Loomio
Wed 24 Feb 2021 8:49PM

Zakaz praktyk konwersyjnych.

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 14

Całkowity zakaz praktyk konwersyjnych oraz ich promowania.

Rozwiązania krótkoterminowe:

● Szkolenia dla lekarzy i psychologów z zakresu aktualnej wiedzy o orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej, finansowane przez samorządy. Osoby szkolące rekomendowane w porozumieniu z organizacjami równościowymi.

Rozwiązania długoterminowe:

● Ustawa zakazująca praktyk konwersyjnych (złożona w 2019 r.) i nowelizacja Ustawy o prawach pacjenta.


Poniżej możesz:

  • ocenić te propozycje rozwiązań (odpowiadając na pytanie w ankietach),

  • skomentować te propozycje rozwiązań lub zaproponować własne rozwiązania w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 8:51PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Szkolenia dla lekarzy i psychologów z zakresu aktualnej wiedzy o orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej, finansowane przez samorządy."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:10PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 80.0% 4 PK M KG M
Raczej dobrze 20.0% 1 KAF
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

5 of 6 people have participated (83%)

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 8:54PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Ustawa zakazująca praktyk konwersyjnych (złożona w 2019 r.) i nowelizacja Ustawy o prawach pacjenta."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:11PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 83.3% 5 KAF PK MS M M
Raczej dobrze 16.7% 1 KG
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

6 of 7 people have participated (85%)

KG

Karolina Grochal Sun 28 Feb 2021 11:04PM

Raczej dobrze

nie jestem przekonana czy zakaz powinien dotyczyć osób pełnoletnich - są wolne do tego żeby sobie szkodzić wedle uznania. Nie dawajmy naszym przeciwnikom argumentu, że zabieramy ludziom możliwość podjęcia decyzji, których nie popieramy. Zakaz takich terapii dla nieletnich jest najważniejszy.