Loomio

Likwidacja Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP i powołanie w jej miejsce urzędu centralnego...

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 280

Diagnoza sytuacji: 

  1. Konkordat zawiera zapisy stanowiące uszczerbek dla suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, stawiając Kościół rzymskokatolicki ponad polskim prawem.

  2. Uprzywilejowana pozycja kościoła katolickiego względem innych związków wyznaniowych i organizacji światopoglądowych. 

  3. Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu RP i KEP podejmuje decyzje poza polskim systemem prawnym i ponad głowami obywatelek i obywateli w drodze politycznego handlu.

Proponowane rozwiązania w dłuższym horyzoncie czasowym:

Proponowane rozwiązania zgodne są z konstytucyjną zasady równości wobec prawa:

Likwidacja Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP i powołanie w jej miejsce urzędu centralnego, który jako jedyny uprawniony będzie do prowadzenia spraw dotyczących kościołów i związków wyznaniowych

A

Agata ŚK Mon 8 Mar 2021 7:16AM

Zdecydowanie dobrze

Konieczne rozwiązanie dla wprowadzenia obiektywnej bezstronnej oceny przewinień i roszczeń kościelnych.

K

Karolina Sun 7 Mar 2021 7:07PM

Zdecydowanie dobrze

Tak!

M

Maria Sat 6 Mar 2021 12:00PM

Raczej źle

Proponowałabym raczej zreformowanie tej Komisji (chyba że jest do czegoś obiektywnie potrzebna) i wykreślenie odpowiednich zapisów z Konkordatu (jeśli/dopóki go nie zlikwidujemy). Rozwiązanie zbyt radykalne to dolewanie oliwy do ognia.

SRO

Poll Created Thu 4 Mar 2021 10:03AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Likwidacja Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP i powołanie w jej miejsce urzędu centralnego, który jako jedyny uprawniony będzie do prowadzenia spraw dotyczących kościołów i związków wyznaniowych"? Closed Wed 7 Apr 2021 9:03PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 85.7% 6 JG AL J PM K A
Raczej źle 14.3% 1 M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

7 of 8 people have participated (87%)