza - pełna zgoda

Load More