Loomio
Wed 24 Feb 2021 10:04PM

Edukacja antydyskryminacyjna i antyprzemocowa dla osób pełniących funkcje publiczne.

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 14

Rozwiązania krótkoterminowe:

● Prowadzenie dobrowolnych kursów doszkalających z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej i przeciwdziałania przemocy motywowanej nienawiścią dla policji, straży miejskiej, pracowników wymiaru sprawiedliwości itp. Zadanie to spoczywa na Pełnomocniku ds. ochrony praw człowieka w Policji oraz osobach na analogicznych stanowiskach

Rozwiązania długoterminowe:

● Obowiązkowe przeszkolenie antyprzemocowe i antydyskryminacyjne dla funkcjonariuszy publicznych.


Poniżej możesz:

  • ocenić te propozycje rozwiązań (odpowiadając na pytanie w ankietach),

  • skomentować te propozycje rozwiązań lub zaproponować własne rozwiązania w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 9:37AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Prowadzenie dobrowolnych kursów doszkalających z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej i przeciwdziałania przemocy motywowanej nienawiścią dla policji, straży miejskiej, pracowników wymiaru sprawiedliwości itp. "? Closed Fri 26 Mar 2021 10:18PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 60.0% 3 MS M
Raczej dobrze 40.0% 2 PK M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

4 of 5 people have participated (80%)

M

Maria Wed 10 Mar 2021 1:19PM

Raczej dobrze

Moim zdaniem prowadzenie kursów i uczestniczenie w nich powinno być obowiązkowe, a nie dobrowolne.

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 9:38AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Obowiązkowe przeszkolenie antyprzemocowe i antydyskryminacyjne dla funkcjonariuszy publicznych."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:19PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 6 M PK MS M M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

5 of 6 people have participated (83%)

M

Maria Wed 10 Mar 2021 1:17PM

Ta antyprzemocowa przyda się bardzo również po to, by nie dochodziło już do przemocy podczas demonstracji.