Loomio
Fri 27 Mar 2015 1:30PM

LEVÉL

FZ Ferge Zsuzsa Public Seen by 82

Kedves Mindenki,

Március 22-i, nem nagyon sikeres plenáris ülésünkön nem volt idő megvitatni, hogy a plenáris ülésekkel mi legyen. Csupán egy ügyetlen bejelentés hangzott el. Ez az én hibám. Nem tettem világossá, hogy a "plenáris" formáció logikailag nem fér el a tervezett Hálózati egységek közé. (Minek lenne a plenárisa?)

A plenárisok helyett a Feljegyzés (most is csatolva) Fórumok összehívását javasolja, ha élőszóban kell beszélni valamiről.

Tehát van plenáris, csak (a majdan elfogadandó szervezetbe jobban illeszkedő) más néven.
A legközelebbi fórumot akkor kellene tartanunk, amikor az Egyesületről már tudunk valahogy beszélni, és a DEKA jövőjéről szóló vita tart valahol. Ez szerintem egy jó hónap.

A DEKA jövője vita eddig a loomion meglehetősen zavarosan folyt, sok, a témához egyáltalán nem tartozó kerülővel, ugyanakkor sok haszonnal. Abból lett a március 22-i feljegyzés, újabb kérdésekkel.

Elfogadtam a többektől érkező moderálási javaslatot. Megkértem B. Molnár Bélát (Hívatlanul), hogy vegye át e téma moderálását. Minthogy új javaslat született a loomio korábbi vitái alapján, meg lehet indítani a 3. kört.

Remélem, hogy a legközelebbi (vagy első) Fórumon az eddigieknél jobban sikerül tisztázni ezt-azt.

Üdvözlettel: Ferge Zsuzsa

FZ

Ferge Zsuzsa Fri 27 Mar 2015 1:34PM

Ime a hivatkozott Feljegyzés

DPI

dr Polgár Iván Sat 28 Mar 2015 8:01PM

Kérek útmutatást, hogy itt a loomion hogyan tudok egyes műhelyekhez kapcsolódni, a munkában részt venni. A környezetvédelem országos irányításában részt vevő okl. vegyész vagyok, e témában írtam egyetemi doktori dolgozatom. Szoros a kapcsolatom az innovációval, mivel 1984-2010 iparjogvédelmi tevékenységet végeztem, mint Európai Szabadalmi Ügyvivő.

FZ

Ferge Zsuzsa Sat 28 Mar 2015 8:28PM

Kedves Polgár Iván, a loomion felsorolt nagy témák közül a 7.A gazdaság talpraállítása. A cél mindig az, hogy a jelen problémáiból kiindulva javaslatok szülessenek jobb megoldásokra. Ha gondolja, indítson a 7. kérdésen belül egy altémát a környezetvédelmi ügyekről. Ebben a Gépház nyújt segítséget, ha kell.

DU

[deactivated account] Mon 30 Mar 2015 4:40PM

  1. Az "újra_demokratizálás" kifejezést zavaros fogalomnak tartom különösen akkor, amikor egy országra vonatkozik mivel feltételezi, hogy ez az entitás demokratikus lett volt valaha is. Különbséget tennék az alkotmányos intézmények és a társadalom között. Míg az új/régi alkotmány valóban demokratikus intézmények keretét szabta meg, tehát _eo ipso demokratikus volt, a társadalom esetében csak annak deficitjéről beszélhetünk, hiszen ha az is demokratikus lett volna a DEKA elveszítené létjogosultságát. (lásd http://www.parameter.sk/blog/pogatsa-zoltan/2013/12/29/rendszervaltas-tarsadalom-nelkul)
  2. Jelentősebb helyet szentelnék a részvételi demokrácia fogalmának, de mindenek előtt gyakorlatának ill. módszerként történő alkalmazásának, hiszen a deficit csökkentésének ez lenne a királyi útja. Természetesen nem a képviseleti demokrácia alternatívájaként, ellenkezőleg, annak szerves tartozéka- gerinceként. Már azért is, mivel társadalmi praxisa gyakorlatilag ismeretlen, történelmünk sajátosságai okán. Gyakorlata azonban, főleg a helyi közösségek tanulási folyamatában elengedhetetlen, így a monitorozás elsődleges céljaként fogalmazható meg.
  3. Nem tudom a KARD márka név, mint az egyesület hivatalos nevének rövidítése, bejegyzés alatt van-e? Számomra egy muzulmán fundamentalista mozgalom szimbólumát eleveníti fel, de biztosan nem egy dialógusra támaszkodó demokratikus kerekasztal hálózat egyesületének nevét. Hiszen manapság a rövidítés a használatos egy szervezet imidzsének meghatározásában.
  4. Mivel a KARD meghatározó szerepet vállalna a hálózat életében, belső szabályai, képviseleti funkciója stb. megérne egy komolyan előkészített (írásos dokumentációval ellátott) misét, ill. "plenáris" vitát.
MG

Mándy Gábor Wed 22 Apr 2015 7:42AM

A plenáris ülések fenntartása szervezetileg problematikus lehet, mégis javaslom, hogy ne hagyjuk abba a rendszeres találkozókat, kötetlenebb fórumok formájában. Nem kellene mindedn pontról határozatokat hozni, de meg kellene hallgatnunk egymás véleményét az aktuális kérdésekről. Aztán ha minden helyi csoport megalakul (beleértve a budapestit is), akkor azokon belül is folytathatjuk a diskurzust. De egy-egy országos összejövetelt akkor is tarthatnánk. Mondjuk, a Vérmezőn. :-)

FS

Ferge Sándor Wed 22 Apr 2015 8:22AM

A "plenáris ülések megtartása" csak addig problematikus szerintem, ameddig "a plenáris" "A DEKA"-val azonosítja magát. Akkor is problémás lehet, ha "DEKA-Budapesti csoport" szeretne lenni a plenáris. Még Bp. is túl nagy és (remélhetőleg) sokkal több potenciális DEKA-tag él Bp-en, mint akik "konformak" egy olyan szervezeti rendszerrel, amelyben "a plenárisnak" Budapest-szintű legitimitása van. "Rendszeres találkozók, kötetlenebb fórumok" személyes megjelenéssel fontosak lehetnek sokak számára , ők lehetnének a "DEKA-Budapesti-plenáris csoport".

D

Depo 2011 Wed 22 Apr 2015 9:38AM

A DEKA-ság – ha van ilyen – a körök, személyes kapcsolatok, plenárisok formái között felvethet legitimációs, vagy primátus kérdéseket. Ha ezeket „eldönteni” akarnánk, akkor kéne egy szentesítő „főpecsét”, vagy „bűvös ráolvasás” és még akkor is kérdés lenne ki, milyen felhatalmazással pecsétel, olvas rá.
Szerintem a DEKA-ság a hálózat személyes és online kapcsolatai mentén alakulhat ki. Ehhez pedig a mindenféle csoportok „eredményeinek” bemutatása, tapasztalatok kicserélése, együttműködések kialakítása az út. Ezen az úton pedig minden „kis kör” a maga legitimitását megszerezve látni fogja egy alakuló hálózatban, mint válik értelmezhetetlenné bármiféle prioritás, értelmetlenné mindenféle „főpecsét”.
Lehet gondolati bakugrás: Online szakmai vitáinkban gyakran fölmerül, ki, mihez, mennyire ért, kik a szakértők. Mintha ezek a viták „Ki mit tud?”, vagy X-Faktor vetélkedők, tehetségkutatók lennének. Azt remélem, jól látom, lassan de kialakul, az számít ki, mit mond. (Tartalom, hangvétel, egymásra figyelés.)

FS

Ferge Sándor Wed 22 Apr 2015 10:48AM

ehhez hozzá lehetne tenni: hogy a közös értékrend, és a közös akarat, valamiféle közös cél érdekében (ha a részvételi demokrácia elfogadtatása, elterjesztése, felkészítés a gyakorlására ennek tekinthető) - mert egyébként beszélgetőkör, gittegylet

D

Depo 2011 Wed 22 Apr 2015 11:01AM

... Bár ezt a DEKA-ság evidenciájának tekintettem, de valóban, hozzáfűzhető azzal, ez nem alapfeltétel, nem is feltétlenül első lépés.

  • Az „út” azonban talán nem evidencia, ahogy a DEKA Alapértékei sem.
  • Itt bizony az a kérdés saját Műhely tapasztalataink, és kapacitásaink (tágan értve), elegendőek-e ajánlásokat írni, megvitatni, közreadni „kis körök” létrejöttéhez és az Alapértékek megvitatásához?
  • Meg talán az is a kérdés erre a gondolatra kell-e „Főpecsét”? Vagy csak úgy „megtörténjük”?
DPI

dr Polgár Iván Sat 23 May 2015 11:06AM

Az a lényeg, hogy haladjunk, ne dekázzunk,
inkább DEKA-sítsunk.

KP

Kristóf Péter Sun 24 May 2015 11:26AM

Ha jól értettem a DEKA alapgondolata az volt, hogy mindenkit ültessünk le egy asztalhoz, és találjuk ki együtt, hogyan jöjjünk ki ebből a negatív spirálból. Ha így van, akkor ebből mi valósult meg, avagy mennyivel kerültünk közelebb ennek a megvalósításához?