Loomio
Wed 24 Feb 2021 10:06PM

Kampanie społeczne edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób LGBT+.

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 12

Rozwiązania krótkoterminowe:

  • Wykorzystanie przestrzeni miejskiej (przystanki, komunikacja miejska), instytucji publicznych (szkoły, urzędy) do prowadzenia kampanii z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób LGBT+  we współpracy z samorządami.

Rozwiązania długoterminowe:

  • Współpraca z samorządami oraz innymi organami państwowymi (np. z nowo powołanym rzecznikiem ds. Równego traktowania).

  • Wykorzystanie mediów publicznych do rozpowszechniania komunikatów, kampanii społecznych, programów edukacyjnych — komunikaty, kampanie społeczne, programy edukacyjne


Poniżej możesz:

  • ocenić te propozycje rozwiązań (odpowiadając na pytanie w ankietach),

  • skomentować te propozycje rozwiązań lub zaproponować własne rozwiązania w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz").

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 9:43AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Wykorzystanie przestrzeni miejskiej (przystanki, komunikacja miejska), instytucji publicznych (szkoły, urzędy) do prowadzenia kampanii z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób LGBT+ we współpracy z samorządami."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:16PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 75.0% 3 M PK MS
Raczej dobrze 25.0% 1 M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

4 of 5 people have participated (80%)

M

Maria Thu 11 Mar 2021 10:36AM

Raczej dobrze

Proponowałabym, aby takie działania miały miejsce raczej w instytucjach publicznych niż na przystankach czy w komunikacji miejskiej. Bo to od tych instytucji wiele zależy, poza tym część obywateli może irytować wrzucanie tego samego tematu w każdy zakamarek przestrzeni publicznej, co nie pomoże sprawie.

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 9:44AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Współpraca z samorządami oraz innymi organami państwowymi (np. z nowo powołanym rzecznikiem ds. Równego traktowania)."? Closed Fri 26 Mar 2021 10:19PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 2 PK M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

2 of 3 people have participated (66%)

M

Maria Thu 11 Mar 2021 10:38AM

Zdecydowanie dobrze

Do współpracy dodałabym (choćby minimalną) kontrolę tych organów. Bo władze się przecież zmieniają i nie każda będzie przychylna, a nawet ta przychylna może czasem zapomnieć o ważnej sprawie lub nie uznać jej za priorytet.

SRO

Poll Created Thu 25 Feb 2021 9:45AM

Jak oceniasz rozwiązanie: "Wykorzystanie mediów publicznych do rozpowszechniania komunikatów, kampanii społecznych, programów edukacyjnych — komunikaty, kampanie społeczne, programy edukacyjne"? Closed Fri 26 Mar 2021 10:18PM

Results

Results Option % of points Voters
Zdecydowanie dobrze 100.0% 4 M PK MS M
Zdecydowanie źle 0.0% 0  
Raczej źle 0.0% 0  
Ani dobrze, ani źle 0.0% 0  
Raczej dobrze 0.0% 0  
Undecided 0% 1 SRO

4 of 5 people have participated (80%)

M

Maria Thu 11 Mar 2021 10:40AM

Zdecydowanie dobrze

Dodałabym do tego uwrażliwianie dziennikarzy na sposób, w jaki mówią o osobach LGBT+ i o dotyczących ich sprawach. I angażowanie ich w tę sprawę - może niektórzy włączyliby się na przykład w tworzenie programów edukacyjnych.