Loomio
Fri 6 Feb 2015 9:32AM

DEKA és DEKA-Open - 1.

FZ Ferge Zsuzsa Public Seen by 184

Lassan 2 hete elindult itt valami (egy csoport? egy közösség? egy fórum?), ami lassan fejlődik is (talán) s érthető módon keresi is a helyét, szerepét a DEKA-ban. (Több téma is foglalkozik ezzel.) A DEKA Kezdeményezők nevében 3 Javaslattal állnék elő, amelyeknek a célja az, hogy az itt folyó munkának az egyik lehetséges célját adja. A 3 javaslat egymástól független (egymástól függetlenül is elfogadható vagy elutasítható), de együttesen nem csak keretet adnak a működésnek, hanem lehetővé teszik azt, hogy a DEKA szerves részévé tegyék a DEKA-Opent.

FZ

Ferge Zsuzsa Fri 6 Feb 2015 9:41AM

Tudom, hogy a következő 3 javaslat sem ad választ minden nyitott kérdésre. Feltételezi, hogy a DEKA-Open közössége továbbra is demokratikusan, oldottan és nyitottan, de valamennyire szervezetten működjön. Reméljük, hogy a minimális szervezettség a tagok ön- és közös akaratából közös tanulással megvalósul, nem fognak külső kényszereket, szigorú szabályokat igényelni. nélkül. De az eredményes és sikeres DEKA-Open nem fedi le a DEKA egészét. . Sok olyan honfitársunk van akinek nincs lehetősége vagy képessége, hogy az online világhoz kapcsolódjon, esetleg félelmei és fenntartásai vannak vele kapcsolatban. Meg kell találnunk annak a lehetőségét is, hogy ők is a DEKA "részesei" legyenek. A 3 javaslat együtt megépíti a DEKA és DEKA-Open közötti hidakat.

HGG

Horvath G György Fri 6 Feb 2015 2:41PM

Definiálni kellene, hogy kik a közösség tagjai. (Egy alcsoport vezetője hívott meg, így úgy érzem, "legitimációm" szerint abban az alcsoportban lehetnék aktív - viszont technikailag lehetőségem van pl. ide is beleszólnom, s szavazatom u-annyit ér, mint azoké, akik egy szervezetet képviselnek, vagy azoké, akik témájuk elismert szakemberei, s úgy kaptak meghívást a DEKA-ba.)

GP

György Peng Fri 6 Feb 2015 2:46PM

@horvathggyorgy ha jól értelmezem, a DEKA-OPEN nem meghívásos közösség, ide bárki csatlakozhat. És ez így van jól.

LG

Lányi Gábor Fri 6 Feb 2015 2:51PM

Nagyon veszélyesnek tartom, ha beleveszünk a hierarchiával és szervezettel kapcsolatos vitákba.
Különösen, ha azt olyan felületen tesszük, amit szeretnénk nyílt, társadalmi párbeszédre alkalmas fórumként megnyitni.
Egyelőre van négy kezdeményező, egy innen-onnan érkezett, bizonytalan, de már szavazati jogot gyakorló - bővülő - résztvevői kör, valamint a "zöld kockák" és a munkacsoportokba önként bejelentkezettek.
A munkára, teljesítményre és egymás megismerésére figyelve kellene még hagyni némi időt ahhoz, hogy a DEKA számára leginkább megfelelő szervezeti és működési témákban döntsünk.
A DEKA-Open gondolata nekem tetszik, de nagyon ki kell érlelni a módját, mert remeknek látszik a közvetlen demokrácia gyakorlására, de a döntéseket valakiknek érvényesíteniük kell.
Ezért javasoltam a 2. összejövetelen, hogy legyenek (akár ideiglenes) ügyvivőink, legyünk politikai mozgalom (de semmiképpen ne legyünk egyesület vagy szövetség, mert az ua. a civil tv. szerint, és semmi pillanat alatt tehetnek bennünket működésképtelenné), viszont kezdjük el a hálózati szerveződést (pl. helyi DEKA csoportokkal).

FZ

Ferge Zsuzsa Fri 6 Feb 2015 4:38PM

Kedves @depo2011 , a 3 javaslat elfogadására nekem, nekünk, a Kezdeményezőknek van szüksége. A DEKA-Open ettől a 3 javaslattól függetlenül, úgy működhet, ahogy neki tetszik, ahogyan a tagjai szeretnék (akarják). A DEKA egésze számára (ami ugyebár nem azonos a DEKA-Opennel) az a jó, ha minél több közösség támogatja, és a közösségek minél több embert érnek el. Kérem szövegszerű javaslatát. Át kell-e fogalmazni a Javaslat szövegét, s ha igen hogyan? Annak érdekében, hogy a DEKA-Open döntései - amelyek a DEKA egészére kötelezőek lesznek - megosztott jogosítvánnyal működjenek. A DEKA nem mondhat semmi olyat, amit a DEKA-Open nem fogadott el (ez eddig mindenkinek tetszett), de a DEKA-Open ne hozhasson olyan döntést a DEKA-ra érvényesen, amelyet a DEKA nem szeretne. Ezt biztosítaná az a konstrukció, amit ez a Javaslat tartalmaz. DEKA Kezdeményezők (közvetítéssel) Javaslatot adnak, DEKA-Open dönt róla.

AK

Andrea Katona Fri 6 Feb 2015 10:27PM

@Lányi Gábor
A DEKA-OPEN-ben minden tag döntéshozó a jelenlegi elképzelések szerint (hiszen szavaz). Sajnos minden közösség létrehozásánál fennáll az a veszély, hogy olyan tagok is beszivárognak, akiknek a céljai ellentétesek a csoportéval. Az ő szavazatuk azonban csak egy a sok közül. Ha több az olyan ember, aki valóban a DEKA céljai mellett van, akkor egy ilyen ember nem kerülhet döntéshozói pozícióba.

D

Depo 2011 Fri 6 Feb 2015 11:00PM

2015-02-06 23:35 Open 1. másolatban Open 2.

Priviben akartam @zsuzsaferge nyilvános felkérésére válaszolni, de most úgy látom jobb ha CSATOLOM.

AK

Andrea Katona Fri 6 Feb 2015 11:06PM

@depo2011 , ugorj neki! :-)

FZ

Ferge Zsuzsa Sat 7 Feb 2015 12:39AM

kedves @depo2011 , és @Claymanus a helyzet a következő:
mindketten szeretnének egy olyan közösséghez tartozni, amelyiknek az egyetértő döntése nélkül, a DEKA nem mondhat, nem tehet semmit. (3. kérdés)
Ezt egyoldalúan szeretnék követelni, vagy elfogadják azt, hogy ennek a közösségnek a döntései a DEKA-val közösen szülessenek úgy, hogy egyik fél jogosítványai se legyenek erősebbek a másiknál? Ez a kérdés erről szól. A DEKA nem dönthet a közösség helyett, a közösség nélkül vagy a közösség ellenében, ha a közösség döntése csak a DEKA javaslatára születhet, de a közösség támogató döntése nélkül a DEKA javaslata érvénytelen? S ennél még tovább menve a javaslat azt is tartalmazza, hogy a DEKA javaslatát a közösségben lefolytatott vita eredményeit figyelembe véve, a témafelelősök "szállítják" a DEKA-nak.
A kérés arra vonatkozott, hogy ezt bármelyikőjük meg tudja-e jobban , érthetőbben fogalmazni, annak érdekében hogy azt mindenki megértse és senki ne értse félre.
Azzal nem leszünk kisegítve, hogy azok, akik a nem- vagy félreértik a kérdést, negatív véleményt mondanak, vagy nem mernek dönteni.
(Ha ez a magyarázat sem érthető, akkor még egy tanpéldával tudom esetleg érthetőbbé tenni. Hogyan tudja 2 rabló a megszerzett megmérhetetlen és megszámolhatatlan zsákmányt "igazságosan" elosztani, azaz úgy, hogy mindketten elégedettek legyenek az eredménnyel? Az egyik elfelezi a zsákmányt és a másik választ.)

D

Depo 2011 Sat 7 Feb 2015 3:31AM

2015-02-07 03:00
Kedves @zsuzsaferge I
Dolgozom, jelentkezem amint jutottam valamire

Load More