Loomio
Thu 26 Feb 2015 12:09PM

MIT KÍVÁN A DEMOKRATIKUS KEREKASZTAL - kiáltvány

FZ Ferge Zsuzsa Public Seen by 213

MIT K ÍVÁN A DEMOKRATIKUS KEREKASZTAL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG POLGÁRAINAK

A DEKA 2015. március 15-i kiáltványa

1. Alkotmányos demokráciát! Köztársaságot!

 • Az alkotmányos rend, a jogállamiság, a jogbiztonság helyreállítását!

2. Méltóságot mindenkinek!

 • Minden nyílt vagy burkolt diszkrimináció megszüntetését!
 • A roma emberek megalázásának és kirekesztettségének megszüntetését!

3. Emberhez méltó megélhetést mindenkinek!

 • Társadalmi alapjövedelmet, az alapvető szükségletek kielégítéséhez elégséges jövedelem biztosítását!
 • Biztonságos lakhatást!

4. Alapvető szabadságjogokat mindenkinek!

 • A közt szolgáló, független médiát!
 • Az életforma választás szabadságát!

5. Átlátható, korrupciómentes közéletet!

 • A közügyek teljes nyilvánosságát!
 • Választóknak a szabad választásra egyenlő esélyt adó, torzítatlan  választási rendszert!

6. A tulajdon és a tisztességes verseny védelmét!

 • Egyéni és közösségi vállalkozási szabadságot!

7. Az oktatás és alkotás szabadságát és függetlenségét!

 • Tanszabadságot, az iskola és oktatás autonómiáját!
 • A kultúra, a művészet, a tudomány és a civil szervezetek szabad és független működését!

8. Az egyenlőtlenségek csökkentését, igazságosságot!

 • Általános és arányos közteherviselést, progresszív adót!
 • A sérülékeny társadalmi csoportok, a szegények és kirekesztettek védelmét!

9. Egyenlő esélyű jövőt a gyerekeknek!

 • Esélyt adó kisgyermekkori szolgáltatásokat!
 • Szegregációmentes, minden gyerek számára elérhető jó minőségű alapképzést, ingyenes középiskolát, a kor követelményeinek megfelelő szakképzési és felsőoktatási rendszert!

10. Tisztességes színvonalú egészségügyi ellátást mindenkinek!

 • A közösségi (közfinanszírozású) egészségügyben megfelelő minőségű és hozzáférésű ellátást mindenkinek!

11. Fenntartható fejlődést a jelen és jövő generációkért!

 • Természeti és kulturális értékeink, környezetünk védelmét, a természet- és környezetkímélő megoldások támogatását!

12. Összetartó és befogadó Magyarországot!

 • A kirekesztés minden - társadalmi, etnikai, gazdasági, vallási, világnézeti,  – formájának elutasítását!
 • Az európai integráció melletti elköteleződést!
 • Az EU normáinak megfelelő nemzetközi együttműködést közeli és távoli országokkal!
FZ

Ferge Zsuzsa Thu 26 Feb 2015 12:19PM

csatolt fájlban is - úgy szebb

ZN

Zoltán Néveri Sat 28 Feb 2015 5:54AM

Tisztelt hozzászólók! Komoly szakmai hibákat találtam a 12 pontban.
1. Alkotmányos demokráciát!
Ez a megnevezés semmitmondó, hiszen a z összes valódi ás hiányos demokrácia alkotmányos, az itteni is.
Az alkotmányos rend, a jogállamiság, a jogbiztonság helyreállítását! Helyre akarnak olyat állítani ami eddig sem működött.
2. Méltóságot mindenkinek!
Minden nyílt vagy burkolt diszkrimináció megszüntetését!
Nem elég a diszkrimináció megszüntetése, esélyegyenlőség is kell.
3. Emberhez méltó megélhetést mindenkinek!
Társadalmi alapjövedelmet, az alapvető szükségletek kielégítéséhez elégséges jövedelem biztosítását!
Biztonságos lakhatást!
Tisztességes megélhetést a munkából! Nem kell? Stb.

D

Depo 2011 Sat 28 Feb 2015 9:41AM

@zoltanneveri
Bár nem érzem magam a 12 pont írás szakma felkentjének, de talán áthidalhatóak a bejegyzésében jelzett „hibák”.
1. A mai tendenciák mentén talán el jön az ideje, és elgondolkodhatunk az alkotmányos királyságon. (NER hívók magyar, mi többiek a Brit korona alatt. Vagy, mint éppen a briteknél, a Gyalog galoppban. Lehetnénk anarchoszindikalista köztársaság
http://youtu.be/EgY49RCnz-4
Szóval ez az alkotmányos demokrácia csak addig lesz, amíg nincs jobb.
2.Az esélyegyenlőség több pontban visszaköszön, többnyire mint az alapvető szabadságjogok egyike jelenik
meg. Explicite csak a gyerekeknél, az viszont így egyértelmű és erős.
3. Végül a munka világa. Szívesen ígérnénk teljes foglalkoztatást, munka becsületét, munka alapú társadalmat, azonban ezek okkal- ok nélkül, ma éppen erősen devalválódtak és bizonyosan nem pontosítható egy szórólapon, mi miként gondolnánk.
Végül a vitatott 3 pont mellett van még öt, vagy mennyi talán kilenc? Ezeknek együtt kell közérthetően, ütős és a lehetőségek szerint komolyan vehető szöveget alkotniuk.

ZN

Zoltán Néveri Sat 28 Feb 2015 10:13AM

Depo 2011! Ne tessék összekeverni a politikai rendszert és az államformát. Az (alkotmányos) demokrácia = politikai rendszer. Alkotmányos monatchia (királyság)= államforma, melynek politikai rendszere demokrácia.. A demokrácia széles fogalom formálistól (népi, illiberális), hiányoson keresztül (parlamentáris, stb) a valósig (svájci). Önnek milyen kifogásai vannak a jelenlegi alkotmányos demokráciáról? Mi a helyzet a visszaállítással?
2. Az esélyegyenlőség egy tág fogalom, melyet nem szabad csak a gyermekekre szőkíteni, mert számtalan hátrányos helyzetű ember van. Az általun meg nem határozottakat kizárjuk?
3. Tisztességes megélhetést a munkából! Miért nem akarjuk? Ezt Svájc alkotmánya is tartalmazza. Éhbérért akarunk dolgoztatni?

ZN

Zoltán Néveri Sat 28 Feb 2015 12:31PM

Megkíséreltem tematikusan rendszerezni és összevonni a 12 pontot. Az alpontok némelyike esetleg még összevonható.

 1. Jóléti társadalom megvalósulását!
 2. A közügyekben a nép akarata érvényesüljön! • Népszavazással megerősített, az európai értékekre épülő alkotmányt! • A közhatalom döntéseinek népszavazással való felülbírálhatóságát!
 3. Társadalmi igazságosságot! • Jog- és esélyegyenlőséget a csoportoknak és az egyéneknek! • Átlátható, korrupciómentes közéletet! • Biztonságos lakhatást! • Általános és arányos közteherviselést, progresszív adót! • Az egyének és a közösségek érdekeinek kiegyensúlyozott védelmét! • Egyenlő esélyt adó, torzítatlan általános választási rendszert! • A közösségi (közfinanszírozású) egészségügyben tisztességes színvonalú és hozzáférésű ellátást mindenkinek! • Egyenlő esélyű jövőt a gyerekeknek! • Esélyt adó kisgyermekkori szolgáltatásokat! • Szegregációmentes, minden gyerek számára elérhető jó minőségű alapképzést, ingyenes középiskolát, a kor követelményeinek megfelelő szakképzési és felsőoktatási rendszert! • A sérülékeny társadalmi csoportok, a szegények és kirekesztettek védelmét! • A kirekesztés minden - társadalmi, etnikai, gazdasági, vallási, világnézeti, – formájának elutasítását!
 4. Az emberi jogok ás máltóság betartását! • Tisztességes megélhetést a munkából! • Társadalmi alapjövedelmet, az alapvető szükségletek kielégítéséhez elégséges jövedelem biztosítását.
 5. Jogállamot! • Alkotmányos rendet és jogbiztonságot • A tulajdon és a tisztességes verseny védelmét!
 6. Szabadságjogokat a polgároknak és a közösségeknek! • A közt szolgáló, független médiát! • A kultúra, a művészet, a tudomány és a civil szervezetek szabad és független működését! • A közügyek teljes nyilvánosságát! • Egyéni és közösségi vállalkozási szabadságot! • Az oktatás és alkotás szabadságát és függetlenségét! • Tanszabadságot, az iskola és oktatás autonómiáját!
 7. Fenntartható fejlődést a jelen és jövő generációkért! • Természeti és kulturális értékeink, környezetünk védelmét, a természet- és környezetkímélő megoldások támogatását!
 8. Az európai integráció melletti elköteleződést! • Az EU normáinak megfelelő nemzetközi együttműködést közeli és távoli országokkal!
LG

Lányi Gábor Sat 28 Feb 2015 12:51PM

Kedves @zoltanneveri,
nem annyira rossz a helyzet, mint ahogy látja.
Egy kiáltványban tömören kell fogalmazni, és az elfogadott Alapértékeink alapján sok olyan témában elköteleztük magunkat, amiket itt hiányol.
A történelmi 1948-as kiáltványból még több fontos téma maradt ki, mégis egész jól működött.

ZN

Zoltán Néveri Sat 28 Feb 2015 3:07PM

Lányi Gábor! Én másként látom.Most kell a célt jól pontosan meghatározni.

HM

Heller Mária Sat 28 Feb 2015 5:18PM

A 2/2 végén hiányzik a felkiáltójel!

LL

Láng László Sat 28 Feb 2015 9:32PM

Továbbra is hiányolom a társadalom nagy többségét adó, bérből és fizetésből élők figyelembe vételét. A 3. pontban emberhez méltó megélhetés alatt jövedelmekről, alapjövedelemről van szó, ez azonban elmossa, összemossa a szociális és munkajövedelmek rendszerét; ráadásul jövedelem a tőkejövedelem is. A 6. pontban a vállalkozásokhoz is szól a kiáltvány. Szóval, miért pont az alkalmazottak, melósok maradnak ki? Tisztes munkáért méltányos bért! - vagy fázunk az Európai Szociális Kartától?

ZN

Zoltán Néveri Mon 2 Mar 2015 7:55AM

"Az alkotmányos rend, a jogállamiság, a jogbiztonság helyreállítását!" Ezt értsem úgy, hogy visszaállítani az Orbán előtti korszakot, amitől a tüntetők egy része elhatárolódott?

KK

Kecskeméti Károly Mon 2 Mar 2015 9:03AM

egyetértve.

FZ

Ferge Zsuzsa Tue 3 Mar 2015 8:45PM

sajnos, ezek nem nyílnak ki.
Esetleg emailben elküldené?

DU

[deactivated account] Wed 4 Mar 2015 9:12AM

Ennek a tartalmas verziónak kellene PR-t találni 03/15-re. A szöveggel egyetértek

JB

Jozsef Bohm Wed 4 Mar 2015 8:34PM

Kedves Professzor Asszony!

Köszönöm, hogy figyelmével megtisztelt. A hozzászólásomat a loomio nem engedte meg kinyitni még magamnak sem. Főleg kisebb jelentőségű tartalmi és formai javaslatokat tartalmazott, de mivel a Kiáltvány jelenlegi formájával egyetértek, azóta jelentőségét vesztette. Könyörgök, szervezzünk Petőfi napján egy igazi március 15-ét! Olyat, amely kikényszeríti, hogy követeléseink teljesüljenek, és nem mellesleg nemzeti összefogáson alapul.

FZ

Ferge Zsuzsa Wed 4 Mar 2015 8:40PM

Sajnos, ehhez nincs még erőnk.
És ugye azt nem gondolja komolyan, hogy ezektől bármi kikényszeríthető, még ha 100 ezren lennénk is?
Amit tudunk: próbálunk egy nagyon tisztességes sajtótájékoztatót szervezni, ahol biztos kap figyelmet a 12 pontunk. (Ezt egy tüntetés nem tudja garantálni.)
A st helyéről, idejéről lesz a loomion értesítés. Az talán jó lenne, ha ott tudnánk kis erőt mutatni.

FZ

Ferge Zsuzsa Wed 4 Mar 2015 8:41PM

MINDENKI FIGYELMÉBE:
Majtényi Lászlóék fantasztikus kultúrfesztivált szerveznek március 14-én, 12.30-tól.
Várják, aki menni tud.

https://www.facebook.com/events/1408012832843768/

http://www.ekint.org/ekint/ekint.news.page?nodeid=785

FZ

Ferge Zsuzsa Wed 4 Mar 2015 11:13PM

Köszönöm, úgy maradt, csak az a baj, hogy a 2. pontban a második sor végén ismétli az első sort. A számítógép ördöge.
Kérek szépen egy módosítottat, csak a pdf-t.

G

Gépház Thu 5 Mar 2015 3:23PM

@depo2011 most meg a kiemelés (piros) ...
(alkalmasint a hibás változatokat törölni kellene - én tegyem?)

D

Depo 2011 Fri 6 Mar 2015 4:01PM

DEKA Kiáltvány 2015. március 15.
4. javított kiadás
Köszönöm a „korrektúrákat”!