Loomio
Wed 24 Feb 2021 8:27PM

Łatwiejsze procedury zmiany imienia i nazwiska bez prawnego uzgodnienia płci.

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 11

Chcemy przyjaznego państwa i przyjaznych urzędów. Zmiana imienia i nazwiska powinna być prostą, bezproblemową procedurą, bez długich wyjaśnień, bez podejrzliwości, bez szukania “dlaczego nie wolno”, bez “widzimisię” urzędników, bez wyroku prawnego uzgodnienia płci.

Rozwiązania krótkoterminowe:

  • Korzystanie przez wszystkie Urzędy Stanu Cywilnego z możliwości prawnych ułatwiających zmianę imienia i nazwiska bez przechodzenia przez drogę sądową.

  • Obowiązkowe, organizowane przez samorządy szkolenia dla osób pracujących w urzędach stanu cywilnego.

  • Udostępnianie przez samorządy materiałów edukacyjnych osobom pracujących w urzędach i składającym wnioski o zmianę danych.

Rozwiązania długoterminowe:

  • Nowelizacja Ustawy o zmianie imienia i nazwiska — uszczegółowienie w art. 4, że zmiana imienia lub nazwiska może zajść z powodu używania odmiennego imienia lub nazwiska na co dzień, tak, aby zapis ten jasno odnosił się m.in. do sytuacji osób transpłciowych.

  • Usunięcie odpłatności (opłaty skarbowej) przy składaniu wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.


Poniżej możesz:

  • ocenić te propozycje rozwiązań (odpowiadając na pytanie w ankietach),

  • skomentować te propozycje rozwiązań lub zaproponować własne rozwiązania w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 8:28PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Korzystanie przez wszystkie Urzędy Stanu Cywilnego z możliwości prawnych ułatwiających zmianę imienia i nazwiska bez przechodzenia przez drogę sądową."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:09PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 2 PK M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

2 of 3 people have participated (66%)

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 8:32PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Obowiązkowe, organizowane przez samorządy szkolenia dla osób pracujących w urzędach stanu cywilnego."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:08PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 1 PK
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

1 of 2 people have participated (50%)

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 8:33PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Udostępnianie przez samorządy materiałów edukacyjnych osobom pracujących w urzędach i składającym wnioski o zmianę danych."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:09PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 2 PK M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

2 of 3 people have participated (66%)

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 8:34PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Nowelizacja Ustawy o zmianie imienia i nazwiska..."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:05PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 2 PK M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

2 of 3 people have participated (66%)

SRO

Poll Created Wed 24 Feb 2021 8:35PM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Usunięcie odpłatności (opłaty skarbowej) przy składaniu wniosku o zmianę imienia lub nazwiska."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:09PM

Results

Results Option % of points Voters
Raczej dobrze 50.0% 1 PK
Zdecydowanie dobrze 50.0% 1 M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

2 of 3 people have participated (66%)