Loomio

Powołanie komisji ds. zbadania działalności Komisji Majątkowej...

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 341

Diagnoza sytuacji:

  1. Rażąca nieprzejrzystość finansów

  2. Malwersacje

  3. Łapówkarstwo polityczne 

  4. Uznaniowość opłat za śluby, chrzty, pogrzeby

  5. Nieopodatkowana taca 

  6. Wymuszana kolęda 

  7. Brak jednolitego, centralnego rejestru kościelnych osób prawnych – nie ma jednego kościoła, są tysiące podmiotów, co ułatwia kościołowi unikanie odpowiedzi na pytanie o wielkość i strukturę przychodów

  8. Kościół rzymskokatolicki to największy prywatny posiadacz ziemski w Polsce; jest uprzywilejowany przy nabywaniu ziemi, choć nie uprawia roli; za to poddzierżawia ziemię rolnikom, czerpiąc z tego korzyści; 

  9. Krk w zakresie swojej działalności statutowej jest prawie całkowicie zwolniony z podatku dochodowego, cieszy się przywilejami finansowymi niespotykanymi w przypadku żadnych innych podmiotów będących uczestnikami obrotu gospodarczego, jak choćby zwolnienie z obowiązku prowadzenia rachunkowości, czy sprawozdawczości

  10. Ubezpieczenia społeczne kleru są opłacane z budżetu państwa

Proponowane rozwiązania w dłuższym horyzoncie czasowym:

Powołanie komisji ds. zbadania działalności Komisji Majątkowej i doprowadzenie do zwrotu mienia państwowego przyznanego kościołowi bezzasadnie, jako zastępcze

R

Rafal Sat 27 Mar 2021 7:42PM

KK zyskał majątek z wyzysku chłopów zmuszanych do dziesięciny na rzecz KK
Komisja majątkowa nad ta sprawą się nie pochyliła.

W 1939 roku straciliśmy niepodległość i wszystkie majątki zostały zagrabione.
Odzyskaliśmy swoja państwowość ofiarą krwi żołnierzy sił sprzymierzonych w tym Wojsk Polskich.

Po wojnie cieszący się poparciem społecznym KK przejął istniejące kościoły i plebanie to było OK.
To że PRL nie zgodził się na przejęcie posiadłości ziemskich przez KK też było OK.

Przejęte przez państwo ziemie były zadośćuczynieniem za dziesięciny i za wysiłek wojenny polskich żołnierzy, który był podstawą i odzyskania niepodległości i przekazania kościołów.
Komisja majątkowa nad ta sprawą się nie pochyliła.

Jest prawo własności, ale jest też prawo zapłaty za bezumowne korzyści - to o wysiłku wojennym,
oraz zwrot bezprawnie uzyskanych korzyści - to o dziesięcinie.

Podsumowując: żadne wyrównanie krzywd po 1999 roku się KK nie należało.

M

Maria Sat 6 Mar 2021 12:46PM

To pokaże chyba najdobitniej, że duchowni nie stoją ponad prawem. Oby się tylko udało...

JM

Joanna Matuszewska Thu 11 Mar 2021 12:09PM

Zdecydowanie dobrze

Warto wiedziec co nam ukradziono. Do tego rejestr wszystkich nieruchomosci przekazanych przez gminy za symboliczną złotowkę. Jakim to prawem okradają nas samorzadowcy?

SRO

Poll Created Thu 4 Mar 2021 9:21AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Powołanie komisji ds. zbadania działalności Komisji Majątkowej..."? Closed Wed 7 Apr 2021 9:02PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 17 TK MS R JG DU K AL JM J PM P M LD D BS A P
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

17 of 18 people have participated (94%)