Loomio
Wed 24 Feb 2021 9:21PM

Prawa pacjenta prawami osób LGBT+!

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 18

Dyskryminacja w obszarze ochrony zdrowia, w tym dyskryminacja ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową i cechy płciowe, stanowi naruszenie praw pacjenta. Chcemy, by było możliwe dochodzenie zadośćuczynienia na powyższej podstawie, niezależnie od możliwości skorzystania z innych środków ochrony prawnej.

Rozwiązania krótkoterminowe:

  • Szkolenia dla lekarzy i psychologów finansowane przez samorządy z zakresu specyfiki pracy z pacjentem LGBT+.

  • Organizowanie cyklicznych konferencji naukowych z udziałem lekarzy na temat specyfiki pracy z pacjentem LGBT+, w tym w szczególności specjalistów prowadzących osoby transpłciowe i niebinarne na temat bezpiecznej hormonoterapii.

  • Działania informacyjne skierowane do osób korzystających z usług medycznych i personelu medycznego o prawach pacjenta LGBT+

  • Regularne dyżury lekarskie i psychologiczne na zasadzie poradnictwa skierowanego dla osób LGBT+ (wymagamy przestrzegania międzynarodowych standardów opieki nad osobami LGBT+, w tym nad osobiami transpłciowymi i niebinarnymi).

Wszystkie te zadania stanowią obowiązek NFZ, w obecnej sytuacji mogą być zadaniem placówek medycznych, samorządów lekarskich i samorządu lokalnego a także działaniami zleconymi dla organizacji pozarządowych.

Rozwiązania długoterminowe:

  • Nowelizacja Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  • Likwidacja klauzuli sumienia.

  • Zmiany w Kodeksie etyki lekarskiej zabezpieczające osoby LGBT+ przed ingerencją ich bliskich, w tym zwłaszcza członków rodziny tak jak ich określa prawo, w decyzje o poddaniu się leczeniu i jego przebiegu (art. 19 Kodeksu etyki lekarskiej).

  • Zmiana wytycznych kształcenia na kierunkach medycznych i psychologicznych (Ministerstwo Edukacji przy konsultacji specjalistów).


Poniżej możesz:

  • ocenić te propozycje rozwiązań (odpowiadając na pytanie w ankietach),

  • skomentować te propozycje rozwiązań lub zaproponować własne rozwiązania w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 9:22PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Szkolenia dla lekarzy i psychologów finansowane przez samorządy z zakresu specyfiki pracy z pacjentem LGBT+."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:05PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 75.0% 3 PK KG M
Raczej dobrze 25.0% 1 M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

4 of 5 people have voted (80%)

M

Maria Wed 17 Mar 2021 1:30PM

Raczej dobrze

"Specyfikę pracy z pacjentem LGBT" zamieniłabym na "specyfikę pracy z pacjentem transpłciowym, binarnym, niebinarnym". Bo skrót LGBT dotyczy także orientacji seksualnych, a podejrzewam, że one nie mają wpływu na "specyfikę pracy". Zresztą LGBT to skrót dotyczący różnych osób, jedna osoba nie może "być LGBT".

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 9:24PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Organizowanie cyklicznych konferencji naukowych z udziałem lekarzy na temat specyfiki pracy z pacjentem LGBT+"? Closed Fri 26 Mar 2021 10:12PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 75.0% 3 PK M M
Raczej dobrze 25.0% 1 KG
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

4 of 5 people have voted (80%)

M

Maria Wed 17 Mar 2021 2:04PM

Zdecydowanie dobrze

Konferencje, edukowanie uświadamianie - to moim zdaniem zawsze powinien być pierwszy krok, jeśli chcemy coś zmienić.

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 9:25PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Działania informacyjne skierowane do osób korzystających z usług medycznych i personelu medycznego o prawach pacjenta LGBT+"? Closed Fri 26 Mar 2021 10:13PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 75.0% 3 PK KG M
Raczej dobrze 25.0% 1 M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

4 of 5 people have voted (80%)

M

Maria Wed 17 Mar 2021 2:02PM

Raczej dobrze

Ja bym jedynie mówiła zamiast o "pacjencie LGBT+" o osobie nieheteroseksualnej, niebinarnej lub transpłciowej. Jedna osoba nie może "być LGBT+", ten skrót dotyczy różnych osób.

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 9:26PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Regularne dyżury lekarskie i psychologiczne na zasadzie poradnictwa skierowanego dla osób LGBT+..."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:12PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 3 PK KG M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

3 of 4 people have voted (75%)

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 9:28PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Nowelizacja Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta"? Closed Fri 26 Mar 2021 10:13PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 3 PK KG M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

3 of 4 people have voted (75%)

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 9:29PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Likwidacja klauzuli sumienia."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:11PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 3 PK KG M
Zdecydowanie żle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

3 of 4 people have voted (75%)

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 9:30PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Zmiany w Kodeksie etyki lekarskiej zabezpieczające osoby LGBT+ przed ingerencją ich bliskich..."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:06PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 66.7% 2 PK KG
Ani dobrze, ani źle 33.3% 1 M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

3 of 4 people have voted (75%)

M

Maria Wed 17 Mar 2021 2:00PM

Ani dobrze, ani źle

Nie jest dla mnie jasne, o co chodzi, więc nie mogę głosować ani za, ani przeciw.

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 10:21AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Zmiana wytycznych kształcenia na kierunkach medycznych i psychologicznych (Ministerstwo Edukacji przy konsultacji specjalistów)."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:19PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 3 PK M KG
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

3 of 4 people have voted (75%)

M

Maria Thu 19 Aug 2021 10:21AM

Gdyby głosowanie jeszcze trwało - Likwidacja klauzuli sumienia: Zdecydowanie dobrze. Zmiany w kodeksie etyki lekarskiej: Raczej dobrze (dlatego, że to sformułowanie niestety pozostaje za bardzo ogólnikowe, nie jest jasne, co się za tym kryje).