Loomio

Jawność przepływów finansowych państwo-kościół

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 326

Diagnoza sytuacji:

 1. Rażąca nieprzejrzystość finansów

 2. Malwersacje

 3. Łapówkarstwo polityczne 

 4. Uznaniowość opłat za śluby, chrzty, pogrzeby

 5. Nieopodatkowana taca 

 6. Wymuszana kolęda 

 7. Brak jednolitego, centralnego rejestru kościelnych osób prawnych – nie ma jednego kościoła, są tysiące podmiotów, co ułatwia kościołowi unikanie odpowiedzi na pytanie o wielkość i strukturę przychodów

 8. Kościół rzymskokatolicki to największy prywatny posiadacz ziemski w Polsce; jest uprzywilejowany przy nabywaniu ziemi, choć nie uprawia roli; za to poddzierżawia ziemię rolnikom, czerpiąc z tego korzyści; 

 9. Krk w zakresie swojej działalności statutowej jest prawie całkowicie zwolniony z podatku dochodowego, cieszy się przywilejami finansowymi niespotykanymi w przypadku żadnych innych podmiotów będących uczestnikami obrotu gospodarczego, jak choćby zwolnienie z obowiązku prowadzenia rachunkowości, czy sprawozdawczości

 10. Ubezpieczenia społeczne kleru są opłacane z budżetu państwa

Proponowane rozwiązanie w dłuższym horyzoncie czasowym:Jawność przepływów finansowych państwo-kościół: 

 • utworzenie jednolitego, centralnego, dostępnego publicznie rejestru kościelnych osób prawnych

 • wprowadzenie ustawowego obowiązku informowania Krajowej Administracji Skarbowej przez państwowe jednostki organizacyjne o wszelkich przysporzeniach na rzecz kościelnych osób prawnych

 • wprowadzenie ustawowego obowiązku informowania organów skarbowych przez kościelne osoby prawne o wszelkich uzyskanych przychodach

 • ewidencja majątku wspólnot wyznaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc o wartości historycznej 

 • akcja ujawniania majątku i biznesów kościoła – rozpoczęta i w toku

DM

Dariusz Michniak Wed 7 Apr 2021 7:28AM

Ani dobrze, ani źle

Jakich przepływów? Od ściągania podatków jest US. Brak finansowania, brak przepływów.

Z

zbyszek3925 Sun 4 Apr 2021 8:05AM

Zdecydowanie dobrze

Wszystkie fundacje, korporacje...... powinne być pod kontrolą odpowiednich służb i społeczną

MW

Maciej Wilkoszewski Sun 4 Apr 2021 7:22AM

Zdecydowanie dobrze

Oczywista oczywistość, Wypaczona praktyka.

G

Gabriela Tue 9 Mar 2021 6:23AM

Zdecydowanie dobrze

teraz jest to nie możliwe, ale gdyby tak potraktować kościół jak każdą spółkę?

SRO

Poll Created Thu 4 Mar 2021 9:09AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Jawność przepływów finansowych państwo-kościół"? Closed Wed 7 Apr 2021 9:02PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 93.3% 14 A R JG MW G AL JM PM P M BS A Z P
Ani dobrze, ani źle 6.7% 1 DM
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

15 of 16 people have participated (93%)