Loomio

Nałożenie na wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych obowiązku monitorowania, czy apteki przestrzegają prawa...

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 288

Diagnoza sytuacji:

  1. Klauzula sumienia ogranicza dostęp do świadczeń medycznych: 

  • zabiegów przerywania ciąży

  • badań prenatalnych

  • środków antykoncepcyjnych (recepty i dostępność)

  1. Kapelani zajmują etaty należne psychologom

Proponowane rozwiązania w dłuższym horyzoncie czasowym:

Nałożenie na wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych obowiązku monitorowania, czy apteki przestrzegają prawa i dostęp do antykoncepcji nie podlega nielegalnym ograniczeniom

G

Gabriela Tue 9 Mar 2021 6:21AM

Zdecydowanie dobrze

zgadzam się - nie może być tak by w aptece nie można było zakupić potrzebnych farmaceutyków

M

Maria Sat 6 Mar 2021 12:27PM

Zdecydowanie dobrze

Bardzo dobrze. Dodałabym wysokie kary finansowe w razie niespełniania tego obowiązku.

SRO

Poll Created Thu 4 Mar 2021 9:43AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Nałożenie na wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych obowiązku monitorowania, czy apteki przestrzegają prawa i dostęp do antykoncepcji nie podlega nielegalnym ograniczeniom"? Closed Wed 7 Apr 2021 9:03PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 8 R JG G AL PM P M BS
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

8 of 9 people have participated (88%)